JPK_VDEK

 • Problemy z generowaniem i wysyłką plików JPK_V7

  Poniżej lista najczęstszych problemów z nowymi plikami JPK_V7 wraz z ich rozwiązaniami.

   

  Problem Przyczyna  Rozwiązanie 

  Podczas generowania pliku dla osoby fizycznej pojawia się komunikat o braku imienia, nazwiska lub daty urodzenia.

  Ewentualnie, dla niezaktualizowanego programu, podczas weryfikacji na zgodność ze schematem pojawia się błąd weryfikacji pól imienia, nazwiska lub daty urodzenia.

  Brak wpisanych imienia, nazwiska lub daty urodzenia w oknie edycji firmy, zakładka "Dane personalne". Ewentualnie błędne oznaczenie podatnika jako "osoba fizyczna".

  Uzupełnić lub poprawić wymagane pola w oknie edycji firmy/podatnika.

  Zaktualizować program jeżeli podczas generowania nie ma stosownego komunikatu. Ustalić co blokuje aktualizacje (antywirus najczęściej) i usunąć przyczynę.

  Wygenerować plik ponownie.

  Podczas generowania pliku pojawia się komunikat o braku adresu e-mail.

  Ewentualnie, dla niezaktualizowanego programu, podczas weryfikacji na zgodność ze schematem pojawia się błąd weryfikacji pola <Email>.

  Nie podano adresu e-mail podatnika.

  Podać adres e-mail do wysyłki JPK w oknie edycji firmy/podatnika, zakładka "Podatki". Ewentualnie podać globalny adres do wysyłki JPK w oknie konfiguracyjnym.

  Zaktualizować program jeżeli podczas generowania nie ma stosownego komunikatu. Ustalić co blokuje aktualizacje (antywirus najczęściej) i usunąć przyczynę.

  Wygenerować plik ponownie.

  Brak możliwości wysyłki pliku z zastosowaniem danych autoryzacyjnych dla osoby fizycznej.

  Dla niezaktualizowanego programu błąd 422 po wysyłce.

  Nie oznaczono firmy jako "osoba fizyczna" i plik został wygenerowany jak dla podmiotu nie będącego osobą fizyczną.

  Zaznaczyć "Osoba fizyczna" w oknie edycji firmy/podatnika.

  Zaktualizować program jeżeli istnieje możliwość wysyłki pliku wygenerowanego dla podatnika nie będącego osobą fizyczną z użyciem danych autoryzacyjnych. Ustalić co blokuje aktualizacje (antywirus najczęściej) i usunąć przyczynę.

  Wygenerować plik ponownie.

  Błędy sygnalizowane przez program Klient JPK 2.0. Klient JPK 2.0 nie obsługuje plików JPK_V7. Nie stosować tego programu do wysyłki JPK_V7. Wysyłać pliki bezpośrednio z programu.
  Brak możłiwości utworzenia JPK_V7K z menu "e-Dokumenty" zakładki "Dokumenty księgowe". Program tworzy odpowiednią wersję pliku automatycznie na podstawie pola "VAT-7 kwartalny" z zakładki "Podatki" okna edycji firmy. Zaznaczyć pole "VAT-7 kwartalny" na zakładce "Podatki" okna edycji firmy i wygenerować JPK_V7K.

   

  Problemy z podpisywaniem plików i wysyłką spowodowane przez antywirusy

  Osobną kategorią ostatnio często występujących problemów jest blokowanie aktualizacji i innych funkcji programu przez niskiej jakości antywirusy. Mogą one blokować wysyłkę i podpisywanie plików JPK, program zgłasza brak dostępu do pliku tymczasowego w trakcie podpisywania lub wysyłki, po wysyłce przychodzi komunikat o niezgodności sum kontrolnych przesłanego pliku lub długo utrzymuje się status 120 i ostatecznie, po dłuższym czasie, przychodzi komunikat o błędzie.

  Prosimy o ich nie stosowanie razem z programem TaxMachine. Więcej na ten temat na stronie pobierania programów:

  https://taxmachine.pl/taxmachine/informacje/pobieranie-programow.html

  Problemy spowodowane przez błędne uprawnienia

  Problemy z uprawnieniami do plików/katalogów, czasami wprowadzane po aktualizacji systemu Windows, objawiają się podobnie jak te powodowane przez antywirusy, program zgłasza brak dostępu do pliku tymczasowego lub po wysyłce przychodzi komunikat o niezgodności sum kontrolnych przesłanego pliku, ewentualnie długo utrzymujący się status 120 i komunikat o błędzie po nim.

  Aby potwierdzić lub wykluczyć tego typu problem należy uruchomić program "jako administrator" i sprawdzić czy problem ustąpił. Jeżeli tak uruchomiony program działa prawidłowo to należy zlecić sprawdzenie uprawnień specjaliście. Można też spróbować odinstalować program, pobrać najnowszy instalator i uruchomić go "jako administrator".

  https://taxmachine.pl/taxmachine/informacje/pobieranie-programow.html

  Problemy powodowane przez błędne pliki konfiguracyjne

  Ten problem nie jest bezpośrednio związany z plikami JPK_V7, ale może powodować brak możliwości uruchomienia programu. Najnowsze deinstalatory programu kasują pliki ustawień (poza bazami danych, nie jest kasowana baza główna, baza REGON i baza konfiguracyjna ldb.db), tak więc deinstalacja i ponowna instalacja może w tym przypadku pomóc.

  Jeżeli program był zainstalowany wcześniej to konieczne może być zainstalowanie z aktualnego instalatora, odinstalowanie, i ponowna instalacja z tego instalatora. Spowoduje to usunięcie błędnych plików ustawień. Jeżeli ta procedura nie pomoże, to problem może mieć inną przyczynę, w tym omówione wyżej problemy powodowane przez antywirusy lub błędy uprawnień.

  Pliki ustawień można też usunąć ręcznie, należy skasować wszystko poza bazami danych (.db, ale cfg.db należy skasować) i kopiami (katalog "Kopie") z katalogu C:\Users\Public\Documents\TaxMachine oraz katalog C:\Users\[Nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\TaxMachine.

   

 • Ostatnia aktualizacja wprowadziła szereg dodatkowych opcji związanych z importem i edycją dokumentów księgowych:

  1. dodano możliwość wskazywania rejestrów VAT do których zaksięgowane będą dokumenty księgowe importowane z plików JPK_FA, JPK_VAT i JPK_V7,
  2. w oknie importu (księgowania) z pliku JPK dodano także opcję księgowania tylko dokumentów rozpoczynających się od lub kończących się na określone ciągi znaków, jest to dodatkowa możliwość ograniczenia zakresu importu obok możliwości odfiltrowania pozycji w tabeli podglądu pozycji importowanego pliku lub usuwania pozycji z tej tabeli,
  3. eksport i import pozycji księgowych do/z arkusza kalkulacyjnego .xlsx lub .xls, jest to dodatkowa możliwość obok istniejącej już wcześniej opcji eksport i importu z pliku .tmdb (baza danych SQLite),
  4. dodano także możliwość masowej zmiany części właściwości zaksięgowanych dokumentów, w tym: opisu, rejestrów VAT, kolumny KPiR, stawki ryczałtu, typu dokumentu (chodzi o typ z JPK_V7, np.: FP, WEW, RO itd.), oznaczeń VAT; opcja ta jest dostępna pod przyciskiem "Narzędzia" zakładki kontekstowej "Dokumenty księgowe".

  Import dokumentów księgowych z arkuszy .xlsx i .xls znacząco ułatwia opracowanie własnych mechanizmów importu dokumentów księgowych z innych systemów/baz danych. W najbliższym czasie opiszemy to zagadnienie w szerszym zakresie.

   

 • Dzisiejsza aktualizacja to przede wszystkim zaktualizowany system wysyłki plików JPK_VAT. Dodano obsługę wysyłki JPK_VAT i JPK_V7 podpisywanych przychodem z użyciem struktury <AuthData>. Nowy system został uruchomiony przez MF dzisiaj, stary został też dzisiaj wyłączony. Nadal można pobierać UPO dla plików wysłanych starym systemem.

  Więcej informacji na ten temat:

  https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/wylaczenie-dotychczasowego-srodowiska-do-przesylania-danych-jpk/

  Zwracamy też uwagę na ten komunikat:

  https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/problemy-techniczne-przy-pobieraniu-upo/

   

  Dodatkowo wprowadzono pełną obsługę faktur "FP", czyli faktur wystawionych do paragonów fiskalnych. Faktury takie nie są wykazywane w rejestrach VAT, domyślnie także nie są wykazywane w KPiR lub ewidencji przychodu (ale można podczas księgowania to zmienić). Faktury takie są widoczne jedynie w plikach JPK_V7, ale nie są uwzględniane w sumach VAT tych plików oraz w części deklaracyjnej.

  Obsługa "FP" działa od dokumentów październikowych, w ewidencjach, deklaracjach i plikach JPK wrześniowych (trzeci kwartał dla ostatniej deklaracji VAT-7K) faktury tak oznaczone są wykazywane normalnie, wybranie symbolu dokumentu FP nie powoduje wyłączenia faktury z deklaracji we wrześniu. Prosimy księgować wrzesień tak jak dotychczas, deklaracje VAT i pliki JPK_VAT za wrzesień w październiku składamy po staremu.

  Faktury sprzedaży do paragonów, wystawiane w TaxMachine, należy oznaczać jako "Faktura do paragonu", taka faktura będzie automatycznie zaksięgowana z symbolem "FP".

  Domyślnie faktura FP jest księgowana tylko do VAT, ale można to zmienić na zakładce "Księgowanie" okna edycji danej faktury, zaznaczyć pole "Księguj do księgi". Każdorazowe zaznaczenie lub odznaczenie pola "Faktura do paragonu" automatycznie zmienia zaznaczenie pola "Księguj do księgi".

  Przypominamy, że raporty okresowe z kas fiskalnych należy od października (dokumenty październikowe) księgować z symbolem "RO".

  Więcej informacji na temat oznaczeń VAT i plików JPK_VAT z deklaracją znajdziecie Państwo na stronie:

  https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/

   

  Kolejnym ulepszeniem jest możliwość wyłączenia drukowania oznaczeń VAT na fakturach sprzedaży, opcja taka znajduje się w oknie edycji firmy na zakładce "Faktury".

   

 • Ostatnia aktualizacja dodała wyliczanie części deklaracyjnej pliku JPK_V7K. Po raz pierwszy plik ten z częścią deklaracyjną będzie składany w styczniu 2021.

  Części deklaracyjne nowych plików JPK_VAT tworzone są z zawartości części ewidencyjnych, dlatego do prawidłowego wyliczenia deklaracji niezbędne jest wcześniejsze utworzenie plików JPK_V7K dla miesięcy wcześniejszych. W celu wyliczenia deklaracji program otwiera pliki JPK_V7K z dwóch poprzednich miesięcy. Jeżeli w danym miesiącu utworzono więcej niż jeden plik (np. składano korekty) to brany jest pod uwagę plik ostatnio utworzony (data utworzenia).

  Dodatkowo, ulepszono okno edycji plików JPK. Dodano możliwość edytowania pozycji szczegółowych pliku w widoku tabel, zmiany wprowadzone w tabelach są automatycznie zapisywane w dokumencie XML oraz są uwzględniane w deklaracji VAT (jeżeli jest obecna w pliku JPK). Zmiany w widoku arkusza kalkulacyjnego nie są uwzględniane.

  Prosimy zwrócić uwagę na to, że program nie kontroluje czy zmiany wprowadzane ręcznie są zgodne ze schematem, po wprowadzeniu takich zmian należy skorzystać z funkcji weryfikacji dokumentu na zgodność z ministerialnym schematem dokumentu XML.

  W szczególności, edytując dodatkowe oznaczenia VAT w pliku JPK_V7, należy wpisać "1" jeżeli dane oznaczenie ma zastosowanie do dokumentu, i pozostawić pole puste jeżeli nie ma, żadna inna wartość nie jest dopuszczalna.

  Dodano także możliwość przeliczenia części deklaracyjnej po wprowadzeniu ręcznych zmian w dokumencie XML (przycisk "Przelicz"), oprócz deklaracji przeliczane są także sumy dokumentu, np. suma VAT podatku naliczonego i należnego w JPK_VAT czy JPK_V7.

 • Dodaliśmy dzisiaj nowe schematy dla następujących e-deklaracji:

  • PIT-11(25), schemat w wersji 1-1,
  • PIT-4R(9), schemat w wersji 1-2,
  • PIT-8C(10), schemat w wersji 1-1,
  • PIT-R(20), schemat w wersji 1-1.

  Dodano też do TaxMachine obsługę schematów dla załącznika ORD-ZU(3) w wersjach 3-0 i 4-0.

  Oprócz tego dodano nowe pole w oknie edycji faktury sprzedaży: "Faktura do paragonu". Tak oznaczona faktura będzie księgowana z symbolem dokumentu "FP" i nie będzie uwzględniana przy wyliczaniu sum i części deklaracyjnej pliku JPK_V7M(K) (JPK_VAT z deklaracją). Oznaczenie to będzie także widoczne na wydruku faktury.

  Kolejnym ulepszeniem jest wprowadzenie dodatkowego przełącznika w oknie edycji towaru lub usługi: "Licz od brutto". Zaznaczenie tego pola powoduje, że pozycja faktury lub dokumentu WZ (suma netto, VAT i brutto pozycji) będzie przeliczana od kwoty brutto. Pole to jest automatycznie zaznaczane jeżeli cenę jednostkową produktu wpisze się w polu brutto.

 • W ostatniej aktualizacji dodano do programu TaxMachine możliwość określania oznaczeń VAT na poziomie rejestrów VAT. Dzięki temu będzie można ograniczyć konieczność ręcznego oznaczania dokumentów księgowych dla stałych lub często powtarzających się dla danego podatnika oznaczeń VAT. Wystarczy wybrać rejestr VAT a oznaczenia i/lub typ dokumentu zostanią zastosowane automatycznie.

  Opcje te dostępne są w oknie edycji rejestru VAT.

  Dodatkowe najważniejsze ulepszenia:

  • poprawiono drukowanie dokumentów w nowym systemie drukowania (faktury, magazyn, płatności), program nie przekazywał nazwy zadania wydruku co powodowało błąd wydruku na niektórych drukarkach HP,
  • dodano zapamiętywanie układu tabel w nowych oknach edycyjnych, w tym dla faktur, płatności, dokumentów magazynowych, kontrahentów, produktów. Zmiany wprowadzone przez użytkownika są trwałe, tabele, dla których nie było możliwości wyboru widocznych kolumn, dostały taką możliwość.

  W związku z ostatnimi licznymi zmianami sugerujemy wykonanie resetu ustawień programu (Ctrl + Alt + R), niektóre zmiany mogą nie być widoczne bez usunięcia poprzednich zapamiętanych ustawień dla okien i tabel.

 • Poniższe filmy pokazują jak zdefiniować oznaczenie dla produktu i w jaki sposób oznaczenia przechodzą automatycznie na kolejne obiekty, z produktu na pozycję faktury, następne na fakturę i dokument księgowy utworzony z tej faktury.

   

  Dodawanie nowego produktu i wprowadzanie oznaczenia VAT.

   

  Oznaczenie VAT przechodzi automatycznie na pozycję faktury i fakturę. Identyczny mechanizm działa przy wystawianiu dokumentu WZ. Na fakturze istnieje możliwość ręcznego dodana dodatkowych oznaczeń VAT obok tych wynikających z pozycji faktury.

   

  Wydruk faktury zawiera oznaczenia VAT.

   

  Automatyczne księgowanie faktur przenosi oznaczenia na dokumenty księgowe, skąd będą one pobierane przy generowaniu dokumentu JPK_V7.

 • Poniższe filmy pokazują jak zdefiniować oznaczenie dla produktu i w jaki sposób oznaczenia przechodzą automatycznie na kolejne obiekty, z produktu na pozycję faktury, następne na fakturę i dokument księgowy utworzony z tej faktury.

   

  Dodawanie nowego produktu i wprowadzanie oznaczenia VAT.

   

  Oznaczenie VAT przechodzi automatycznie na pozycję faktury i fakturę. Identyczny mechanizm działa przy wystawianiu dokumentu WZ. Na fakturze istnieje możliwość ręcznego dodana dodatkowych oznaczeń VAT obok tych wynikających z pozycji faktury.

   

  Wydruk faktury zawiera oznaczenia VAT.

   

  Automatyczne księgowanie faktur przenosi oznaczenia na dokumenty księgowe, skąd będą one pobierane przy generowaniu dokumentu JPK_V7.

 • Instalacja programu

  Po pobraniu instalatora prosimy go uruchomić "jako administrator" i postępować według wyświetlanych instrukcji.

  Wymagania systemowe

  Do działania wszystkich funkcji programu wymagany jest system operacyjny Windows 7 SP1 (build 7601), Windows 8.1, zalecany jest system Windows 10 lub Windows 11 64-bit w najnowszej dostępnej wersji. Na starszych systemach program nie działa, także w Windows 8.Do sprawnego działania komputer powinien mieć minimum 8 GB pamięci RAM. Program nie powinien być używany na systemach 32-bitowych ze względu na ograniczenia w rozmiarze przestrzeni adresowej dostępnej dla programu.

  Funkcje programu wymagające dostępu do internetu

  Funkcje, które nie będą działać w przypadku braku połączenia z internetem: automatyczna aktualizacja, dostęp do Bazy Internetowej REGON, e-Deklaracje, wysyłka JPK (w tym JPK_V7), weryfikacja, scalanie i import JPK, podpisywanie JPK przez EPUAP, pobieranie kursów walut NBP, wysyłka wiadomości e-mail, kopie w chmurze, weryfikacja podatników VAT na białej liście.

  Problemy powodowane przez antywirusy

  Dostęp do funkcji sieciowych programu może być blokowany przez zaporę/antywirus, w razie problemów z połączeniem prosimy odblokować program TaxMachine w zaporze/antywirusie.
  Niektóre antywirusy (głównie darmowe albo tanie, np. Avast, AVG, G-Data, Eset) potrafią także blokować różne funkcje programu (w tym połączenie z bazą danych, wysyłkę plików JPK, rejestrację). Korzystanie z antywirusów niskiej jakości może także prowadzić do problemów z automatyczną aktulizacją programu, wysyłką elektroniczną dokumentów, drukowaniem, podpisem elektronicznym. Zdarzały się także przypadki kasowania wszystkich programów napisanych w Delphi (przoduje w tym Avast - źródło, źródło, źródło, źródło).

  Niskiej jakości antywirusy są najczęstszą przyczyną problemów z aktualizacją, rejestracją, wysyłką e-dokumentów, ale też z uruchamianiem programu i wczytywaniem wzorców dokumentów.

  Prosimy o korzystanie z programów antywirusowych renomowanych dostawców, np. Symantec, Kaspersky, a najlepiej tylko z systemowego antywirusa wbudowanego w Windows 10.

  Wprowadzenie do TaxMachine

  Przed rozpoczęciem pracy bardzo prosimy zapoznać się z pomocą do programu TaxMachine.

   

  Nazwa programu Opis

  TaxMachine 3

  Pobieram program TaxMachine

  Program TaxMachine 3. Zawiera obsługę najnowszych plików JPK_V7(M/K) (JPK_VAT z deklaracją).

  Program wysyła e-Deklaracje i pliki JPK do systemów Ministerstwa Finansów.

  Po pobraniu instalatora należy go uruchomić "jako administrator".

  TaxMachine PITy 2023/2024

  pobieram program

  Specjalna darmowa edycja programu TaxMachine PITy 2023/2024. Możliwość wypełniania wszystkich zeznań rocznych za rok 2023, a także korekt za poprzednie lata. Program zawiera także PIT-y dla płatników: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-12, PIT-2, PIT-2A, PIT-R. Dostępne są także formularze rejestracyjne: ZAP-3 i NIP-7 z załącznikami.
  Wszystkie deklaracje można wysyłać online przez internet do systemu e-deklaracje. Możliwa jest praca wielostanowiskowa. Program pozwala na przekazanie 1% podatku dowolnej organizacji pożytku publicznego.

  Po pobraniu instalatora należy go uruchomić "jako administrator".

  Więcej o programie TaxMachine PITy.

 • Wprowadzenie nowego JPK_V7 wymusiło zmiany jeżeli chodzi o księgowanie niektórych rodzajów dokumentów. Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym filmem, pokazującym niektóre najczęściej spotykane przypadki, w tym:

  • sprzedaż i zakup-marża,
  • raport fiskalny okresowy,
  • faktura FP,
  • zakup metoda kasowa (symbol MK),
  • ulga na złe długi

  i kilka innych. Prosimy o zgłaszanie innych przypadków, dla którym macie Państwo wątpliwości, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dodamy je do tego filmu.

   

 • Obsługiwane pliki JPK

  Program TaxMachine generuje następujące pliki JPK:

  • JPK VAT - pozycje wszystkich rejestrów VAT, plik obowiązkowo przekazywany elektronicznie co miesiąc (duzi podatnicy od 1 lipca 2016, średni i mali od 1 stycznia 2017, mikro od 1 stycznia 2018), program obsługuje wszystkie wersje schematu, w tym najnowszy JPK_VAT(3) obowiązujący od stycznia 2018,
  • JPK PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów, plik przekazywany na żądanie w razie kontroli,
  • JPK EWP - ewidencja przychodów opodatkowanych ryczałtem, plik przekazywany na żądanie w razie kontroli,
  • JPK FA - faktury sprzedaży wraz z ich pozycjami, plik przekazywany na żądanie w razie kontroli,
  • JPK_V7 - w wersji M i K, zwany także "JPK_VAT z deklaracją" lub "JPK_VDEK" obowiązujący od października 2020 i zastępujący dotychczasową deklarację VAT-7(K) i plik JPK_VAT(3). Więcej informacji na temat nowego pliku na stronie administracji skarbowej.

  Oprócz tworzenia JPK na podstawie zapisów w ewidencjach księgowych program umożliwia także importowanie, scalanie, weryfikację i wysyłkę elektroniczną plików JPK.

  Generowanie pliku JPK

  Od października 2020 (pierwszy raz w listopadzie 2020) składa się nowe JPK_V7 (zwany też JPK_VAT z deklaracją) w miejsce dotychczasowej deklaracji VAT-7 i pliku JPK_VAT.

  Pliki JPK tworzy się w TaxMachine w taki sam sposób jak e-Deklaracje. Należy kliknąć na Dokumenty pod firmą, następnie kliknąć przycisk Dodaj, wskazać właściwy JPK (tutaj JPK VAT(2)) i kliknąć Wybierz:

  jpk dodaj

   

  Alternatywnym sposobem jest utworzenie JPK z menu nad listą dokumentów księgowych:

  jpk dodaj dokumenty ksiegowe

   

  Pojawi się nowe okno pliku JPK. Należy wybrać rok i miesiąc dla którego wygenerowane ma być JPK i kliknąć Generuj plik. Po krótkiej chwili pojawi się treść pliku JPK w formacie XML:

  plik jpk vat

   

  Wygenerowany plik zapisujemy do bazy danych klikając Zapisz. JPK można także zapisać do pliku xml klikając Zapisz do pliku.

   

  Tworzenie JPK_V7M i JPK_V7K

  Od paździenika 2020, zamiast osobnych deklaracji VAT-7 i JPK_VAT, składa się jednen plik JPK_V7, zwany też "JPK_VAT z deklaracją" lub "JPK_VDEK". Więcej informacji na ten temat na stronie MF:

  https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/

   

  Poniższy film pokazuje, jak tworzy się plik JPK_V7M (deklaracja miesięczna) z poziomu zakładki kontekstowej "Dokumenty księgowe", oczywiście pliki te można też tworzyć bezpośrednio w dokumentach podatnika jak pokazano wyżej dla starego JPK_VAT.

   

   

  Plik JPK_V7K tworzy się w ten sam sposób, program utworzy taką wersję pliku jeżeli podatnik jest oznaczony jako opłacający VAT kwartalny, widać to na poniższym filmie.

  Tworzone są tutaj 3 pliki dla kolejnych miesięcy kwartału, ostatni plik za grudzień zawiera część deklaracyjną pliku JPK_V7K (w JPK_V7M część deklaracyjna jest zawsze obecna). Deklaracja jest wyliczana na podstawie zawartości plików JPK_V7K za wszystkie miesiące kwartału. Pod uwagę zawsze jest brany najnowszy plik za każdy miesiąc, czyli w przypadku złożenia korekty ostatnia korekta będzie uwzględniona w deklaracji.

  Deklaracja VAT-7(21) i VAT-7K(15) zawiera te same pola co poprzednia wersja VAT-7(K), ale jej edycja jest przeprowadzana w oknie pliku JPK_V7 w formularzu na zakładce "Deklaracja VAT-7". Większość pól nie podlega edycji, jedynie pola nie wynikające z zawartości pliku JPK mogą być edytowane, np. pola dotyczące zwrotu podatku.

   

   

   

  Na poniższym filmie pokazujemy jak zmienia się typ tworzonego pliku w zależności od oznaczenia "VAT-7 kwartalny" w oknie edycji firmy/podatnika.

   

   

  Zobacz też:

  Weryfikacja pliku JPK

  Opcja weryfikacji pliku JPK ta pozwala na zweryfikowanie poprawności pliku JPK na zgodność ze schematem jeszcze przed wysyłką do Urzędu Skarbowego. TaxMachine sprawdza dokumenty JPK w ten sam sposób jak system Ministerstwa Finansów.

  Aby zweryfikować wygenerowany plik na zgodność ze schematem udostępnianym przez Ministerstwo Finansów należy kliknąć Weryfikuj. W przypadku ewentualnych niezgodności pojawi się informacja o stwierdzonych błędach. Do działania tej funkcji niezbędne jest połączenie z internetem.

  jpk weryfikacja 2

   

  Import (scalanie) plików JPK

  Opcja importu (scalania) plików JPK najczęściej jest używana w celu np.:

  • wygenerowania jednego pliku JPK VAT z dwóch lub większej ilości ewidencji VAT,
  • wygenerowania jednego pliku JPK FA gdy sprzedaż prowadzona jest w wielu lokalizacjach (w wielu bazach danych) czy też z użyciem różnych programów fakturujących.

  Scalanie działa dla wszystkich generowanych w TaxMachine plików JPK, czyli dla JPK_VAT, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_FA i JPK_V7. Dla JPK_V7 scalana jest część ewidencyjna, część deklaracyjna jest tworzona po scaleniu od nowa na podstawie scalonych części ewidencyjnych.

  Aby wykonać scalanie klikamy Importuj z pliku w oknie pliku JPK. Importowany plik JPK musi być tego samego rodzaju i w tej samej wersji, w przypadku niezgodności rodzaju lub wersji program wyświetli odpowiedni komunikat. Po udanym scaleniu otrzymamy nowy plik JPK będący sumą pliku pierwotnego i importowanego. Do działania tej funkcji niezbędne jest połączenie z internetem.

  Importowane pliki muszą mieć prawidłową strukturę, każdy plik jest weryfikowany przed importem na zgodność z odpowiednim schematem udostępnianym przez Ministerstwo Finansów. W przypadku nieprawidłowości pojawi się komunikat opisujący błędy w pliku.

  Poniższy film pokazuje jak scalić pliki JPK:

   
   

  Importowanie plików JPK do ewidencji księgowych

  Program TaxMachine posiada opcję importu danych z plików JPK VAT i JPK FA do ewidencji księgowych (KPiR, ryczałt, VAT). Opcja importu dostępna jest z menu Narzędzia dla widoku Dokumenty księgowe. Do działania tej funkcji niezbędne jest połączenie z internetem.

  jpk import

   

  W oknie importu pliku JPK należy wskazać plik do importu. Dostępne są także różne opcje księgowania, w tym możliwość księgowania tylko do VAT, wybór sposobu księgowania faktur zaliczkowych (dla JPK FA), opisy jakie program ma stosować przy imporcie, dla JPK VAT także opcje księgowania tylko dostaw lub tylko nabyć oraz wybór kolumny KPiR dla nabyć.

  Importowane pliki muszą mieć prawidłową strukturę, każdy plik jest weryfikowany przed importem na zgodność z odpowiednim schematem udostępnianym przez Ministerstwo Finansów. W przypadku nieprawidłowości pojawi się komunikat opisujący błędy w pliku.

  jpk import 2jpk import vat

   

  Ograniczenia importu z JPK VAT

  Z powodu braku wszystkich danych dokumenty zaimportowane z JPK VAT nie będą kompletne:

  • dokumenty sprzedaży nie będą zawierać numeru NIP kontrahenta (nie dotyczy to nowego wzoru JPK_VAT(2) obowiązującego od stycznia 2017),
  • wartości netto i VAT dla nabyć w pliku JPK VAT są wykazywane tylko jako sumy, dlatego dla dokumentów zakupu zawierających więcej niż jedną stawkę VAT całość kwot netto i VAT będzie wykazywana tylko w jednej stawce.

  Z tego powodu dokumenty zaimportowane z JPK VAT należy po imporcie przejrzeć i odpowiednio poprawić.

  Ograniczenia importu z JPK FA

  Plik JPK FA nie zawiera danych które pozwalałyby na ustalenie do jakiego rejestru VAT należy wprowadzić każdą fakturę, brak jest informacji np. o tym czy dana faktura jest dostawą wewnątrzwspólnotową, eksportem itp. W związku z tym po imporcie należy sprawdzić czy faktury trafiły do właściwego rejestru VAT-u należnego. Domyślnym rejestrem sprzedaży używanym podczas importu z JPK FA jest rejestr typu "Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju".

   

  Zobacz też:

   

  Wysyłanie plików JPK

  Plik JPK wysyłamy klikając przycisk Wyślij e-Dokument. Otworzy się okno wysyłki elektronicznej pliku JPK które działa tak samo jak okno wysyłki e-Deklaracji. Do wysyłki niezbędny jest podpis elektroniczny (certyfikat). Po wybraniu certyfikatu z listy (jeżeli w systemie jest więcej niż jeden certyfikat) oraz wpisaniu PIN-u klikamy przycisk Podpisz i wyślij. Podpisywanie i wysyłka może potrwać około 10 sekund.

   wyslanie pliku jpk

   

  Poświadczenie odbioru dokumentu JPK nie jest dostępne od razu po wysyłce, przetwarzanie pliku może zająć serwerom Ministerstwa Finansów nawet kilka godzin, dlatego po udanej wysyłce należy kliknąć Wyjdź.

  Aby pobrać poświadczenie odbioru UPO należy w oknie pliku JPK kliknąć przycisk Poświadczenie odbioru. Program spróbuje pobrać poświadczenie, jeżeli się to uda to pojawi się ono na ekranie.

  Funkcja wysyłki plików JPK wymaga systemu Windows 7 SP1 lub nowszego.

   

  Wysyłka JPK_VAT podpisanych danymi autoryzacyjnymi

  Poniższy film pokazuje jak wysłać pliki JPK_VAT(3) i e-Deklaracje podpisanych danymi autoryzacyjnymi (przychodem).

   

  Program może automatycznie odszukać kwoty przychodów jeżeli w bazie danych znajduje się zeznanie roczne PIT za 2016 rok podatnika VAT. Jeżeli takiego zeznania nie ma to kwotę przychodu należy wpisać ręcznie, program ją zapamięta i przy następnej wysyłce wpisze automatycznie.

  Jak widać na filmie potwierdzenie dla JPK_VAT(3) wysłanego tą metodą dostaje się natychmiast, dlatego zalecamy wykorzystanie wysyłki "przychodem" wszystkim osobom fizycznym będącym podatnikami VAT.

  Poniżej film pokazujący jak wysyłać JPK_VAT(3) bezpośrednio z okna JPK:

  Wysyłka JPK podpisanych Profilem Zaufanym

  Podpisywanie plików JPK_VAT Profilem Zaufanym odbywa się w domyślnej przeglądarce na portalu obywatel.gov.pl.

  Ta metoda podpisywania polega na zapisaniu pliku metadanych do podpisania, zalogowaniu się do PZ, przeciągnięciu lub wskazaniu zapisanego pliku metadanych, podpisaniu go Profilem Zaufanym oraz zapisaniu podpisanego pliku metadanych na dysku.

  Jeżeli podpisany plik metadanych będzie zapisany na tym samym dysku, na którym zapisano plik do podpisu, lub na dysku systemowym (np. na pulpicie, w "pobranych", czy w dokumentach użytkownika), to program automatycznie go wczyta i rozpocznie wysyłkę. Jeżeli podpisany plik zostanie zapisany w innej lokalizacji to należy go wskazać ręcznie w ostanim kroku kreatora podpisywania.

  Poniższy film pokazuje jak podpisać plik JPK_VAT(3) stosując usługę portalu obywatel.gov.pl.

   

   

  Wysyłka masowa plików JPK

  Wysyłka masowa pozwala na szybkie wysyłanie i odbieranie potwierdzeń plików JPK i e-Deklaracji dla wielu podatników. Opcja ta jest szczególnie przydatna w biurach rachunkowych.

  Wysyłka w tym trybie dla plików JPK jest możliwa z podpisem elektronicznym (certyfikatem) lub z użyciem danych autoryzujących (przychodu z PIT za dwa lata wstecz), masowy odbiór potwierdzeń jest możliwy niezależnie od sposobu podpisania dokumentu JPK przy wysyłce. Dokumenty JPK podpisywane Profilem Zaufanym nadal należy wysyłać z poziomu okna dokumentu.

  Prosimy obejrzeć poniższe wideo, jest na nim pokazane jak wysyłać i sprawdzać status plików JPK.

   

 • Na poniższym filmie pokazujemy jak tworzy się pliki JPK_V7M(1) i JPK_V7K(1) w programie TaxMachine. Zwracamy uwagę, że odpowiedni rodzaj pliku jest wybierany automatycznie. JPK_V7K jest tworzony tylko jeżeli oznaczono pole "VAT-7 kwartalny" w oknie edycji podatnika, zakładka "Podatki", w przeciwnym przypadku program tworzy JPK_V7M. Natomiast dodając nowe JPK_V7 bezpośrednio pod "Dokumenty" nadal możliwy jest wybór dowolnej wersji pliku w oknie wyboru dokumentu.

   

   

  Przypominamy także, że faktury sprzedaży wystawione do paragonów, oznaczone w programie jako "FP", nie są uwzględniane w nowej deklaracji VAT, księgując w ten sposób faktury sprzedaży należy także zaksięgować raport miesięczny (lub raporty dobowe) z oznaczeniem "RO". Faktury FP nie są także uwzględniane w sumie VAT należnego w pliku JPK_V7.

  Jest to chyba najważniejsza zmiana jeżeli chodzi o księgowanie dokumentów od października 2020, do tej pory księgując faktury wystawione do paragonów należało pomniejszyć fiskalny raport okresowy o kwoty z tych faktur aby nie dochodziło do podwojenia sprzedaży. Obecnie nie należy tego robić, tylko zaksięgować cały raport okresowy ("RO") oraz faktury wystawione do paragonów jako "FP".

  Zwracamy uwagę także na to, że faktury sprzedaży "FP", wystawione w programie i księgowane w sposób automatyczny, standardowo nie są uwzględniane w przychodach (w KPiR lub ryczałcie). Można to zmienić dla każdej faktury z osobna poprzez zaznaczenie opcji "Księguj do księgi" na zakładce "Księgowanie" faktury, jednak normalnie nie powinno to być robione, bowiem przychody z faktur "FP" także powinny być księgowane z fiskalnego raportu okresowego.

 • Dzisiejsza aktualizacja wprowadziła ulepszone okno importu dokumentów księgowych z plików JPK. Okno umożliwia podgląd pliku przed importem, filtrując lub usuwając pozycje można ograniczyć zakres importowanych pozycji. Jednocześnie dodano możliwość stosowania oznaczeń VAT i typu dokumentu (np. FP) do importowanych dokumentów, daje to możliwość oznaczania dokumentów nawet jeżeli import nie odbywa się z pliku JPK_V7 (JPK_VAT lub JPK_FA).

  Poniższy film pokazuje nowe opcje:

   

   

  Dodatkowo zaktualizowano artykuł na temat tworzenia plików JPK w TaxMachine pod adresem: https://taxmachine.pl/taxmachine-2/jpk/tworzenie-i-wysylanie-plikow-jpk.html, dodano filmy pokazujące ja tworzy się nowe pliki JPK_V7M i JPK_V7K.

  Przytaczamy też te treści poniżej:

   

  Poniższy film pokazuje, jak tworzy się plik JPK_V7M z poziomu zakładki kontekstowej "Dokumenty księgowe", oczywiście pliki te można też tworzyć bezpośrednio w dokumentach podatnika jak pokazano wyżej.

   

   

  Plik JPK_V7K tworzy się w ten sam sposób, program utworzy taką wersję pliku jeżeli podatnik jest oznaczony jako opłacający VAT kwartalny, widać to na poniższym filmie.

  Tworzone są tutaj 3 pliki dla kolejnych miesięcy kwartału, ostatni plik za grudzień zawiera część deklaracyjną pliku JPK_V7K (w JPK_V7M część deklaracyjna jest zawsze obecna). Deklaracja jest wyliczana na podstawie zawartości plików JPK_V7K za wszystkie miesiące kwartału. Pod uwagę zawsze jest brany najnowszy plik za każdy miesiąc, czyli w przypadku złożenia korekty ostatnia korekta będzie uwzględniona w deklaracji.

  Deklaracja VAT-7(21) i VAT-7K(15) zawiera te same pola co poprzednia wersja VAT-7(K), ale jej edycja jest przeprowadzana w oknie pliku JPK_V7 w formularzu na zakładce "Deklaracja VAT-7". Większość pól nie podlega edycji, jedynie pola nie wynikające z zawartości pliku JPK mogą być edytowane, np. pola dotyczące zwrotu podatku.

   

   

 • Dodaliśmy do programu obsługę najnowszych schematów JPK_VAT: JPK_V7M(1) i JPK_V7K(1). Schematy te nie są jeszcze dostępne w oficjalnej dystrybucji, bowiem MF nie udostępniło jeszcze nowego produkcyjnego systemu ich przyjmowania. Według niepotwierdzonych jeszcze zapowiedzi nie będzie on dostępny w pierwotnie planowanym terminie, czyli w kwietniu 2020, przyjmowanie nowych JPK_V7 ma być przełożone na lipiec 2020.

  Nowe pliki JPK_V7 z deklaracją będzie można importować i scalać w ten sam sposób, jak dotychczasowe pliki JPK_VAT. Część deklaracyjna tworzona jest na podstawie pozycji części ewidencyjnej pliku (a nie jak do tej pory na podstawie zapisów w rejestrach VAT), tak więc będzie można wygenerować deklarację ze scalonych plików JPK_V7 bez potrzeby ich księgowania.

  Poniższy film pokazuje jak w wersji testowej programu dodaje się nowy plik JPK_V7M: