Załącznik PIT-2K składa się w związku z rozpoczęciem rozliczania ulgi odsetkowej. Składamy go zawsze razem z załącznikiem PIT/D.

 

pit 2k