pit-o

 • Dodano wysyłkę dla zeznań rocznych:

  • PIT-37(28),
  • PIT-38(15),
  • PIT-39(11).

  Dodano także wysyłkę załączników:

  • PIT/O(26),
  • PIT/D(30).

  Wprowadzono obsługę nowych wersji schematów dla:

  • PIT/ZG(7),
  • PIT-2K(8),
  • ORD-ZU(3).
 • Formularz PIT/O jest załącznikiem do deklaracji rocznych: PIT-37, PIT-36 i PIT-28. Druk ten należy dołączyć do zeznania rocznego PIT w przypadku korzystania z następujących ulg podatkowych:

  • ulga na dziecko (ulga prorodzinna),
  • ulga na internet (wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet),
  • ulga rehabilitacyjna (ulga na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych),
  • wydatki na nabycie nowych technologii,
  • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego,
  • darowizny,
  • ulga na wyszkolenie uczniów,
  • inne ulgi podatkowe.

  Gdy składamy zeznanie PIT razem z małżonkiem (zeznanie wspólne) to wypełniamy tylko jeden załącznik PIT/O.

  Do najczęściej odliczanych na PIT/O ulg należą przede wszystkim ulga na dzieci, ulga na internet i ulga rehabilitacyjna. Inne ulgi i odliczenia są rzadzej stosowane przez podatników.

   

  pit o