Wprowadzono dzisiaj do programu TaxMachine obsługę dodatkowych oznaczeń VAT dla faktur sprzedaży wystawianych w programie TaxMachine.

Oznaczenia dotyczące dostaw i świadczenia usług (GTU) i oznaczenia dotyczące procedur dostępne są już na poziomie produktów. Zdefiniowane dla produktów oznaczenia są automatycznie przenoszone na pozycje faktur i dokumentów magazynowych WZ, a następnie bezpośrednio na fakturę, ewentualnie poprzez dokument WZ na fakturę wystawioną do WZ.

Na samej fakturze, na zakładce "Księgowanie", występują dwa zestawy oznaczeń:

  • oznaczenia wynikające z pozycji faktury są zaznaczane automatycznie, nie da się ich ręcznie zmienić,
  • drugi zestaw oznaczeń służy do ręcznego oznaczania faktury, np. gdy pozycje nie miały oznaczeń lub dla oznaczeń, których definiowanie na poziomie produktu nie zawsze ma sens (np. oznaczenie "TP").

Oznaczenia z tych dwóch zestawów są dodawane do siebie. Oznaczenia VAT pojawiają się na fakturach sprzedaży pod numerem faktury, a dokładnej pod opcjonalnym opisem rodzaju faktury.

Oznaczenia VAT są automatycznie przenoszone na dokumenty księgowe przy automatycznym księgowaniu faktur w programie.

Aktualizacja wprowadziła także dodatkowe pola do okna edycji dokumentu księgowego:

  • data sprzedaży - dla dokumentów sprzedaży, domyślnie równa się dacie VAT, datę można zmienić jeżeli data sprzedaży jest inna niż data VAT, np. w przypadku korekt sprzedaży, wówczas data VAT powinna zawierać datę potwierdzenia korekty przez nabywcę, natomiast pole "Data sprzedaży" powinna zawierać datę sprzedaży z dokumentu pierwotnego,
  • data wpływu - dla dokumentów zakupu, data wpływu faktury, pole to działa identycznie jak "Data sprzedaży, podaje się tutaj datę wpływu faktury jeżeli jest różna od daty VAT, np. faktura zakupu odliczana po miesiącu jej wpływu.

Obydwa nowe pola dat są wykazywane tylko w JPK_VAT i JPK_V7.