Najważniejsze zmiany w programie:

 1. Dodano możliwość kopiowania dokumentów na kolejny miesiąc podatkowy, podczas kopiowania program automatycznie aktualizuje datę dokumentu oraz jego numer i opis jeżeli zawiera odniesienie do miesiąca i roku, np.: numer lub opis zawierający tekst "03/2023" w marcu zostanie automatycznie zamieniony na "04/2023" w kwietniu, funkcja ta jest dostępna w menu "Narzędzia" na zakładce kontekstowej dla dokumentów księgowych.
 2. Dodano możliwość drukowania dowodu wewnętrznego z zaksięgowanych dokumentów księgowych, należy wskazać księgowania i wybrać opcję drukowania DW z menu "Narzędzia" na zakładce kontekstowej dla dokumentów księgowych. 
 3. W wersji programu TaxMachine dla biur rachunkowych dodano funkcje automatyzujące Program Płatnika, w tym:
  • automatyzację wysyłki zestawów,
  • automatyzację pobierania aktualizacji danych płatników,
  • funkcję automatycznego otwierania w PP płatnika wskazanego w TaxMachine,
  • funkcję automatycznego importu zapisanych w TaxMachine plików KEDU do właściwego płatnika w Programie Płatnika,
 1. W wersji programu dla biur rachunkowych dodano funkcję automatycznego księgowania faktur biura w dokumentach klientów, funkcja ta jest dostępna w menu "Narzędzia" na zakładce kontekstowej dla dokumentów księgowych.

System automatyzacji Programu Płatnika w wersji dla biur rachunkowych będzie udoskonalany w najbliższym czasie, planowane jest jeszcze dodanie funkcji zarządzania zautomatyzowaną wysyłką zestawów. Razem z istniejącymi jest automatami pozwoli to na zaoszczędzenie na tego typu mechanicznych powtarzalnych czynnościach sporej ilości roboczogodzin. 

Więcej na temat systemu automatyzacji Płatnika można dowiedzieć się w pomocy do programu TaxMachine w dziale opisującym funkcje dostępne w wersji dla biur rachunkowych.

W związku z pytaniami informujemy, że nowy CIT-8(32) będzie dostępny w przyszłym tygodniu, termin wysyłki tej e-deklaracji w tym roku to koniec czerwca.