Dzisiejsza aktualizacja przyniosła ulepszenia w zakresie rozliczeń rocznych składek zdrowotnych, "jednomiesięczne lata składkowe" powinny już roliczać się prawidłowo.

W oknie edycji dodano także opcję rozliczania nadpłat składek na kolejne składki, dotyczy to głównie przypadków nadpłat powstałych w wyniku zwolnień chorobowych właścicieli, dzięki tej funkcji nie trzeba pamiętać o potrącaniu nadpłat w przelewach na kolejne składki.