Dodano wysyłkę zeznania rocznego PIT-28(22) wraz z załącznikami. Przypominamy, że w tym roku nie ma już załącznika PIT-28/A, przychody z działalności jednoosobowej należy wpisywać bezpośrednio w formularzu PIT-28. Ponadto, termin składania zeznania PIT-28 w tym roku ustalono na 2 marca (29 luty jest dniem wolnym) oraz zeznania wysyłane przed dniem 15 lutego 2020 będą traktowane jako złożone w tym dniu.