program pity taxmachine

 • Udostępniono nową wersję darmowego programu TaxMachine PITy 2022/2023, uzyskał on możliwość wystawiania i wysyłki wszystkich dodanych ostatnio e-deklaracji rocznych i płatniczych.

  W związku z pytaniami przypominamy, że składanie rocznych zeznań podatkowych PIT za 2022 (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, DSF-1) będzie możliwe od 15 lutego, tak jak w zeszłym roku.

  W najbliższym czasie planowane jest dodanie wszystkich brakujących zeznań, pozostają do dodania: PIT-28, PIT-36 i PIT-36L. W programie PITy 2022/2023 nie ma jeszcze nowego Kreatora PIT, będzie dodany w tym miesiącu.

 • Dodano dzisiaj wysyłkę e-deklaracji PIT-19A(11) i PIT-16A(12). Pozostałe e-deklaracje PIT będą dodane w przyszłym tygodniu.

 • Udostępniono dzisiaj nową wersję programu TaxMachine PITy 2023/2024 z włączoną funkcją Kreatora PIT.

  Wprowadzono do kreatora zmiany związane z nowymi zwolnieniami wykazywanymi w informacjach PIT-11 i PIT-40A/11A, chodzi głównie o ulgę 4+, ulgę dla seniorów, ulgę na powrót i dodatkowe zwolnienia dla podatników do 26 roku życia. Dodano też w PIT-11 bezpośrednią obsługę pól związanych z przychodami od nie-płatników (brakowało tego w poprzednim roku) czy nowym odliczeniem na związki zawodowe.

  Ulepszono także okna edycyjne służące do wprowadzania danych z PIT-11 i PIT-40A/11A, obecnie oparte są na standardowym oknie edycji formularza używanym podczas edycji wszystkich innych formularzy dostępnych w programie. Zwracamy uwagę, że pola dotyczące danych podatnika, a także większość pól dotyczących płatnika (poza nazwą, która jest widoczna w tabeli z dochodami), nie muszą być przepisywane. Istotne są tylko pola dotyczące kwestii finansowych, czyli kwoty, przełączniki dotyczące stosowanych ulg czy limitów kosztów uzyskania.

  W najbliższym czasie planowane jest wprowadzanie kolejnych ulepszeń do kreatora, w tym możliwość korzystania z ulg także w przypadku, gdy dochody nie były wykazywane przez płatnika w PIT-11 czy PIT-40A/11A w polach dochodów zwolnionych. Wówczas, jeżeli użytkownik zaznaczy, że dane zwolnienie przysługuje podatnikowi, program automatycznie wpisze kwoty w przychody zwolnione do limitu 85528 zł. Będzie też dodana obsługa ulgi termomodernizacyjnej.

  Zmiany te powinny zmniejszyć liczbę przypadków gdy zeznanie należy korygować po wygenerowaniu kreatorem już bezpośrednio na formularzu.

  Planowane także jest dodanie kreatora do komercyjnego programu TaxMachine (nie PITy).

 • Dodano wysyłkę dla zeznań rocznych:

  • PIT-37(28),
  • PIT-38(15),
  • PIT-39(11).

  Dodano także wysyłkę załączników:

  • PIT/O(26),
  • PIT/D(30).

  Wprowadzono obsługę nowych wersji schematów dla:

  • PIT/ZG(7),
  • PIT-2K(8),
  • ORD-ZU(3).
 • Ostatnie ulepszenia:

  1. Przeniesiono bazę firm pobranych z serwisu REGON (GUS, webserwis BIR1) do głównej bazy danych. Pozycje z firmami w bazie lokalnejregon.db są automatycznie przenoszone podczas pierwszego uruchomienia po aktualizacji programu,nie ma konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności dla instalacji jednostanowiskowych

  W przypadku instalacji wielostanowiskowych przeniesienie danych z regon.db odbędzie się tylko po pierwszym uruchomieniu na pierwszym stanowisku, jeżeli wpisy firm z REGON mają być także przeniesione z innych stanowisk (połączone w wpisami już przeniesionymi) to należy to ręcznie wywołać z pokazanej poniżej pozycji wstążki w głównym oknie programu:

  Od dzisiaj lista firm REGON jest wspólna dla wszystkich stanowisk korzystających z jednej bazy danych.

  2. Dodano automatyczną aktualizację pozycji REGON podczas księgowania, sprawdzenie jest wykonywane automatycznie w tle po wyborze firmy i nie ma wpływu na wydajność księgowania dokumentów nawet w przypadku gdy serwis REGON nie działa sprawnie.

  3. W oknie księgowania dokumentów dla KPiR i dla ryczałtu przeniesiono pola związane z walutą na pierwszą główną zakładkę, poniższe zrzuty pokazują o jaką zmianę chodzi. Przypominamy, że w oknie tym działają przyciski Page Down i Page Up do przeskakiwania między grupami, zmiana ta nie powinna wpłynąć negatywnie na tempo pracy.

  Oprócz wartości brutto w walucie program zapamiętuje także kwoty netto i VAT, będzie to używane po planowanym dodaniu rozliczeń (płatności) i liczeniu różnic kursowych. Dodatkowo przeliczanie z waluty prawidłowo działa także w przypadku dokumentów bez VAT.

  4. Dodawane są już zeznania i informacje roczne za 2023, w najbliższym czasie wszystkie e-deklaracje PIT za 2023 będą zaktualizowane, w tym także nowy PIT-4R, PIT-8AR oraz roczne zaznania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

 • Udostępniono dzisiaj aktualizację programu TaxMachine PITy 2021/2022, najnowsza wersja zawiera działający Kreator PIT dla zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

  Po tej aktualizacji darmowy program do PIT jest już prawie kompletny jeżeli chodzi o funkcje, nie ma jeszcze broszur informacyjnych, będą dodane gdy MF je udostępni. Po następnej aktualizacji uruchomiona będzie jeszcze obsługa ekranów wysokiej rozdzielczości, która dodana była w programie TaxMachine w zeszłym roku.

  W programie TaxMachine wprowadzono nową podstawę do zdrowotnego za styczeń 2022, wprowadzono także nowe kody terminu płatności składek ZUS, termin o kodzie 2 (do 10-tego) zostanie automatycznie zmieniony na kod 6 (do 20-tego).

 • Składanie deklaracji rocznych PIT przez Internet (PIT online) do systemu e-deklaracje Ministerstwa Finansów staje się coraz bardziej popularne wśród podatników. Od 2010 roku ilość składanych zeznań PIT wzrosła z 320 tysięcy do ponad 5 milionów w roku 2016. W roku 2017 możemy spodziewać się dalszego wzrostu ilości wysłanych e-deklaracji.

  e-Deklaracje mają same zalety tak więc nie powinno to dziwić: nie musimy stać w kolejkach w urzędzie skarbowym lub w urzędzie pocztowym, nie tracimy także czasu i pieniędzy na dojazd. Całą operację przeprowadzamy z własnego komputera w domu lub pracy i nie zajmuje to nam więcej niż 10 sekund.

  Do wysłania deklaracji rocznych PIT przez internet do systemu e-deklaracje Ministerstwa Finansów nie jest potrzebny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu, nie ponosimy więc żadnych dodatkowych kosztów.

  Nie musimy także martwić się, czy przesłany przez Internet formularz PIT dotarł do Urzędu Skarbowego – program TaxMachine PITy wydaje poświadczenie złożenia e-deklaracji w sytuacji poprawnego przebiegu operacji wysyłki e-Deklaracji przez Internet albo wyświetli odpowiedni komunikat o napotkanych problemach lub błędach. Złożona poprawnie e-Deklaracja pozwala na wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). To poświadczenie jest traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego czy złożeniem papierowej deklaracji bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym.

  Aby wysłać zeznanie PIT do Urzędu Skarbowego przez internet z użyciem systemu e-Deklaracje (system prowadzony przez Ministerstwo Finansów) w programie TaxMachine PITy 2016/2017 należy nacisnąć przycisk "e-Deklaracje" na pasku narzędzi formularza PIT. Przypominamy, że formularz ten jest generowany przez Kreatora PIT lub jest tworzony bezpośrednio jako "aktywny formularz" bez użycia Kreatora.

   

  e deklaracje pit 37

   

  Następnie w polu "Kwota przychodu za poprzedni rok" wpisać sumę przychodu podatnika za rok 2011. Naciśnięcie przycisku "Wyślij" w oknie wysyłania deklaracji rozpocznie proces wysyłki e-deklaracji. Wysyłanie e-deklaracji trwa około 10 sekund. Jeśli edeklaracja dotarła do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów to w polu "Status wysyłki" pojawi się wartość 200, a "Opis statusu wysyłki" bedzie zawierał informację o przyjęciu zeznania. Proszę nacisnąć przycisk "Zamknij".

  Uwaga !
  Aby wysłać online przez internet zeznanie małżeńskie nie trzeba już składać w Urzędzie Skarbowym pełnomocnictwa na druku UPL-1 w formie papierowej.

   

  e deklaracje wysylka

   

  Następnie proszę naciśnąć przycisk "Pokaż poświadczenie odbioru" na pasku narzędziowym formularza. Pojawi się nowe okno z formularzem Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które stanowi dowód doręczenia zeznania do Urzędu Skarbowego. Druk ten wystawia Ministerstwo Finansów. Na poniższym zrzucie nazwa podmiotu, któremu doręczono dokument to "system testowy", u Państwa będzie "Ministerstwo Finansów".

  e deklaracje upo druk

   

 • Nowe zeznania roczne

  Dodano nowe wersje zeznań "firmowych" PIT za 2022 rok:

  • PIT-28(25),
  • PIT-36(30),
  • PIT-36L(19)

  wraz z najważniejszymi załącznikami:

  • PIT/M(9),
  • PIT/BR(6),
  • PIT/IP(4),
  • PIT-28B(19),
  • PIT/ZG(7),
  • PIT/WZR(2),
  • PIT/WZ(2),
  • PIT/B(20),
  • PIT/DS(6).

  Nowe zeznania są już gotowe do wysyłki, ale system Ministerstwa Finansów jeszcze ich nie przyjmuje, prosimy poczekać do 15 lutego z wysyłką.

  Nowe wzory e-deklaracji wymagają aktualnej wersji programu do prawidłowego funkcjonowania. Prosimy upewnić się, że nic nie blokuje aktualizacji plików wykonywalnych, aktualny numer wersji programu jest podany na stronie: https://pomoc.taxmachine.pl/Pobieranie-i-instalacja-programu.html

  Odliczane od dochodu lub przychodu opłacone składki społeczne (wszystkie formy opodatkowania) i zdrowotne (ryczałt 50%, liniówka do 8700 zł w 2022) muszą być wpisane pod właścicielem w "Zapłacone składki ZUS" aby program je uwzględnił w PIT-ach firmowych, jest to opisane na:

  https://pomoc.taxmachine.pl/skladki-zus-do-odliczenia.html

  Prosimy uzupełnić te kwoty jeżeli nie były na bieżąco wpisywane, szczególnie przed wejściem odliczeń zdrowotnego w lipcu 2022.

  Kreator PIT w programie TaxMachine PITy 2022/2023

  Kreator PIT nie jest jeszcze dostępny, planujemy włączenie tej opcji w programie TaxMachine PITy 2022/2023 pod koniec stycznia. Do tego momentu można sporządzać zeznania roczne bezpośrednio na formularzach. Przypominamy, że oficjany okres składania deklaracji rocznych trwa od 15 lutego do końca kwietnia.

  Minimalne zdrowotne za styczeń 2023 od skali podatkowej i podatku liniowego

  Inną kwestią, która zapewne będzie "wychodzić" w najbliższym czasie, to minimalne zdrowotne od skali podatkowej i podatku liniowego za styczeń 2023.

  Kwota minimalnej składki zdrowotnej za styczeń 2023 wynosi tyle samo co za grudzień 2022, bowiem minimalna podstawa obowiązuje w całym roku składkowym, który trwa od lutego do stycznia następnego roku kalendarzowego. Nowe wyższe minimalne zdrowotne od podstawy 3490 zł obowiązuje w kolejnym roku składkowym od lutego 2023 do stycznia 2024.

  Aktualne przepisy (art. 81 ust. 2d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) nie przewidują możliwości podwyższenia minimalnego zdrowotnego w trakcie roku, tak więc według stanu na dziś wyższa minimalna podstawa 3600 zł nie będzie obowiązywała w nowym roku składkowym.

  Natomiast nowa podstawa obowiązuje od już stycznia dla zdrowotnego od karty podatkowej (art. 81 ust. 2z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Tutaj również nie przewidziano możliwości zwiększenia podstawy ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie roku.

  Kwestie te są poruszone na tej stronie w pomocy:

  https://pomoc.taxmachine.pl/wyliczanie-podstawy-zdrowotnego.html

  Kwota zmniejszająca podatek w rachunkach do umów zlecenia i o dzieło

  Dodano możliwość definiowania wysokości kwoty zmniejszającej podatek dla zleceń, dodatkowe pola dostępne są w oknie edycji pracownika na zakładkach dotyczących umowy zlecenia i umowy o dzieło. Opcja ta dostępna jest tylko w rachunkach wystawianych w nowym systemie płacowym, opcja uwzględniania kwoty zmniejszającej nie będzie dodana do starych formularzy płacowych.

  Pola te pojawiają się także w oknie edycji rachunku do umowy zlecenia/o dzieło: