jpk-vat

 • Problemy z generowaniem i wysyłką plików JPK_V7

  Poniżej lista najczęstszych problemów z nowymi plikami JPK_V7 wraz z ich rozwiązaniami.

   

  Problem Przyczyna  Rozwiązanie 

  Podczas generowania pliku dla osoby fizycznej pojawia się komunikat o braku imienia, nazwiska lub daty urodzenia.

  Ewentualnie, dla niezaktualizowanego programu, podczas weryfikacji na zgodność ze schematem pojawia się błąd weryfikacji pól imienia, nazwiska lub daty urodzenia.

  Brak wpisanych imienia, nazwiska lub daty urodzenia w oknie edycji firmy, zakładka "Dane personalne". Ewentualnie błędne oznaczenie podatnika jako "osoba fizyczna".

  Uzupełnić lub poprawić wymagane pola w oknie edycji firmy/podatnika.

  Zaktualizować program jeżeli podczas generowania nie ma stosownego komunikatu. Ustalić co blokuje aktualizacje (antywirus najczęściej) i usunąć przyczynę.

  Wygenerować plik ponownie.

  Podczas generowania pliku pojawia się komunikat o braku adresu e-mail.

  Ewentualnie, dla niezaktualizowanego programu, podczas weryfikacji na zgodność ze schematem pojawia się błąd weryfikacji pola <Email>.

  Nie podano adresu e-mail podatnika.

  Podać adres e-mail do wysyłki JPK w oknie edycji firmy/podatnika, zakładka "Podatki". Ewentualnie podać globalny adres do wysyłki JPK w oknie konfiguracyjnym.

  Zaktualizować program jeżeli podczas generowania nie ma stosownego komunikatu. Ustalić co blokuje aktualizacje (antywirus najczęściej) i usunąć przyczynę.

  Wygenerować plik ponownie.

  Brak możliwości wysyłki pliku z zastosowaniem danych autoryzacyjnych dla osoby fizycznej.

  Dla niezaktualizowanego programu błąd 422 po wysyłce.

  Nie oznaczono firmy jako "osoba fizyczna" i plik został wygenerowany jak dla podmiotu nie będącego osobą fizyczną.

  Zaznaczyć "Osoba fizyczna" w oknie edycji firmy/podatnika.

  Zaktualizować program jeżeli istnieje możliwość wysyłki pliku wygenerowanego dla podatnika nie będącego osobą fizyczną z użyciem danych autoryzacyjnych. Ustalić co blokuje aktualizacje (antywirus najczęściej) i usunąć przyczynę.

  Wygenerować plik ponownie.

  Błędy sygnalizowane przez program Klient JPK 2.0. Klient JPK 2.0 nie obsługuje plików JPK_V7. Nie stosować tego programu do wysyłki JPK_V7. Wysyłać pliki bezpośrednio z programu.
  Brak możłiwości utworzenia JPK_V7K z menu "e-Dokumenty" zakładki "Dokumenty księgowe". Program tworzy odpowiednią wersję pliku automatycznie na podstawie pola "VAT-7 kwartalny" z zakładki "Podatki" okna edycji firmy. Zaznaczyć pole "VAT-7 kwartalny" na zakładce "Podatki" okna edycji firmy i wygenerować JPK_V7K.

   

  Problemy z podpisywaniem plików i wysyłką spowodowane przez antywirusy

  Osobną kategorią ostatnio często występujących problemów jest blokowanie aktualizacji i innych funkcji programu przez niskiej jakości antywirusy. Mogą one blokować wysyłkę i podpisywanie plików JPK, program zgłasza brak dostępu do pliku tymczasowego w trakcie podpisywania lub wysyłki, po wysyłce przychodzi komunikat o niezgodności sum kontrolnych przesłanego pliku lub długo utrzymuje się status 120 i ostatecznie, po dłuższym czasie, przychodzi komunikat o błędzie.

  Prosimy o ich nie stosowanie razem z programem TaxMachine. Więcej na ten temat na stronie pobierania programów:

  https://taxmachine.pl/taxmachine/informacje/pobieranie-programow.html

  Problemy spowodowane przez błędne uprawnienia

  Problemy z uprawnieniami do plików/katalogów, czasami wprowadzane po aktualizacji systemu Windows, objawiają się podobnie jak te powodowane przez antywirusy, program zgłasza brak dostępu do pliku tymczasowego lub po wysyłce przychodzi komunikat o niezgodności sum kontrolnych przesłanego pliku, ewentualnie długo utrzymujący się status 120 i komunikat o błędzie po nim.

  Aby potwierdzić lub wykluczyć tego typu problem należy uruchomić program "jako administrator" i sprawdzić czy problem ustąpił. Jeżeli tak uruchomiony program działa prawidłowo to należy zlecić sprawdzenie uprawnień specjaliście. Można też spróbować odinstalować program, pobrać najnowszy instalator i uruchomić go "jako administrator".

  https://taxmachine.pl/taxmachine/informacje/pobieranie-programow.html

  Problemy powodowane przez błędne pliki konfiguracyjne

  Ten problem nie jest bezpośrednio związany z plikami JPK_V7, ale może powodować brak możliwości uruchomienia programu. Najnowsze deinstalatory programu kasują pliki ustawień (poza bazami danych, nie jest kasowana baza główna, baza REGON i baza konfiguracyjna ldb.db), tak więc deinstalacja i ponowna instalacja może w tym przypadku pomóc.

  Jeżeli program był zainstalowany wcześniej to konieczne może być zainstalowanie z aktualnego instalatora, odinstalowanie, i ponowna instalacja z tego instalatora. Spowoduje to usunięcie błędnych plików ustawień. Jeżeli ta procedura nie pomoże, to problem może mieć inną przyczynę, w tym omówione wyżej problemy powodowane przez antywirusy lub błędy uprawnień.

  Pliki ustawień można też usunąć ręcznie, należy skasować wszystko poza bazami danych (.db, ale cfg.db należy skasować) i kopiami (katalog "Kopie") z katalogu C:\Users\Public\Documents\TaxMachine oraz katalog C:\Users\[Nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\TaxMachine.

   

 • Ostatnia aktualizacja wprowadziła szereg dodatkowych opcji związanych z importem i edycją dokumentów księgowych:

  1. dodano możliwość wskazywania rejestrów VAT do których zaksięgowane będą dokumenty księgowe importowane z plików JPK_FA, JPK_VAT i JPK_V7,
  2. w oknie importu (księgowania) z pliku JPK dodano także opcję księgowania tylko dokumentów rozpoczynających się od lub kończących się na określone ciągi znaków, jest to dodatkowa możliwość ograniczenia zakresu importu obok możliwości odfiltrowania pozycji w tabeli podglądu pozycji importowanego pliku lub usuwania pozycji z tej tabeli,
  3. eksport i import pozycji księgowych do/z arkusza kalkulacyjnego .xlsx lub .xls, jest to dodatkowa możliwość obok istniejącej już wcześniej opcji eksport i importu z pliku .tmdb (baza danych SQLite),
  4. dodano także możliwość masowej zmiany części właściwości zaksięgowanych dokumentów, w tym: opisu, rejestrów VAT, kolumny KPiR, stawki ryczałtu, typu dokumentu (chodzi o typ z JPK_V7, np.: FP, WEW, RO itd.), oznaczeń VAT; opcja ta jest dostępna pod przyciskiem "Narzędzia" zakładki kontekstowej "Dokumenty księgowe".

  Import dokumentów księgowych z arkuszy .xlsx i .xls znacząco ułatwia opracowanie własnych mechanizmów importu dokumentów księgowych z innych systemów/baz danych. W najbliższym czasie opiszemy to zagadnienie w szerszym zakresie.

   

 • W związku z powtarzającymi się pytaniami informujemy, że obsługa jednolitego pliku kontrolnego (JPK) i elektroniczna wysyłka JPK VAT będzie wprowadzona do programu TaxMachine w terminie obowiązującym dla średnich i małych przedsiębiorstw, czyli przed 1 stycznia 2017.

  Jednoczenie dołożymy starań by wysyłka JPK VAT była dostępna już w terminie przewidzianym dla dużych przedsiębiorstw (ponad 250 pracowników i ponad 50 milionów EURO przychodu lub suma aktywów ponad 43 miliony EURO), czyli przed terminem wysyłki JPK VAT za lipiec 2016. Jednak ze względu na fakt, że Ministerstwo Finansów nie uruchomiło jeszcze platformy do przyjmowania tych e-dokumentów i nie wiadomo kiedy ją uruchomi, nie możemy zagwarantować tego terminu.

 • Dodano JPK FA(1)

  Dodano możliwość generowania pliku JPK FA(1). Zgodnie z najnowszymi objaśnieniami Ministerstwa Finansów plik jest generowany tylko dla faktur sprzedaży.

  Inną istotną zmianą w zakresie JPK jest usunięcie możliwości generowania JPK z menu Raporty dla dokumentów księgowych, obecnie wszystkie pliki JPK, czyli JPK VAT, JPK PKPIR, JKP EWP i JPK FA, generuje się w Dokumentach pod Firmą:

   jpk pod dokumentami

   

  Zmiana ta daje możliwość wysyłki elektronicznej wszystkich plików JPK. Przypominamy, że obowiązek wysyłki co miesiąc dotyczy tylko JPK VAT, pozostałe JPK są wysyłane tylko w razie kontroli.

  Zmiany w ramach systemu fakturowania

  W związku z wprowadzeniem JPK FA zaszły niewielkie zmiany w zakresie druków faktur, dodano możliwość wyboru rodzaju faktury (faktura lub faktura zaliczkowa).

  Wysyłka nowych e-Deklaracji VAT

  Dodano wysyłkę elektroniczną nowych deklaracji VAT, w tym VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-7D(8), VAT-9M(6) i VAT-8(8).

   

   

 • Dzisiejsza aktualizacja to głównie obsługa nowych oznaczeń VAT oraz JPK_V7(M/K) w wersji 2. Zmiany te obowiązują od stycznia 2022 roku, tak więc pierwszy raz nowe pliki JPK będą składane w lutym 2022.

  Wprowadzono obsługę oznaczeń WSTO_EE (zastępuje EE i SW) i IED. Obsługa nowych oznaczeń jest wprowadzona na wszystkich poziomach począwszy od produktów w systemie fakturowania.

  Inne zmiany:

  • ulepszono raport VAT w wersji arkusza kalkulacyjnego, głównie chodzi o dodanie dodatkowej kolumny dla pozycji zawierających sam VAT, np. remanent likwidacyjny, korekty VAT naliczonego itp.,
  • dodano podgląd zawartości faktur (pozycji, pozycji po korekcie, pozycji zaliczek) z poziomu listy faktur, dzięki temu nie trzeba już otwierać faktury by podejrzeć jej zawartość,
  • widoczność panelu filtrowania w głównym oknie programu można obecnie zmieniać naciskając klawisz F12,
  • poprawiono automatyczne księgowanie faktur walutowych, obecnie waluta i kwota w walucie są zapamiętywane w zaksięgowanym dokumencie,
  • oznaczenie MPP zostało ukryte dla dokumentów księgowych począwszy od lipca 2021 (https://www.gov.pl/web/finanse/zmiany-w-jpkvat-z-deklaracja-od-1-lipca-2021-r),
  • dodano nowe wersje PIT-4R(12) i PIT-8AR(11).

   

   

 • Dodaliśmy dzisiaj nowe schematy dla następujących e-deklaracji:

  • PIT-11(25), schemat w wersji 1-1,
  • PIT-4R(9), schemat w wersji 1-2,
  • PIT-8C(10), schemat w wersji 1-1,
  • PIT-R(20), schemat w wersji 1-1.

  Dodano też do TaxMachine obsługę schematów dla załącznika ORD-ZU(3) w wersjach 3-0 i 4-0.

  Oprócz tego dodano nowe pole w oknie edycji faktury sprzedaży: "Faktura do paragonu". Tak oznaczona faktura będzie księgowana z symbolem dokumentu "FP" i nie będzie uwzględniana przy wyliczaniu sum i części deklaracyjnej pliku JPK_V7M(K) (JPK_VAT z deklaracją). Oznaczenie to będzie także widoczne na wydruku faktury.

  Kolejnym ulepszeniem jest wprowadzenie dodatkowego przełącznika w oknie edycji towaru lub usługi: "Licz od brutto". Zaznaczenie tego pola powoduje, że pozycja faktury lub dokumentu WZ (suma netto, VAT i brutto pozycji) będzie przeliczana od kwoty brutto. Pole to jest automatycznie zaznaczane jeżeli cenę jednostkową produktu wpisze się w polu brutto.

 • Zaktualizowano dzisiaj klucz publiczny Ministerstwa Finansów stosowany do szyfrowania klucza symetrycznego szyfrującego pliki JPK. Poprzedni klucz był ważny do 28 lipca.

 • Poniższe filmy pokazują jak zdefiniować oznaczenie dla produktu i w jaki sposób oznaczenia przechodzą automatycznie na kolejne obiekty, z produktu na pozycję faktury, następne na fakturę i dokument księgowy utworzony z tej faktury.

   

  Dodawanie nowego produktu i wprowadzanie oznaczenia VAT.

   

  Oznaczenie VAT przechodzi automatycznie na pozycję faktury i fakturę. Identyczny mechanizm działa przy wystawianiu dokumentu WZ. Na fakturze istnieje możliwość ręcznego dodana dodatkowych oznaczeń VAT obok tych wynikających z pozycji faktury.

   

  Wydruk faktury zawiera oznaczenia VAT.

   

  Automatyczne księgowanie faktur przenosi oznaczenia na dokumenty księgowe, skąd będą one pobierane przy generowaniu dokumentu JPK_V7.

 • Poniższe filmy pokazują jak zdefiniować oznaczenie dla produktu i w jaki sposób oznaczenia przechodzą automatycznie na kolejne obiekty, z produktu na pozycję faktury, następne na fakturę i dokument księgowy utworzony z tej faktury.

   

  Dodawanie nowego produktu i wprowadzanie oznaczenia VAT.

   

  Oznaczenie VAT przechodzi automatycznie na pozycję faktury i fakturę. Identyczny mechanizm działa przy wystawianiu dokumentu WZ. Na fakturze istnieje możliwość ręcznego dodana dodatkowych oznaczeń VAT obok tych wynikających z pozycji faktury.

   

  Wydruk faktury zawiera oznaczenia VAT.

   

  Automatyczne księgowanie faktur przenosi oznaczenia na dokumenty księgowe, skąd będą one pobierane przy generowaniu dokumentu JPK_V7.

 • W związku z licznymi pytaniami informujemy, że Ministerstwo Cyfryzacji na chwilę obecną nie zezwala na dostęp do systemu Profilu Zaufanego podmiotom innym niż podmioty publiczne.

  W związku z tym podpisywanie plików JPK Profilem Zaufanym jest możliwe tylko w programie udostępnianym przez Ministerstwo Finansów na stronie:

  http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/klient-jpk

  Aby podpisać w ten sposób plik wygenerowany w programie TaxMachine należy zapisać go do pliku:

  podpisywanie jpk profilem zaufanym 1

   

  Następnie w głównym oknie programu Klient JPK klikamy "Wyślij dokument", następnie "Dodaj dokument" i wskazujemy zapisany plik:

  podpisywanie jpk profilem zaufanym 2

   

  Po przejściu do kroku "Złożenie podpisu kwalifikowanego" klikamy "Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego". Pojawi się okienko z linkiem do serwisu Profilu Zaufanego, po kliknięciu na ten link otworzy się okno przeglądarki w którym logujemy się do Profilu Zaufanego i potwierdzamy złożenie podpisu. Po złożeniu podpisu należy kliknąć przycisk "OK" w oknie z linkiem.

  podpisywanie jpk profilem zaufanym 3

   

  Po zatwierdzeniu podpisu pojawi się informacja że udało się podpisać dokument. Klikamy OK i Kontynuuj.

  podpisywanie jpk profilem zaufanym 4

   

  Kolejny krok to wysyłka podpisanego dokumentu. Klikamy "Rozpocznij wysyłkę" aby wysłać dokument.

  podpisywanie jpk profilem zaufanym 5

   

 • Obsługiwane pliki JPK

  Program TaxMachine generuje następujące pliki JPK:

  • JPK VAT - pozycje wszystkich rejestrów VAT, plik obowiązkowo przekazywany elektronicznie co miesiąc (duzi podatnicy od 1 lipca 2016, średni i mali od 1 stycznia 2017, mikro od 1 stycznia 2018), program obsługuje wszystkie wersje schematu, w tym najnowszy JPK_VAT(3) obowiązujący od stycznia 2018,
  • JPK PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów, plik przekazywany na żądanie w razie kontroli,
  • JPK EWP - ewidencja przychodów opodatkowanych ryczałtem, plik przekazywany na żądanie w razie kontroli,
  • JPK FA - faktury sprzedaży wraz z ich pozycjami, plik przekazywany na żądanie w razie kontroli,
  • JPK_V7 - w wersji M i K, zwany także "JPK_VAT z deklaracją" lub "JPK_VDEK" obowiązujący od października 2020 i zastępujący dotychczasową deklarację VAT-7(K) i plik JPK_VAT(3). Więcej informacji na temat nowego pliku na stronie administracji skarbowej.

  Oprócz tworzenia JPK na podstawie zapisów w ewidencjach księgowych program umożliwia także importowanie, scalanie, weryfikację i wysyłkę elektroniczną plików JPK.

  Generowanie pliku JPK

  Od października 2020 (pierwszy raz w listopadzie 2020) składa się nowe JPK_V7 (zwany też JPK_VAT z deklaracją) w miejsce dotychczasowej deklaracji VAT-7 i pliku JPK_VAT.

  Pliki JPK tworzy się w TaxMachine w taki sam sposób jak e-Deklaracje. Należy kliknąć na Dokumenty pod firmą, następnie kliknąć przycisk Dodaj, wskazać właściwy JPK (tutaj JPK VAT(2)) i kliknąć Wybierz:

  jpk dodaj

   

  Alternatywnym sposobem jest utworzenie JPK z menu nad listą dokumentów księgowych:

  jpk dodaj dokumenty ksiegowe

   

  Pojawi się nowe okno pliku JPK. Należy wybrać rok i miesiąc dla którego wygenerowane ma być JPK i kliknąć Generuj plik. Po krótkiej chwili pojawi się treść pliku JPK w formacie XML:

  plik jpk vat

   

  Wygenerowany plik zapisujemy do bazy danych klikając Zapisz. JPK można także zapisać do pliku xml klikając Zapisz do pliku.

   

  Tworzenie JPK_V7M i JPK_V7K

  Od paździenika 2020, zamiast osobnych deklaracji VAT-7 i JPK_VAT, składa się jednen plik JPK_V7, zwany też "JPK_VAT z deklaracją" lub "JPK_VDEK". Więcej informacji na ten temat na stronie MF:

  https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/

   

  Poniższy film pokazuje, jak tworzy się plik JPK_V7M (deklaracja miesięczna) z poziomu zakładki kontekstowej "Dokumenty księgowe", oczywiście pliki te można też tworzyć bezpośrednio w dokumentach podatnika jak pokazano wyżej dla starego JPK_VAT.

   

   

  Plik JPK_V7K tworzy się w ten sam sposób, program utworzy taką wersję pliku jeżeli podatnik jest oznaczony jako opłacający VAT kwartalny, widać to na poniższym filmie.

  Tworzone są tutaj 3 pliki dla kolejnych miesięcy kwartału, ostatni plik za grudzień zawiera część deklaracyjną pliku JPK_V7K (w JPK_V7M część deklaracyjna jest zawsze obecna). Deklaracja jest wyliczana na podstawie zawartości plików JPK_V7K za wszystkie miesiące kwartału. Pod uwagę zawsze jest brany najnowszy plik za każdy miesiąc, czyli w przypadku złożenia korekty ostatnia korekta będzie uwzględniona w deklaracji.

  Deklaracja VAT-7(21) i VAT-7K(15) zawiera te same pola co poprzednia wersja VAT-7(K), ale jej edycja jest przeprowadzana w oknie pliku JPK_V7 w formularzu na zakładce "Deklaracja VAT-7". Większość pól nie podlega edycji, jedynie pola nie wynikające z zawartości pliku JPK mogą być edytowane, np. pola dotyczące zwrotu podatku.

   

   

   

  Na poniższym filmie pokazujemy jak zmienia się typ tworzonego pliku w zależności od oznaczenia "VAT-7 kwartalny" w oknie edycji firmy/podatnika.

   

   

  Zobacz też:

  Weryfikacja pliku JPK

  Opcja weryfikacji pliku JPK ta pozwala na zweryfikowanie poprawności pliku JPK na zgodność ze schematem jeszcze przed wysyłką do Urzędu Skarbowego. TaxMachine sprawdza dokumenty JPK w ten sam sposób jak system Ministerstwa Finansów.

  Aby zweryfikować wygenerowany plik na zgodność ze schematem udostępnianym przez Ministerstwo Finansów należy kliknąć Weryfikuj. W przypadku ewentualnych niezgodności pojawi się informacja o stwierdzonych błędach. Do działania tej funkcji niezbędne jest połączenie z internetem.

  jpk weryfikacja 2

   

  Import (scalanie) plików JPK

  Opcja importu (scalania) plików JPK najczęściej jest używana w celu np.:

  • wygenerowania jednego pliku JPK VAT z dwóch lub większej ilości ewidencji VAT,
  • wygenerowania jednego pliku JPK FA gdy sprzedaż prowadzona jest w wielu lokalizacjach (w wielu bazach danych) czy też z użyciem różnych programów fakturujących.

  Scalanie działa dla wszystkich generowanych w TaxMachine plików JPK, czyli dla JPK_VAT, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_FA i JPK_V7. Dla JPK_V7 scalana jest część ewidencyjna, część deklaracyjna jest tworzona po scaleniu od nowa na podstawie scalonych części ewidencyjnych.

  Aby wykonać scalanie klikamy Importuj z pliku w oknie pliku JPK. Importowany plik JPK musi być tego samego rodzaju i w tej samej wersji, w przypadku niezgodności rodzaju lub wersji program wyświetli odpowiedni komunikat. Po udanym scaleniu otrzymamy nowy plik JPK będący sumą pliku pierwotnego i importowanego. Do działania tej funkcji niezbędne jest połączenie z internetem.

  Importowane pliki muszą mieć prawidłową strukturę, każdy plik jest weryfikowany przed importem na zgodność z odpowiednim schematem udostępnianym przez Ministerstwo Finansów. W przypadku nieprawidłowości pojawi się komunikat opisujący błędy w pliku.

  Poniższy film pokazuje jak scalić pliki JPK:

   
   

  Importowanie plików JPK do ewidencji księgowych

  Program TaxMachine posiada opcję importu danych z plików JPK VAT i JPK FA do ewidencji księgowych (KPiR, ryczałt, VAT). Opcja importu dostępna jest z menu Narzędzia dla widoku Dokumenty księgowe. Do działania tej funkcji niezbędne jest połączenie z internetem.

  jpk import

   

  W oknie importu pliku JPK należy wskazać plik do importu. Dostępne są także różne opcje księgowania, w tym możliwość księgowania tylko do VAT, wybór sposobu księgowania faktur zaliczkowych (dla JPK FA), opisy jakie program ma stosować przy imporcie, dla JPK VAT także opcje księgowania tylko dostaw lub tylko nabyć oraz wybór kolumny KPiR dla nabyć.

  Importowane pliki muszą mieć prawidłową strukturę, każdy plik jest weryfikowany przed importem na zgodność z odpowiednim schematem udostępnianym przez Ministerstwo Finansów. W przypadku nieprawidłowości pojawi się komunikat opisujący błędy w pliku.

  jpk import 2jpk import vat

   

  Ograniczenia importu z JPK VAT

  Z powodu braku wszystkich danych dokumenty zaimportowane z JPK VAT nie będą kompletne:

  • dokumenty sprzedaży nie będą zawierać numeru NIP kontrahenta (nie dotyczy to nowego wzoru JPK_VAT(2) obowiązującego od stycznia 2017),
  • wartości netto i VAT dla nabyć w pliku JPK VAT są wykazywane tylko jako sumy, dlatego dla dokumentów zakupu zawierających więcej niż jedną stawkę VAT całość kwot netto i VAT będzie wykazywana tylko w jednej stawce.

  Z tego powodu dokumenty zaimportowane z JPK VAT należy po imporcie przejrzeć i odpowiednio poprawić.

  Ograniczenia importu z JPK FA

  Plik JPK FA nie zawiera danych które pozwalałyby na ustalenie do jakiego rejestru VAT należy wprowadzić każdą fakturę, brak jest informacji np. o tym czy dana faktura jest dostawą wewnątrzwspólnotową, eksportem itp. W związku z tym po imporcie należy sprawdzić czy faktury trafiły do właściwego rejestru VAT-u należnego. Domyślnym rejestrem sprzedaży używanym podczas importu z JPK FA jest rejestr typu "Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju".

   

  Zobacz też:

   

  Wysyłanie plików JPK

  Plik JPK wysyłamy klikając przycisk Wyślij e-Dokument. Otworzy się okno wysyłki elektronicznej pliku JPK które działa tak samo jak okno wysyłki e-Deklaracji. Do wysyłki niezbędny jest podpis elektroniczny (certyfikat). Po wybraniu certyfikatu z listy (jeżeli w systemie jest więcej niż jeden certyfikat) oraz wpisaniu PIN-u klikamy przycisk Podpisz i wyślij. Podpisywanie i wysyłka może potrwać około 10 sekund.

   wyslanie pliku jpk

   

  Poświadczenie odbioru dokumentu JPK nie jest dostępne od razu po wysyłce, przetwarzanie pliku może zająć serwerom Ministerstwa Finansów nawet kilka godzin, dlatego po udanej wysyłce należy kliknąć Wyjdź.

  Aby pobrać poświadczenie odbioru UPO należy w oknie pliku JPK kliknąć przycisk Poświadczenie odbioru. Program spróbuje pobrać poświadczenie, jeżeli się to uda to pojawi się ono na ekranie.

  Funkcja wysyłki plików JPK wymaga systemu Windows 7 SP1 lub nowszego.

   

  Wysyłka JPK_VAT podpisanych danymi autoryzacyjnymi

  Poniższy film pokazuje jak wysłać pliki JPK_VAT(3) i e-Deklaracje podpisanych danymi autoryzacyjnymi (przychodem).

   

  Program może automatycznie odszukać kwoty przychodów jeżeli w bazie danych znajduje się zeznanie roczne PIT za 2016 rok podatnika VAT. Jeżeli takiego zeznania nie ma to kwotę przychodu należy wpisać ręcznie, program ją zapamięta i przy następnej wysyłce wpisze automatycznie.

  Jak widać na filmie potwierdzenie dla JPK_VAT(3) wysłanego tą metodą dostaje się natychmiast, dlatego zalecamy wykorzystanie wysyłki "przychodem" wszystkim osobom fizycznym będącym podatnikami VAT.

  Poniżej film pokazujący jak wysyłać JPK_VAT(3) bezpośrednio z okna JPK:

  Wysyłka JPK podpisanych Profilem Zaufanym

  Podpisywanie plików JPK_VAT Profilem Zaufanym odbywa się w domyślnej przeglądarce na portalu obywatel.gov.pl.

  Ta metoda podpisywania polega na zapisaniu pliku metadanych do podpisania, zalogowaniu się do PZ, przeciągnięciu lub wskazaniu zapisanego pliku metadanych, podpisaniu go Profilem Zaufanym oraz zapisaniu podpisanego pliku metadanych na dysku.

  Jeżeli podpisany plik metadanych będzie zapisany na tym samym dysku, na którym zapisano plik do podpisu, lub na dysku systemowym (np. na pulpicie, w "pobranych", czy w dokumentach użytkownika), to program automatycznie go wczyta i rozpocznie wysyłkę. Jeżeli podpisany plik zostanie zapisany w innej lokalizacji to należy go wskazać ręcznie w ostanim kroku kreatora podpisywania.

  Poniższy film pokazuje jak podpisać plik JPK_VAT(3) stosując usługę portalu obywatel.gov.pl.

   

   

  Wysyłka masowa plików JPK

  Wysyłka masowa pozwala na szybkie wysyłanie i odbieranie potwierdzeń plików JPK i e-Deklaracji dla wielu podatników. Opcja ta jest szczególnie przydatna w biurach rachunkowych.

  Wysyłka w tym trybie dla plików JPK jest możliwa z podpisem elektronicznym (certyfikatem) lub z użyciem danych autoryzujących (przychodu z PIT za dwa lata wstecz), masowy odbiór potwierdzeń jest możliwy niezależnie od sposobu podpisania dokumentu JPK przy wysyłce. Dokumenty JPK podpisywane Profilem Zaufanym nadal należy wysyłać z poziomu okna dokumentu.

  Prosimy obejrzeć poniższe wideo, jest na nim pokazane jak wysyłać i sprawdzać status plików JPK.

   

 • Dzisiejsza aktualizacja wprowadziła ulepszone okno importu dokumentów księgowych z plików JPK. Okno umożliwia podgląd pliku przed importem, filtrując lub usuwając pozycje można ograniczyć zakres importowanych pozycji. Jednocześnie dodano możliwość stosowania oznaczeń VAT i typu dokumentu (np. FP) do importowanych dokumentów, daje to możliwość oznaczania dokumentów nawet jeżeli import nie odbywa się z pliku JPK_V7 (JPK_VAT lub JPK_FA).

  Poniższy film pokazuje nowe opcje:

   

   

  Dodatkowo zaktualizowano artykuł na temat tworzenia plików JPK w TaxMachine pod adresem: https://taxmachine.pl/taxmachine-2/jpk/tworzenie-i-wysylanie-plikow-jpk.html, dodano filmy pokazujące ja tworzy się nowe pliki JPK_V7M i JPK_V7K.

  Przytaczamy też te treści poniżej:

   

  Poniższy film pokazuje, jak tworzy się plik JPK_V7M z poziomu zakładki kontekstowej "Dokumenty księgowe", oczywiście pliki te można też tworzyć bezpośrednio w dokumentach podatnika jak pokazano wyżej.

   

   

  Plik JPK_V7K tworzy się w ten sam sposób, program utworzy taką wersję pliku jeżeli podatnik jest oznaczony jako opłacający VAT kwartalny, widać to na poniższym filmie.

  Tworzone są tutaj 3 pliki dla kolejnych miesięcy kwartału, ostatni plik za grudzień zawiera część deklaracyjną pliku JPK_V7K (w JPK_V7M część deklaracyjna jest zawsze obecna). Deklaracja jest wyliczana na podstawie zawartości plików JPK_V7K za wszystkie miesiące kwartału. Pod uwagę zawsze jest brany najnowszy plik za każdy miesiąc, czyli w przypadku złożenia korekty ostatnia korekta będzie uwzględniona w deklaracji.

  Deklaracja VAT-7(21) i VAT-7K(15) zawiera te same pola co poprzednia wersja VAT-7(K), ale jej edycja jest przeprowadzana w oknie pliku JPK_V7 w formularzu na zakładce "Deklaracja VAT-7". Większość pól nie podlega edycji, jedynie pola nie wynikające z zawartości pliku JPK mogą być edytowane, np. pola dotyczące zwrotu podatku.