Dodaliśmy dzisiaj aktualny druk NIP-2 w wersji 12-tej.

Ulepszno także przeliczanie pozycji faktury i pozycji dla wartości sprzedaży w WZ. Można obecnie przeliczać pozycję od ceny netto lub ceny brutto. W zależności od tego, gdzie wpiszemy cenę jednostkową, VAT od pozostałych pozycji, czyli ceny po rabacie i wartości pozycji, przeliczany jest od netto lub brutto. Pozwala to wyjść na równą wartość netto lub brutto bez niepotrzebnych groszy wynikających z zaokrągleń.