pit-37

 • Dodano wysyłkę dla zeznań rocznych:

  • PIT-37(28),
  • PIT-38(15),
  • PIT-39(11).

  Dodano także wysyłkę załączników:

  • PIT/O(26),
  • PIT/D(30).

  Wprowadzono obsługę nowych wersji schematów dla:

  • PIT/ZG(7),
  • PIT-2K(8),
  • ORD-ZU(3).
 • PIT-37 z programem TaxMachine PIT 2017/2018

  Rozliczanie druku PIT 37 z programem TaxMachine PIT 2017/2018 jest łatwe i szybkie. Najpierw pobieramy program PITy 2017/2018: klikamy na obrazku po lewej, wybieramy opcję "Uruchom" i czekamy chwilę aż się pobierze. Następnie potwierdzamy instalację, program się instaluje na komputerze i po krótkiej chwili uruchamia się automatycznie. Dodatkowo na pulpicie instalator tworzy ikonkę do programu.

  Tworzenie nowego PIT-37 z Kreatorem PIT

  Aby rozliczyć nowy PIT 37 druk klikamy na przycisku "Nowy PIT z pomocą Kreatora" i naszym oczom ukazuje się okno Kreatora deklaracji PIT:

  kreator sposob opodatkowania

   

  Jak widać Kreator PIT posiada dokumentację, dokładnie objaśniającą każdy etap rozliczania zeznania PIT 37. Najpierw wybieramy preferowany sposób opodatkowania dla naszego nowego druku PIT 37: osobno (także osobne pity małżonków), współnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca. Następnie klikamy przycisk "Następny krok" i wskazujemy podatników:

  kreator wybor podatnika

   

  Klikamy na przycisku "Wybierz podatnika", po wskazaniu podatnika możemy także wskazać małżonka w przypadku rozliczeń współnych lub osobnych małżonków. Po kliknięciu jednego z tych przycisków pojawia się okno wyboru podatnika, przy pierwszym uruchomieniu programu PITy na tej liście nie ma żadnych pozycji, dlatego klikamy przycisk "Dodaj podatnika":

  kreator wybor podatnika 2

   

  W oknie edycji podatnika wprowadzamy wszystkie wymagane dane i klikamy "Zapisz i zamknij":

  kreator edycja podatnika

   

  Wybieramy z listy podatników właściwą osobę, robimy to klikając na podatniku i klikając przycisk "Wybierz podatnika" lub po prostu klikając na nim podwójnie, tutaj mamy tylko jednego podatnika:

  kreator wybor podatnika 2

   

  Jeżeli tworzymy PIT 37 wspólny lub dwa osobne PITy 37 dla małżonków to powtarzamy te same czynności dla podatnika, po wybraniu jednej lub dwóch osób możemy przejść do kolejnego kroku. Możemy tutaj zaznaczyć opcję wygenerowania druku ZAP-3 dla podatnika i/lub małżonka, na druku tym możemy zaktualizować dane adresowe i wskazać numer rachunku bankowego do zwrotu. Pamiętajmy, że druk ZAP-3 składamy zawsze w postaci papierowej, nie można go wysłać razem z drukiem PIT 37 jako e-deklaracja.

  kreator wybor podatnika

   

  Wprowadzanie przychodów

  W kolejnym kroku wprowadzamy przychody podatnika i ewentualnie małżonka, będą one wpisane do PIT 37. W typowych przypadkach przychody te przepisujemy z informacji PIT-11, PIT-40, PIT-11A lub PIT-40A, które otrzymaliśmy od płatnika podatku, czyli od naszego pracodawcy lub z ZUS-u.

  Klikamy zatem na przycisku "Dodaj dochód", z menu które się pojawi wybieramy PIT-11 lub PIT-40A/11A i przepisujemy dane z formularza, który dostaliśmy od płatnika, do formularza na ekranie.

  kreator dochody

   

  Tak wygląda PIT-11 na ekranie, tutaj przepisujemy kwoty z jego papierowej wersji. Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe pola nad samym formularzem, podajemy tam nazwę tego dochodu (np. nazwę pracodawcy lub inny wyróżnik, nazwa ta pojawia się w liście dochodów) oraz wartość imiennych biletów na dojazd do pracy, jeśli takowe kupowaliśmy. Przepisując dane pamiętajmy o zaznaczeniu jednego z przełączników w polu 34. Po uzupełnieniu wszystkich danych klikamy przycisk "Zapisz" na dole.

  kreator pit 11

   

  Po zapisaniu przychodu pojawia się on na liście przychodów podatnika. Jeśli podatnik ma więcej niż jeden przychód to dodajemy go w ten sam sposób. Następnie wpisujemy w identyczny sposób przychody małżonka jeśli rozliczamy PIT 37 małżeński lub chcemy sporządzić dwa osobne formularze PIT 37.

  kreator dochody 2

   

  Ulgi i odliczenia na PIT 37

  Kolejnym krokiem jest dodanie ulg i odliczeń podatkowych, które chcemy uwzględnić w naszym druku PIT 37. Możemy tutaj wybrać następujące ulgi podatkowe: ulga na dzieci, ulga na internet, ulga rehabilitacyjna i darowizny. Jeśli mamy jakieś inne, rzadko używane ulgi, to dodamy je już bezpośrednio na aktywnym formularzu po wygenerowaniu deklaracji PIT 37 przez Kreatora PIT. Wszystko jest szczegółowo opisane w Kreatorze, tak więc nie będziemy tutaj tego omawiać.

  kreator ulgi

   

  Generowanie zeznania PIT 37

  Po wprowadzeniu wszystkich danych kreator jest gotowy do stworzenia naszego PIT 37. Wystarczy kliknąć na "Utwórz zeznania..." i nasz PIT 37 pojawia się na ekranie gotowy do wysłania przez internet.

  kreator gotowe

 • Wysyłanie deklaracji PIT-37 przez internet online z programem TaxMachine PITy 2017/2018 jest bardzo łatwe. Rozlicz swój PIT-37 jeszcze dzisiaj!

  Deklarację PIT-37 możemy w programie PIT 2017 sporządzić na dwa sposoby:

  • skorzystać z Kreatora PIT
  • lub bezpośrednio na formularzu PIT-37 (czyli tak zwane aktywne formularze).

  Dla mniej doświadczonych podatników, w tym dla osób sporządzających deklaracje roczne raz w roku dla siebie czy rodziny, polecamy skorzystanie z Kreatora PIT, będzie to dla nich sposób łatwiejszy. Bardziej zaawansowani użytkownicy (mamy na myśli biura rachunkowe czy kancelarie podatkowe) często wybierają rozliczanie zeznania PIT-37 bezpośrednio na deklaracji.

  Aby rozpocząć tworzenie nowego PIT-37 z Kreatorem PIT kliknij na przycisk Kreator PIT na pasku narzędzi programu. Pojawi się okno Kreatora, w którym po kolei wprowadzasz wszystkie informacje o które prosi Kreator: podajesz dane podatnika lub podatników, informacje o ich przychodach, podajesz informacje o ulgach i odliczeniach podatkowych które będą uwzględnione w Twoim PIT 37. Wszystkie kroki są szczegółowo opisane w oknie kreatora, masz dostęp do najważniejszych informacji podatkowych.

  Po podaniu wszystkich danych, w ostatniej zakładce Kreatora PIT, klikasz na "Utwórz zeznania" i pojawia się gotowy PIT-37. Druk PIT 37, który masz na ekranie, jest aktywnym formularzem, czyli możesz go modyfikować, zmieniać kwoty i inne dane, formularz przeliczy się automatycznie jeśli zmienisz jakieś kwoty. Możesz też wrócić do Kreatora jeśli stwierdzisz, że musisz coś w nim zmodyfikować, po wprowadzeniu zmian formularz PIT-37 będzie wygenerowany ponownie.

  W przypadku tworzenia zeznania PIT 37 bezpośrednio na formularzu wszelkie dane wprowadzasz na nim, formularz PIT-37 również automatycznie się przelicza - ten sposób może być szybszy dla osób lepiej znających się na podatkach, np. dla księgowych, doradców podatkowych i innych osób, które zajmują się podatkami na codzień. Aby dodać nowy PIT bez Kreatora klikasz "Dodaj" na pasku narzędzi głównego okna programu TaxMachine PITy.

  Gdy druk PIT-37 jest już gotowy to możesz go wysłać do Urzędu Skarbowego przez Internet do systemu e-Deklaracje. Jest to bardzo łatwe - klikasz na przycisku "e-Deklaracje" na pasku narzędzi okna formularza PIT-37, następnie w oknie "Wysyłanie deklaracji - e-Deklaracje" które się pojawi wpisujesz w polu "Przychód podatnika z PIT za rok 2016" podajesz tą kwotę i klikasz "Wyślij" na dole tego okna. Po kilku sekundach deklaracja znajdzie się w Urzędzie Skarbowym, program automatycznie pobiera potwierdzenie wysyłki druku PIT-37 i możesz je wyświetlić klikając przycisk "Poświadczenie odbioru" w oknie formularza PIT-37.

  Najprawdopodobniej nie ma łatwiejszego sposobu na e-deklarację PIT-37 niż program TaxMachine PITy 2017.

  Kreator PIT-37, tutaj wprowadzasz wszystkie niezbędne dane:

  kreator sposob opodatkowania

   

  Wygenerowany druk PIT 37, wszystkie pola są wypełnione i PIT 37 może być wydrukowany i wysłany przez internet do Urzędu Skarbowego:

  pit 37

   

  Wysyłka PIT-37 przez internet online do systemu e-deklaracje z programem TaxMachine PITy:

  e deklaracje wysylka

   

  Urzedowe Poświadczenie Odbioru naszego druku PIT 37.

  edeklaracje - pit online - potwierdzenie odbioru e-deklaracji

 • Kto sporządza druk PIT 37 za 2021 rok w roku 2022? Jak wypełnić PIT 37?

  Zeznanie PIT-37 za rok 2021 sporządzają głównie podatnicy, którzy otrzymywali dochody wyłącznie w Polsce, opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową, za pośrednictwem płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Dochody jakie uwzględniamy w zeznaniu PIT 37 to głównie: ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia, umów o dzieło), ze stosunku służbowego, pracy nakładczej, z rent i emerytur krajowych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Dodatkowo wykazujemy w deklaracji PIT 37: dochody ze stypendiów, świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z praw autorskich i innych praw majątkowych, a także dochody z rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

  Jeżeli otrzymujemy jakieś inne dochody, np. dochody zagraniczne, dochody z najmu opodatkowanego skalą podatkową, dochody z działalności czy też inne dochody, otrzymywane bez pośrednictwa płatnika bądź płatnik nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od tych dochodów, to zamiast druku PIT 37 rozliczamy formularz PIT-36. Dodatkowo możliwe jest, że będziesz musiał sporządzić dodatkowe druki PIT w zależności od tego, jakie inne przychody otrzymywałeś, np.: PIT 38 dla dochodów z giełdy czy PIT 39 dla przychodów ze sprzedaży nieruchomości.

  Druk PIT-37 jest najczęściej składanym w Urzędach Skarbowych rocznym zeznaniem podatkowym, łącznie podatnicy dostarczają ponad 20 milionów tego typu druków. Jest to naprawdę duża ilość, dlatego warto wysyłać te deklaracje przez system e-Deklaracje, oszczędzamy nie tylko nasz czas i pieniądze, ale także środowisko naturalne - mniej papieru to mniej wyciętych lasów i śmieci.

  Rozliczając druk PIT-37 możemy korzystać z wszelkiego rodzaju ulg podatkowych, w tym z najpopularniejszych: z ulgi na dzieci, ulgi na internet, ulgi rehabilitacyjnej (ulgi te odliczamy na załączniku PIT/O). Możemy także korzystać z preferencyjnych sposobów opodatkowania, czyli z rozliczenia razem z małżonkiem lub rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci.

  Jak wypełnić PIT 37?

  Bardzo szybkim sposobemna druk PIT-37 jest skorzystanie z naszego bezpłatnego oprogramowania TaxMachine PITy 2021/2022, pobierzesz je całkiem za darmo z naszej witryny. Program zawiera Kreator zeznań PIT, który rozliczy Twoje zeznanie praktycznie automatycznie, jednocześnie cały czas objaśniając dostępne opcje jeśli chodzi o preferencyjne sposoby opodatkowania, ulgi podatkowe i inne istotne zagadnienia. Dodatkowo możesz bezpośrednio z programu dostarczyć PIT-37 online przez Internet do systemu e-Deklaracje (czyli tak zwane e-pity).

  Tak więc program TaxMachine PITy 2021/2022 rozliczy Twój formularz PIT 37 szybko i bezbłędnie. Masz pewność, że Twój druk PIT 37 będzie sporządzony za pomocą sprawdzonego oprogramowania, z którego na co dzień korzystają profesjonaliści w całym kraju.

  Poniżej widać przykładowy druk PIT 37 w programie TaxMachine PIT 2021/2022. Formularz tez został wygenerowany Kreatorem PIT.

   

  PIT 37 w programie PIT 2016

 • TaxMachine PITy 2022/2023to przyjazny dla użytkowników, bezpłatny program dający możliwość wypełnienia i wysłania do Urzędu Skarbowego przez Internet (e-Deklaracje) zeznań podatkowych za 2022 rok.

  Najlepszy darmowy program PIT

  • obsługa wszystkich rodzajów rocznych zeznań PIT, w tym PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39,
  • obsługa e-deklaracji płatniczych dla pracowników i płatników bezpłatnie bez limitów, w tym PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i inne,
  • wysyłka e-deklaracji z podpisem i bez podpisu elektronicznego,
  • nieograniczonaliczba zeznań, deklaracji, podatników, płatników, pracowników,
  • wygodny Kreator PIT, dziękiu niemu nie musisz nawet wiedzieć jakie deklaracje należy złożyć, Kreator sam dobiera odpowiednie druki,
  • szybkie wypełnianie deklaracji bezpośrednio na aktywnym formularzu,
  • praca w sieci(baza MySQL) na dowolnej liczbie stanowisk,
  • program darmowy także w zastosowaniach komercyjnych,
  • wysyłanie e-maili bezpośrednio z programu razem z załącznikami,
  • przekazywanie 1% podatku dla dowolnej organizacji pożytku publicznego.

  Obsługiwane zeznania PIT

  Program TaxMachine PITy 2022/2023 zawiera wszystkie PITyroczne, w tym: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,PIT-16A, PIT-19A, IFT-1 wraz z wszystkimi obowiązującymi załącznikami, takimi jak np. PIT/O,PIT/D, PIT/B, PIT/ZG, PIT/M, PIT-2K, a także przeznaczone dla ryczałtowców załączniki PIT-28/A i PIT-28/B.

  Deklaracje dla pracodawców

  Programem sporządzisz także druki PIT-11, PIT-4R, PIT-8C, PIT-R, PIT-8AR,możesz wprowadzić dowolną liczbę płatników i pracowników oraz wysyłać e-deklaracje przez internet z podpisem i bez podpisu.

  e-Deklaracje przez internet

  Program ma wbudowaną obsługę wysyłania e-Deklaracji przez Internet. Cały proces wysyłki druku PIT, odebrania i wydruku potwierdzenia (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) odbywa się automatycznie w ramach naszego programu, nie musisz uruchamiać żadnych innych programów zewnętrznych ani formularzy PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Program umożliwia podpisywanie zeznań kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale możesz też wysyłać zeznania bez takiego podpisu jeśli go nie posiadasz (dotyczy osób fizycznych, osoby prawne i inni podatnicy/płatnicy nie będący osobami fizycznymi wysyłają e-deklaracje tylko z podpisem elektronicznym).

  Kreator PIT

  Program TaxMachine PITy2022/2023 sprawdza się doskonale niezależnie od stopnia znajomości zagadnień podatkowych użytkownika. Osoby, które sporządzają jedno lub kilka zeznań raz w roku, często mają problem z doborem odpowiednich druków, załączników, nie wiedzą jak odliczyć ulgi. Dla nich specjalnie przygotowaliśmy Kreator zeznań PIT, który znakomicie ułatwia sporządzenie zeznania, nie trzeba nawet wiedzieć, jakie druki należy sporządzić, program wybiera właściwe zeznania i wypełnia je automatycznie.

  Kreator PIT posiada szereg unikalnych cech, które usprawniają rozliczanie deklaracji PIT, takich jak:

  • sprawdza, który sposób opodatkowania jest bardziej korzystny, osobno czy wspólnie z małżonkiem, i generuje odpowiednie wersje zeznań,
  • przepisywanie kwot przychodów z dokumentów, które dostałeś np. od pracodawcy (np. PIT-11), z ZUS-u (PIT-11A/40A) czy innych podmiotów jest maksymalnie ułatwione - wystarczy przepisać kwoty z papierowego formularza do takiego samego formularza na ekranie,
  • zawiera obszerną dokumentację, dzięki niej możesz dokonać świadomych wyborów co do np. wyboru sposobu opodatkowania, możliwych do zastosowania ulg podatkowych itp. i nie musisz sięgać do żadnych innych źródeł,pozwala na wprowadzanie dowolnej liczby podatników,
  • możesz wprowadzać dowolną ilość odliczeń od dochodu i podatku (np. z tytułu wychowania dzieci, darowizn),
  • kontroluje i automatycznie ogranicza wpisywane kwoty odliczeń od dochodu i podatku zgodnie z przepisami podatkowymi,
  • automatycznie przelicza kwoty dla ulgi rehabilitacyjnej (np. odliczenia na leki),
  • przy rozliczaniu dochodów z zagranicy Kreator PIT automatycznie wybiera właściwą dla kraju metodę unikania podwójnego opodatkowania.

   

  Kreator PIT wszystkie zakladki

   

  Aktywne formularze

  Dzięki możliwości tworzenia zeznań bezpośrednio na aktywnych formularzach, program TaxMachine PITy 2022/2023 jest doskonałym narzędziem dla profesjonalistów. Sporządzanie zeznań PIT na przeliczających się automatycznie aktywnych formularzach jest najszybszym sposobem na rozliczanie dużych ilości zeznań w krótkim czasie. Podobnie jak w przypadku korzystania z Kreatora PIT, program na bieżąco kontroluje wartości wprowadzanych ulg podatkowych i ogranicza je jeśli zachodzi taka potrzeba. Dodatkowo, podczas wypełniania aktywnych formularzy PIT, program na bieżąco wyświetla objaśnienia dotyczące wypełnianych pól formularza. Profesjonaliści docenią także pełną kontrolę nad zeznaniem w różnych nietypowych sytuacjach.

  Praca w sieci

  Program podczas pracy sieciowej korzysta z serwera MySQL, dzięki temu możliwa jest praca na nieograniczonej liczbie stanowisk oraz praca zdalna. Czytaj więcej na temat konfiguracji serwera MySQL.

  Darmowy w każdych zastosowaniach

  Program jest darmowy także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych, w dużych firmach rozliczających tysiące pracowników.

  Przekazuj 1% podatku na dowolny cel

  Program daje możliwość wpisania numeru KRS dowolnej organizacji pożytku publicznego, jest to szczególnie istotne w biurach rachunkowych rozliczających zeznania PIT dla swoich klientów.

  Przykładowe okna programu TaxMachine PITy 2022/2023

  Główne okno programu TaxMachine PITy 2020/2021, widać tutaj że wprowadzono dane dwóch podatników, jednego płatnika (pracodawcę) i jednego pracownika:

  pity 2021 2022

   

  Przykładowy PIT-37 wygenerowany w programie TaxMachine PITy 2022/2023 z pomocą Kreatora PIT:

  pit 37