Ostatnie aktualizacje to głównie ulepszenia w zakresie Kreatora PIT:

  • dodano pobieranie danych o przychodach, kosztach, zaliczkach podatkowych i składkach ZUS do odliczenia z ewidencji księgowych, 
  • dodano wyliczanie ulgi abolicyjnej,
  • dodano odliczanie ulgi na IKZE,
  • dodano odliczanie ulgi termomodernizacyjnej,
  • dodano pomocniczy arkusz kalkulacyjny do okien edycyjnych Kreatora PIT, dostępny jest on po naciśnięciu F4 na dowolnym polu kwotowym; w arkuszu można przeprowadzać wszelkiego rodzaju pomocnicze obliczenia, np. sumować, przeliczać kwoty w walutach na PLN, wyliczać diety itp.