pit-36

 • Zeznanie PIT-36 jest składane przede wszystkim przez osoby osiągające dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej zgodnie ze skalą podatkową, zarówno w postaci działalności jednoosobowej jak i w postaci spółek osobowych. Często też składają to zeznanie podatnicy osiągający dochody z najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych, chociaż w ostatnich latach dużo bardziej popularnej jest opodatkowanie tego typy dochodów ryczałtem od przychodów w wysokości 8,5%, w takim przypadku składamy PIT-28.

  Rozliczając dochody z działalności gospodarczej do zeznania dodajemy załącznik PIT/B. Może ich być więcej jeśli mamy udziały w większej ilości spółek osobowych. Załącznik ten wypełniamy na podstawie prowadzonych ksiąg podatkowych (tak zwana uproszczona lub "mała" księgowość, podatkowa księga przychodów i rozchodów) lub rachunkowych (pełna księgowość, księgi handlowe).

  Rozliczając dochody z najmu nie musimy wypełniać dodatkowych załączników, jedyne co należy wpisać w zeznaniu to wysokość otrzymanych przychodów, wartość kosztów uzyskania tych przychodów, wartość należnych zaliczek na podatek dochodowy z najmu i wartość wpłaconych w trakcie roku podatkowego zaliczek za podatek z najmu.

  Innym często występującym przypadkiem, kiedy musimy złożyć PIT-36 zamiast PIT-37dochody zagraniczne, głównie są to dochody z pracy najemnej za granicą Polski. W takim przypadku do PIT-36 dodajemy załącznik PIT/ZG, na którym wykazujemy w jakim kraju otrzymaliśmy dochody. Dochody wykazujemy w przekroju według ich rodzajów: z tytułu pracy, z tytułu działalności gospodarczej, z działalności wykonywanej osobiści, z najmu, z praw autorskich i z innych źródeł. Sposób rozliczania dochodów z konkretnego kraju zależy od tego, czy i jaką Polska ma podpisaną z tym krajem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  Istnieją też inne źródła dochodów, otrzymywanie których zobowiązuje nas do złożenia PIT-36 to:

  • działy specjalne produkcji rolniczej opodatkowane skalą podatkową,
  • dochody małoletnich dzieci (załącznik PIT/M),
  • emerytury zagraniczne.

  W deklaracji PIT-36 wykazujemy także te dochody, które normalnie wykazalibyśmy w PIT-37, czyli dochody z pracy najemnej w kraju, dochody z emerytur, rent, umów zlecenia, o dzieło itp. Możemy także roliczać wszelkiego rodzaju ulgi podatkowe np. ulgę na dziecko, ulgę internetową, ulgę rehabilitacyjną by wymienić te najbardziej popularne. Dodatkowo możemy rozliczać się razem z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem.

   

  pit 36 gotowy

 • Jak rozliczyć druk PIT 36 za 2017 rok?

  Rozliczanie formularza PIT-36 z Kreatorem PIT programu PITy 2017/2018 jest niezwykle łatwe. Druk PIT-36 składa się z sześciu stron, tak więc jest to największy druk PIT, dodatkowo niezbędne może się okazać wypełnienie całego szeregu załączników do PIT-36. Jednakże wystarczy dosłownie kilka prostych kroków w kreatorze PIT by sporządzić to skomplikowane zeznanie podatkowe PIT za 2017 rok.

  Na początek wybieramy tworzenie nowego druku PIT 36 z pomocą Kreatora, czyli klikamy przycisk "Nowy PIT z pomocą kreatora".

  Otwiera się okno Kreatora PIT, będziemy po kolei podawać dane niezbędne do stworzenia PIT-36. Najpierw wybieramy preferowany sposób opodatkowania (samodzielnie lub z małżonkiem) i klikamy "Następny krok".

  kreator sposob opodatkowania

   

  Następnie wskazujemy podatnika do naszego PIT 36, wystarczy kliknąć na przycisk i wybrać podatnika z listy. Jeśli podatnika nie ma na liście to klikamy "Dodaj" i wpisujemy nowego podatnika.

  kreator wybor podatnika

   

  Następnie dodajemy do naszego PIT 36 przychody, klikamy na odpowiednie przyciski nad listą przychodów, w zależności od rodzaju przychodów, i w oknach, które się pokazują wprowadzamy dane co do przychodów, które następnie Kreator wprowadzi w odpowiednie pozycje druku PIT 36.

  kreator dochody

   

  Kolejny krok przy tworzeniu PIT-36 zależy od tego, jakie przychody podalliśmy w poprzednik kroku. Ponieważ PIT-36 najczęściej jest rozliczany przez podatników prowadzących działalność gospodarczą to skupimy się tutaj na tym przypadku. PIT 36 jest też często rozliczany przez podatników zarabiających na etacie za granicami kraju, dlatego także uwzględnimy tutaj ten przypadek. Dodatkowo dodamy przychód z pracy najemnej z PIT-11.

  Czyli po wprowadzeniu tych rodzajów przychodów na liście przychodów do PIT-36 mamy takie wpisy:

  kreator dochody pit 36

   

  Następne dwa etapy rozliczania PIT-36 w przypadku tego typu przychodów to podanie wartości zapłaconych składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wprowadzenie wartości należnych i opłaconych zaliczek na podatek dochodowy z działalności gospodarczej. Jest to proste i szczegółowo opisane w samym kreatorze, dlatego nie umieszczamy zrzutów ekranów dla tych etapów.

  Kolejnym etapem rozliczania deklaracji PIT-36 jest wskazanie rodzajów ulg podatkowych z których chcemy skorzystać rozliczając nasze przychody. Mamy tu do wyboru szereg popularnych ulg podatkowych, po zaznaczaniu tych ulg pojawią się kolejne etapy zależne od naszego wyboru.

  kreator ulgi

   

  W przypadku wprowadzenia dochodów z działalności gopodarczej pojawi się jeszcze jeden krok, czyli wprowadzenie zaliczek podatkowych:

  kreator zaliczki podatkowe

   

  Po wybraniu ulg, zaliczek i podaniu danych niezbędnych do ich odliczenia przechodzimy do ostatniego etapu, którym jest wygenerowanie deklaracji wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

  Jak widać na poniższym zrzucie do naszej deklaracji będą dołączone załączniki PIT/O (ulga na dzieci), PIT/ZG (dochody z pracy w Niemczech) oraz PIT/B (dochody z działalności gospodarczej opodatowanej na zasadach ogólnych). Podane mamy podstawowe informacje na temat deklaracji, która będzie wygenerowana, w tym podstawę opodatkowania, podatek należny i wartość podatku do zapłaty lub zwrotu.

  Klikamy na "Utwórz zeznania..." i po sekundzie mamy gotową deklarację PIT-36.

  kreator gotowe pit36

   

  Gotowa wygenerowana deklaracja PIT-36 wraz ze wszystkimi załącznikami jest na poniższym zrzucie. Teraz możemy wysłać ten e-deklarację przez internet, wystarczy kliknąć przycisk "e-Deklaracje".

  pit 36 2016

 • Deklarację PIT-36 za 2020 rok wypełniają osoby, które osiągały dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, oraz mają obowiązek samodzielnego odprowadzania zaliczek na podatek w trakcie roku lub samodzielnego obliczenia podatku po zakończeniu roku. Deklaracja ta jest zatem składana przez podatników, którzy nie otrzymywali przychodów od płatnika (pracodawcy, ZUS, KRUS itd.), który opłacałby podatek za nich.

  PIT-36 można wysyłać przez Internet online z użyciem e-deklaracji (e-pity). Szybko i łatwo zrobisz to programem TaxMachine PIT 2020/2021, pobierz go za darmo i stwórz PIT-36 w ciągu kilku minut.

  Deklarację PIT-36 rozliczają najczęściej podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, a także osoby wynajmujące własne nieruchomości (najem prywatny, nie w ramach działalności). Deklaracja PIT-36 nie jest składana, jeżeli działalność gospodarcza lub najem jest opodatkowany ryczałtem od przychodów, wtedy zamiast PIT-36 składamy PIT-28. Może się także zdarzyć, że podatnik ma jedną działalność na skali podatkowej, a drugą (np. w ramach spółki osób fizycznych) na ryczałcie - wtedy skłąda się zarówno PIT-36 jak i deklarację PIT-28.

  Podatnik może także wybrać opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym 19%, wtedy zamiast PIT-36 składa deklarację PIT-36L.

  Deklarację PIT-36 składają także podatnicy, którzy osiągneli przychody za granicą kraju. Dotyczy to najczęściej pracy zarobkowej za granicą Polski, ale mogą to też być innego rodzaju dochody, np. emerytury czy renty zagraniczne, działalność gospodarcza, najem, dochody z praw autorskich, działalność wykonywana osobiście.

  Deklarację PIT-36 można składać wspólnie, razem z małżonkiem. Pod warunkiem jednak, że ani podatnik ani małżonek nie uzyskują dochodów z działalności opodatkowanej ryczałtem, nie składają PIT-36L i nie płacą podatku tonażowego i karty podatkowej.

  Na PIT-36 rozliczamy także dochody małoletniego dziecka, pod warunkiem że dziecko nie musi rozliczyć się samodzielnie. Dołączamy wówczas do formularza PIT-36 druk PIT/M, na którym wykazujemy dochody dziecka.

  PIT-36 można skłądać elektronicznie przez internet z użyciem systemu e-deklaracje (e-pity). Najszybciej zrobisz to z pomocą darmowego programu TaxMachine PIT 2020/2021.

  pit 36 gotowy 

 • Dodano nowe wersje zeznań rocznych PIT-36(27) i PIT-36L(16) za rok 2019 wraz z nowymi załącznikami PIT/B(17) oraz PIT/IP(1). Program TaxMachine otrzymał możliwość automatycznego wyliczania tych zeznań na podstawie zapisów w KPiR, wyliczonych zaliczek na podatek dochodowy oraz odliczonych składek ZUS właścicieli.

  Wysyłka tych zeznań będzie możliwa od 15 lutego 2020.

 • TaxMachine PITy 2022/2023to przyjazny dla użytkowników, bezpłatny program dający możliwość wypełnienia i wysłania do Urzędu Skarbowego przez Internet (e-Deklaracje) zeznań podatkowych za 2022 rok.

  Najlepszy darmowy program PIT

  • obsługa wszystkich rodzajów rocznych zeznań PIT, w tym PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39,
  • obsługa e-deklaracji płatniczych dla pracowników i płatników bezpłatnie bez limitów, w tym PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i inne,
  • wysyłka e-deklaracji z podpisem i bez podpisu elektronicznego,
  • nieograniczonaliczba zeznań, deklaracji, podatników, płatników, pracowników,
  • wygodny Kreator PIT, dziękiu niemu nie musisz nawet wiedzieć jakie deklaracje należy złożyć, Kreator sam dobiera odpowiednie druki,
  • szybkie wypełnianie deklaracji bezpośrednio na aktywnym formularzu,
  • praca w sieci(baza MySQL) na dowolnej liczbie stanowisk,
  • program darmowy także w zastosowaniach komercyjnych,
  • wysyłanie e-maili bezpośrednio z programu razem z załącznikami,
  • przekazywanie 1% podatku dla dowolnej organizacji pożytku publicznego.

  Obsługiwane zeznania PIT

  Program TaxMachine PITy 2022/2023 zawiera wszystkie PITyroczne, w tym: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,PIT-16A, PIT-19A, IFT-1 wraz z wszystkimi obowiązującymi załącznikami, takimi jak np. PIT/O,PIT/D, PIT/B, PIT/ZG, PIT/M, PIT-2K, a także przeznaczone dla ryczałtowców załączniki PIT-28/A i PIT-28/B.

  Deklaracje dla pracodawców

  Programem sporządzisz także druki PIT-11, PIT-4R, PIT-8C, PIT-R, PIT-8AR,możesz wprowadzić dowolną liczbę płatników i pracowników oraz wysyłać e-deklaracje przez internet z podpisem i bez podpisu.

  e-Deklaracje przez internet

  Program ma wbudowaną obsługę wysyłania e-Deklaracji przez Internet. Cały proces wysyłki druku PIT, odebrania i wydruku potwierdzenia (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) odbywa się automatycznie w ramach naszego programu, nie musisz uruchamiać żadnych innych programów zewnętrznych ani formularzy PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Program umożliwia podpisywanie zeznań kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale możesz też wysyłać zeznania bez takiego podpisu jeśli go nie posiadasz (dotyczy osób fizycznych, osoby prawne i inni podatnicy/płatnicy nie będący osobami fizycznymi wysyłają e-deklaracje tylko z podpisem elektronicznym).

  Kreator PIT

  Program TaxMachine PITy2022/2023 sprawdza się doskonale niezależnie od stopnia znajomości zagadnień podatkowych użytkownika. Osoby, które sporządzają jedno lub kilka zeznań raz w roku, często mają problem z doborem odpowiednich druków, załączników, nie wiedzą jak odliczyć ulgi. Dla nich specjalnie przygotowaliśmy Kreator zeznań PIT, który znakomicie ułatwia sporządzenie zeznania, nie trzeba nawet wiedzieć, jakie druki należy sporządzić, program wybiera właściwe zeznania i wypełnia je automatycznie.

  Kreator PIT posiada szereg unikalnych cech, które usprawniają rozliczanie deklaracji PIT, takich jak:

  • sprawdza, który sposób opodatkowania jest bardziej korzystny, osobno czy wspólnie z małżonkiem, i generuje odpowiednie wersje zeznań,
  • przepisywanie kwot przychodów z dokumentów, które dostałeś np. od pracodawcy (np. PIT-11), z ZUS-u (PIT-11A/40A) czy innych podmiotów jest maksymalnie ułatwione - wystarczy przepisać kwoty z papierowego formularza do takiego samego formularza na ekranie,
  • zawiera obszerną dokumentację, dzięki niej możesz dokonać świadomych wyborów co do np. wyboru sposobu opodatkowania, możliwych do zastosowania ulg podatkowych itp. i nie musisz sięgać do żadnych innych źródeł,pozwala na wprowadzanie dowolnej liczby podatników,
  • możesz wprowadzać dowolną ilość odliczeń od dochodu i podatku (np. z tytułu wychowania dzieci, darowizn),
  • kontroluje i automatycznie ogranicza wpisywane kwoty odliczeń od dochodu i podatku zgodnie z przepisami podatkowymi,
  • automatycznie przelicza kwoty dla ulgi rehabilitacyjnej (np. odliczenia na leki),
  • przy rozliczaniu dochodów z zagranicy Kreator PIT automatycznie wybiera właściwą dla kraju metodę unikania podwójnego opodatkowania.

   

  Kreator PIT wszystkie zakladki

   

  Aktywne formularze

  Dzięki możliwości tworzenia zeznań bezpośrednio na aktywnych formularzach, program TaxMachine PITy 2022/2023 jest doskonałym narzędziem dla profesjonalistów. Sporządzanie zeznań PIT na przeliczających się automatycznie aktywnych formularzach jest najszybszym sposobem na rozliczanie dużych ilości zeznań w krótkim czasie. Podobnie jak w przypadku korzystania z Kreatora PIT, program na bieżąco kontroluje wartości wprowadzanych ulg podatkowych i ogranicza je jeśli zachodzi taka potrzeba. Dodatkowo, podczas wypełniania aktywnych formularzy PIT, program na bieżąco wyświetla objaśnienia dotyczące wypełnianych pól formularza. Profesjonaliści docenią także pełną kontrolę nad zeznaniem w różnych nietypowych sytuacjach.

  Praca w sieci

  Program podczas pracy sieciowej korzysta z serwera MySQL, dzięki temu możliwa jest praca na nieograniczonej liczbie stanowisk oraz praca zdalna. Czytaj więcej na temat konfiguracji serwera MySQL.

  Darmowy w każdych zastosowaniach

  Program jest darmowy także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych, w dużych firmach rozliczających tysiące pracowników.

  Przekazuj 1% podatku na dowolny cel

  Program daje możliwość wpisania numeru KRS dowolnej organizacji pożytku publicznego, jest to szczególnie istotne w biurach rachunkowych rozliczających zeznania PIT dla swoich klientów.

  Przykładowe okna programu TaxMachine PITy 2022/2023

  Główne okno programu TaxMachine PITy 2020/2021, widać tutaj że wprowadzono dane dwóch podatników, jednego płatnika (pracodawcę) i jednego pracownika:

  pity 2021 2022

   

  Przykładowy PIT-37 wygenerowany w programie TaxMachine PITy 2022/2023 z pomocą Kreatora PIT:

  pit 37

   

 • Nowe zeznania roczne

  Dodano nowe wersje zeznań "firmowych" PIT za 2022 rok:

  • PIT-28(25),
  • PIT-36(30),
  • PIT-36L(19)

  wraz z najważniejszymi załącznikami:

  • PIT/M(9),
  • PIT/BR(6),
  • PIT/IP(4),
  • PIT-28B(19),
  • PIT/ZG(7),
  • PIT/WZR(2),
  • PIT/WZ(2),
  • PIT/B(20),
  • PIT/DS(6).

  Nowe zeznania są już gotowe do wysyłki, ale system Ministerstwa Finansów jeszcze ich nie przyjmuje, prosimy poczekać do 15 lutego z wysyłką.

  Nowe wzory e-deklaracji wymagają aktualnej wersji programu do prawidłowego funkcjonowania. Prosimy upewnić się, że nic nie blokuje aktualizacji plików wykonywalnych, aktualny numer wersji programu jest podany na stronie: https://pomoc.taxmachine.pl/Pobieranie-i-instalacja-programu.html

  Odliczane od dochodu lub przychodu opłacone składki społeczne (wszystkie formy opodatkowania) i zdrowotne (ryczałt 50%, liniówka do 8700 zł w 2022) muszą być wpisane pod właścicielem w "Zapłacone składki ZUS" aby program je uwzględnił w PIT-ach firmowych, jest to opisane na:

  https://pomoc.taxmachine.pl/skladki-zus-do-odliczenia.html

  Prosimy uzupełnić te kwoty jeżeli nie były na bieżąco wpisywane, szczególnie przed wejściem odliczeń zdrowotnego w lipcu 2022.

  Kreator PIT w programie TaxMachine PITy 2022/2023

  Kreator PIT nie jest jeszcze dostępny, planujemy włączenie tej opcji w programie TaxMachine PITy 2022/2023 pod koniec stycznia. Do tego momentu można sporządzać zeznania roczne bezpośrednio na formularzach. Przypominamy, że oficjany okres składania deklaracji rocznych trwa od 15 lutego do końca kwietnia.

  Minimalne zdrowotne za styczeń 2023 od skali podatkowej i podatku liniowego

  Inną kwestią, która zapewne będzie "wychodzić" w najbliższym czasie, to minimalne zdrowotne od skali podatkowej i podatku liniowego za styczeń 2023.

  Kwota minimalnej składki zdrowotnej za styczeń 2023 wynosi tyle samo co za grudzień 2022, bowiem minimalna podstawa obowiązuje w całym roku składkowym, który trwa od lutego do stycznia następnego roku kalendarzowego. Nowe wyższe minimalne zdrowotne od podstawy 3490 zł obowiązuje w kolejnym roku składkowym od lutego 2023 do stycznia 2024.

  Aktualne przepisy (art. 81 ust. 2d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) nie przewidują możliwości podwyższenia minimalnego zdrowotnego w trakcie roku, tak więc według stanu na dziś wyższa minimalna podstawa 3600 zł nie będzie obowiązywała w nowym roku składkowym.

  Natomiast nowa podstawa obowiązuje od już stycznia dla zdrowotnego od karty podatkowej (art. 81 ust. 2z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Tutaj również nie przewidziano możliwości zwiększenia podstawy ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie roku.

  Kwestie te są poruszone na tej stronie w pomocy:

  https://pomoc.taxmachine.pl/wyliczanie-podstawy-zdrowotnego.html

  Kwota zmniejszająca podatek w rachunkach do umów zlecenia i o dzieło

  Dodano możliwość definiowania wysokości kwoty zmniejszającej podatek dla zleceń, dodatkowe pola dostępne są w oknie edycji pracownika na zakładkach dotyczących umowy zlecenia i umowy o dzieło. Opcja ta dostępna jest tylko w rachunkach wystawianych w nowym systemie płacowym, opcja uwzględniania kwoty zmniejszającej nie będzie dodana do starych formularzy płacowych.

  Pola te pojawiają się także w oknie edycji rachunku do umowy zlecenia/o dzieło: