Ostatnie zmiany w programie są głównie związane z wprowadzaniem obsługi e-fakturowania, okno edycji faktury otrzymuje dodatkowe elementy związane ze strukturą KSeF FA(2). W najbliższym czasie wdrażanie KSeF będzie kontynuowane.

Okno edycji faktury zostało także lekko przeprojektowane w celu zwiększenia czytelności, połączono część zakładek, przyciski związane z obsługą edycji podmiotów zostały przeniesione na wstążkę.

Dodatkowo wprowadzono ulepszenia związane z wydajnością, okna edycyjne dla faktur, pełnej księgowości powinny szybciej się otwierać. Wprowadzono też różne inne pomniejsze usprawnienia w zakresie ksiąg rachunkowych.