pit-2k

  • PIT-2K ulga odsetkowa

    Załącznik PIT-2K składa się w związku z rozpoczęciem rozliczania ulgi odsetkowej. Składamy go zawsze razem z załącznikiem PIT/D.

     

    pit 2k