druki pit

 • Zeznanie PIT-36L za 2017 rok rozliczają osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, oraz zadeklarowały w swoim Urzędzie Skarbowym, że będą opłacać podatek dochodowy od tych dochodów w postaci podatku liniowego 19%. Dotyczy to dochodów z działalności jednosobowych jak i ze spółek cywilnych.

  Zeznanie to rozliczane jest podobnie jak druku PIT-36, zawsze dołączamy do niego załącznik PIT/B, w którym wpisujemy kwoty przychodów, kosztów, wartości należnych i opłaconych w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy.

  Pamiętajmy, że rozliczając druk PIT-36L nie mamy możliwości rozliczania się razem z małżonkiem czy też w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Dodatkowo nie możemy korzystać z ulg podatkowych. Jedynie możemy pomniejszyć wartość dochodu o kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz wartość podatku o sumę opłaconych w trakcie roku podatkowego składek zdrowotnych.

  Deklaracja PIT-36L jest dosyć trudna do prawidłowego rozliczenia, dlatego proponujemy Państwu pobranie naszego darmowego programu TaxMachine PITy 2017/2018, rozliczycie Państwo to zeznanie bez większych kłopotów z tym darmowym programem do Pitów rocznych. Dostępny w programie Kreator PIT zadba o to, by wszystkie potrzebne pola były wypełnione, rozliczy składki ZUS i zapłacone w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek liniowy.

  Na koniec druk PIT-36L można wysłać do Urzędu Skarbowego przez Internet, stosujemy tutaj system e-Deklaracje, stał się on niezwykle popularny w ostatnich latach bowiem oszczędza nasz czas i pieniądze.

   

  pit 36l

 • Druki płacowe, czyli druki wykorzystywane przez płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń.

 • Zeznanie PIT-28 składają podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zarówno w formie działalności jednosobowej jak i różnego rodzaju spółek osobowych. W zależności od formy działalności, do zeznania PIT-28 należy dołączyć załącznik PIT-28A (działalność jednoosobowa) i/lub PIT-28B (spółki osób fizycznych, czyli spółka cywilna lub spółka jawna).

  PIT-28 składają także podatnicy, którzy otrzymują dochody z najmu i zgłosili w swoim Urzędzie Skabowym, że będą tego rodzaju dochody opodatkowywać ryczałtem od przychodów w wysokości 8,5%. Ta matoda opodatkowania dochodów z najmu stała się to szczególnie popularna od kiedy zniesiono limit przychodów dla stawki 8,5%.

  Dla wielu podatników, którzy nie ponoszą istotnych kwot wydatków związanych z najmem, jest to bardzo korzystna metoda opodatkowania przychodów z najmu. Pozwala ona na istotne zmniejszenie obciążenia podatkowego przychodów z najmu prywatnego. W takim razie do zeznania nie trzeba dołączać załączników, wpisujemy tylko wartość uzyskanych przychodów w głównym formularzu.

  Od wykazanych na druku PIT-28 przychodów możemy potrącać wartość opłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne, odliczamy je od przychodów w przekroju poszczególnych stawek podatkowych zgodnie z udziałem przychodów według tych stawek w ogólnej kwocie przychodu za cały rok podatkowy. Dodatkowo od obliczonego podatku potrącamy wartość opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale tylko w wysokości 7,75% od podstawy na ubezpieczenie zdrowotne, nie odliczamy całej kwoty opłaconych składek.

  Pamiętajmy, że deklarację PIT-28 składa się wcześniej, niż inne deklaracje roczne. Termin złożenia tego zeznania mija w dniu 31 stycznia.

  Składając druk PIT-28 z działalności gospodarczej nie możemy rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Składanie zeznania PIT-28 z tytułu najmu nie wyklucza tej możliwości, tak więc w takim przypadku pozostałe nasze dochody, opodatkowane skalą podatkową, możemy rozliczyć wspólnie na druku PIT-37 lub PIT-36.

   

  Jak wypełnić PIT-28?

  PIT-28 sporządzisz szybko i łatwo naszym darmowym programem TaxMachine PITy 2022/2023, pobierz go, zainstaluj i skorzystaj z Kreatora PIT, który poprowadzi Cię za rękę przez cały proces tworzenia druku PIT-28. Pamiętaj, że kwoty przychodów najpierw wpisuje się do odpowiednich załączników: do druku PIT-28A i/lub druku PIT-28B. Załączniki dodajemy klikając przycisk "Dodaj załącznik" na pasku narzędzi formularza PIT-28. Jeśli tworzysz formularz PIT 28 z pomocą Kreatora PIT to nie musisz dodawać żadnych załączników - Kreator sam tworzy cały zestaw niezbędnych formularzy PIT.

  Poniżej widać przykładowe zeznanie PIT-28 za rok 2021 sporządzone w programie TaxMachine PITy 2021/2022:

  pit 28

 • Coraz większa grupa podatników opłaca zryczałtowany podatek od przychodów. Dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą, zarówno indywidualnie jak i w spółkach osobowych, oraz podatników, które opłacają ryczałt od przychodów z wynajmu swoich nieruchomości.

  Podatnicy opłacający ryczałt od przychodów składają do końca stycznia każdego roku podatkowego zeznanie PIT-28. W formularzu PIT 28 wykazujemy osiągnięte przychody w przekroju stawek podatkowych. W druku PIT-28 występują wszystkie określone w rozporządzeniu stawki podatku, czyli: 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% i 20%. Osoby płacące ryczałt z najmu rozliczają się tylko jedną stawką - 8,5%.

  PIT-28 pozwala na odliczenie zapłaconych składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, pamiętajmy jednak, że muszą one być faktycznie opłacone w roku podatkowym, oraz że składkę zdrowotną odliczamy tylko w wysokości 7,75% od podstawy na zdrowotne, a nie w całej opłaconej wysokości. Odliczenie zbyt wysokiej składki zdrowotnej to często popełniany błąd przy wyliczaniu deklaracji PIT-28.

  Do głównej deklaracji PIT-28 dodajemy załączniki: PIT-28A dla dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i dla najmu, oraz PIT-28B dla działalności gospodarczej w formie spółki osobowej.

  Formularz PIT 28 jest dosyć skomplikowany, dlatego tworząc go warto zastosować nasz darmowy program TaxMachine PITy 2017/2018. Deklarację sporządzisz nim szybko i bezbłędnie, program zawiera bogatą dokumentację, dzięki czemu nie powinieneś będziesz miał wątpliwości, nawet w trudniejszych przypadkach. Dodatkowo możesz korzystać z Kreatora PIT, który znakomicie upraszcza przygotowanie zeznania PIT-28 - wystarczy, że po kolei podajesz wszystkie dane, o które prosi Kreator. Na końcu utworzy on zeznanie PIT-28 dla Ciebie i będziesz mógł od razu wysłać formularz przez internetdo systemu e-deklaracje (e-pity).

  E-PIT 28 wysyłamy bardzo łatwo: klikamy przycisk "e-deklaracje" w oknie widoku formularza PIT-28, potem podajemy kwotę przychodu z PIT-28 za rok 2020 i na końcu klikamy "Wyślij". Możemy także korzystać z podpisu kwalifikowanego, jeśli go posiadamy, wtedy przychód za 2020 nie jest potrzebny, wystarczy karta chipowa z naszym podpisem - program podpisuje e-deklarację certyfikatem, który znajduje się na tej karcie.

  Wysyłka e-pit'a nie zajmuje więcej niż kilka sekund, e deklaracja od razu trafia do Urzędu Skarbowego. Jeśli w deklaracji PIT-28 mieliśmy zwrot to otrzymamy go szybciej po dostaczeniu zeznania w ten sposób.

  Pobierz nasz program i rozlicz swoje zeznanie jeszcze dzisiaj, nie ma co czekać do ostatniej chwili!

  Poniżej widać przykładowy druk PIT-28 wraz z załącznikiem PIT-28A. Ten zestaw formularzy PIT-28 nie był generowany Kreatorem PIT.

  pit 28

 • Zeznanie PIT-36 jest składane przede wszystkim przez osoby osiągające dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej zgodnie ze skalą podatkową, zarówno w postaci działalności jednoosobowej jak i w postaci spółek osobowych. Często też składają to zeznanie podatnicy osiągający dochody z najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych, chociaż w ostatnich latach dużo bardziej popularnej jest opodatkowanie tego typy dochodów ryczałtem od przychodów w wysokości 8,5%, w takim przypadku składamy PIT-28.

  Rozliczając dochody z działalności gospodarczej do zeznania dodajemy załącznik PIT/B. Może ich być więcej jeśli mamy udziały w większej ilości spółek osobowych. Załącznik ten wypełniamy na podstawie prowadzonych ksiąg podatkowych (tak zwana uproszczona lub "mała" księgowość, podatkowa księga przychodów i rozchodów) lub rachunkowych (pełna księgowość, księgi handlowe).

  Rozliczając dochody z najmu nie musimy wypełniać dodatkowych załączników, jedyne co należy wpisać w zeznaniu to wysokość otrzymanych przychodów, wartość kosztów uzyskania tych przychodów, wartość należnych zaliczek na podatek dochodowy z najmu i wartość wpłaconych w trakcie roku podatkowego zaliczek za podatek z najmu.

  Innym często występującym przypadkiem, kiedy musimy złożyć PIT-36 zamiast PIT-37dochody zagraniczne, głównie są to dochody z pracy najemnej za granicą Polski. W takim przypadku do PIT-36 dodajemy załącznik PIT/ZG, na którym wykazujemy w jakim kraju otrzymaliśmy dochody. Dochody wykazujemy w przekroju według ich rodzajów: z tytułu pracy, z tytułu działalności gospodarczej, z działalności wykonywanej osobiści, z najmu, z praw autorskich i z innych źródeł. Sposób rozliczania dochodów z konkretnego kraju zależy od tego, czy i jaką Polska ma podpisaną z tym krajem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  Istnieją też inne źródła dochodów, otrzymywanie których zobowiązuje nas do złożenia PIT-36 to:

  • działy specjalne produkcji rolniczej opodatkowane skalą podatkową,
  • dochody małoletnich dzieci (załącznik PIT/M),
  • emerytury zagraniczne.

  W deklaracji PIT-36 wykazujemy także te dochody, które normalnie wykazalibyśmy w PIT-37, czyli dochody z pracy najemnej w kraju, dochody z emerytur, rent, umów zlecenia, o dzieło itp. Możemy także roliczać wszelkiego rodzaju ulgi podatkowe np. ulgę na dziecko, ulgę internetową, ulgę rehabilitacyjną by wymienić te najbardziej popularne. Dodatkowo możemy rozliczać się razem z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem.

   

  pit 36 gotowy

 • Jak rozliczyć druk PIT 36 za 2017 rok?

  Rozliczanie formularza PIT-36 z Kreatorem PIT programu PITy 2017/2018 jest niezwykle łatwe. Druk PIT-36 składa się z sześciu stron, tak więc jest to największy druk PIT, dodatkowo niezbędne może się okazać wypełnienie całego szeregu załączników do PIT-36. Jednakże wystarczy dosłownie kilka prostych kroków w kreatorze PIT by sporządzić to skomplikowane zeznanie podatkowe PIT za 2017 rok.

  Na początek wybieramy tworzenie nowego druku PIT 36 z pomocą Kreatora, czyli klikamy przycisk "Nowy PIT z pomocą kreatora".

  Otwiera się okno Kreatora PIT, będziemy po kolei podawać dane niezbędne do stworzenia PIT-36. Najpierw wybieramy preferowany sposób opodatkowania (samodzielnie lub z małżonkiem) i klikamy "Następny krok".

  kreator sposob opodatkowania

   

  Następnie wskazujemy podatnika do naszego PIT 36, wystarczy kliknąć na przycisk i wybrać podatnika z listy. Jeśli podatnika nie ma na liście to klikamy "Dodaj" i wpisujemy nowego podatnika.

  kreator wybor podatnika

   

  Następnie dodajemy do naszego PIT 36 przychody, klikamy na odpowiednie przyciski nad listą przychodów, w zależności od rodzaju przychodów, i w oknach, które się pokazują wprowadzamy dane co do przychodów, które następnie Kreator wprowadzi w odpowiednie pozycje druku PIT 36.

  kreator dochody

   

  Kolejny krok przy tworzeniu PIT-36 zależy od tego, jakie przychody podalliśmy w poprzednik kroku. Ponieważ PIT-36 najczęściej jest rozliczany przez podatników prowadzących działalność gospodarczą to skupimy się tutaj na tym przypadku. PIT 36 jest też często rozliczany przez podatników zarabiających na etacie za granicami kraju, dlatego także uwzględnimy tutaj ten przypadek. Dodatkowo dodamy przychód z pracy najemnej z PIT-11.

  Czyli po wprowadzeniu tych rodzajów przychodów na liście przychodów do PIT-36 mamy takie wpisy:

  kreator dochody pit 36

   

  Następne dwa etapy rozliczania PIT-36 w przypadku tego typu przychodów to podanie wartości zapłaconych składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wprowadzenie wartości należnych i opłaconych zaliczek na podatek dochodowy z działalności gospodarczej. Jest to proste i szczegółowo opisane w samym kreatorze, dlatego nie umieszczamy zrzutów ekranów dla tych etapów.

  Kolejnym etapem rozliczania deklaracji PIT-36 jest wskazanie rodzajów ulg podatkowych z których chcemy skorzystać rozliczając nasze przychody. Mamy tu do wyboru szereg popularnych ulg podatkowych, po zaznaczaniu tych ulg pojawią się kolejne etapy zależne od naszego wyboru.

  kreator ulgi

   

  W przypadku wprowadzenia dochodów z działalności gopodarczej pojawi się jeszcze jeden krok, czyli wprowadzenie zaliczek podatkowych:

  kreator zaliczki podatkowe

   

  Po wybraniu ulg, zaliczek i podaniu danych niezbędnych do ich odliczenia przechodzimy do ostatniego etapu, którym jest wygenerowanie deklaracji wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

  Jak widać na poniższym zrzucie do naszej deklaracji będą dołączone załączniki PIT/O (ulga na dzieci), PIT/ZG (dochody z pracy w Niemczech) oraz PIT/B (dochody z działalności gospodarczej opodatowanej na zasadach ogólnych). Podane mamy podstawowe informacje na temat deklaracji, która będzie wygenerowana, w tym podstawę opodatkowania, podatek należny i wartość podatku do zapłaty lub zwrotu.

  Klikamy na "Utwórz zeznania..." i po sekundzie mamy gotową deklarację PIT-36.

  kreator gotowe pit36

   

  Gotowa wygenerowana deklaracja PIT-36 wraz ze wszystkimi załącznikami jest na poniższym zrzucie. Teraz możemy wysłać ten e-deklarację przez internet, wystarczy kliknąć przycisk "e-Deklaracje".

  pit 36 2016

 • Deklarację PIT-36 za 2020 rok wypełniają osoby, które osiągały dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, oraz mają obowiązek samodzielnego odprowadzania zaliczek na podatek w trakcie roku lub samodzielnego obliczenia podatku po zakończeniu roku. Deklaracja ta jest zatem składana przez podatników, którzy nie otrzymywali przychodów od płatnika (pracodawcy, ZUS, KRUS itd.), który opłacałby podatek za nich.

  PIT-36 można wysyłać przez Internet online z użyciem e-deklaracji (e-pity). Szybko i łatwo zrobisz to programem TaxMachine PIT 2020/2021, pobierz go za darmo i stwórz PIT-36 w ciągu kilku minut.

  Deklarację PIT-36 rozliczają najczęściej podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, a także osoby wynajmujące własne nieruchomości (najem prywatny, nie w ramach działalności). Deklaracja PIT-36 nie jest składana, jeżeli działalność gospodarcza lub najem jest opodatkowany ryczałtem od przychodów, wtedy zamiast PIT-36 składamy PIT-28. Może się także zdarzyć, że podatnik ma jedną działalność na skali podatkowej, a drugą (np. w ramach spółki osób fizycznych) na ryczałcie - wtedy skłąda się zarówno PIT-36 jak i deklarację PIT-28.

  Podatnik może także wybrać opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym 19%, wtedy zamiast PIT-36 składa deklarację PIT-36L.

  Deklarację PIT-36 składają także podatnicy, którzy osiągneli przychody za granicą kraju. Dotyczy to najczęściej pracy zarobkowej za granicą Polski, ale mogą to też być innego rodzaju dochody, np. emerytury czy renty zagraniczne, działalność gospodarcza, najem, dochody z praw autorskich, działalność wykonywana osobiście.

  Deklarację PIT-36 można składać wspólnie, razem z małżonkiem. Pod warunkiem jednak, że ani podatnik ani małżonek nie uzyskują dochodów z działalności opodatkowanej ryczałtem, nie składają PIT-36L i nie płacą podatku tonażowego i karty podatkowej.

  Na PIT-36 rozliczamy także dochody małoletniego dziecka, pod warunkiem że dziecko nie musi rozliczyć się samodzielnie. Dołączamy wówczas do formularza PIT-36 druk PIT/M, na którym wykazujemy dochody dziecka.

  PIT-36 można skłądać elektronicznie przez internet z użyciem systemu e-deklaracje (e-pity). Najszybciej zrobisz to z pomocą darmowego programu TaxMachine PIT 2020/2021.

  pit 36 gotowy 

 • PIT-37 z programem TaxMachine PIT 2017/2018

  Rozliczanie druku PIT 37 z programem TaxMachine PIT 2017/2018 jest łatwe i szybkie. Najpierw pobieramy program PITy 2017/2018: klikamy na obrazku po lewej, wybieramy opcję "Uruchom" i czekamy chwilę aż się pobierze. Następnie potwierdzamy instalację, program się instaluje na komputerze i po krótkiej chwili uruchamia się automatycznie. Dodatkowo na pulpicie instalator tworzy ikonkę do programu.

  Tworzenie nowego PIT-37 z Kreatorem PIT

  Aby rozliczyć nowy PIT 37 druk klikamy na przycisku "Nowy PIT z pomocą Kreatora" i naszym oczom ukazuje się okno Kreatora deklaracji PIT:

  kreator sposob opodatkowania

   

  Jak widać Kreator PIT posiada dokumentację, dokładnie objaśniającą każdy etap rozliczania zeznania PIT 37. Najpierw wybieramy preferowany sposób opodatkowania dla naszego nowego druku PIT 37: osobno (także osobne pity małżonków), współnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca. Następnie klikamy przycisk "Następny krok" i wskazujemy podatników:

  kreator wybor podatnika

   

  Klikamy na przycisku "Wybierz podatnika", po wskazaniu podatnika możemy także wskazać małżonka w przypadku rozliczeń współnych lub osobnych małżonków. Po kliknięciu jednego z tych przycisków pojawia się okno wyboru podatnika, przy pierwszym uruchomieniu programu PITy na tej liście nie ma żadnych pozycji, dlatego klikamy przycisk "Dodaj podatnika":

  kreator wybor podatnika 2

   

  W oknie edycji podatnika wprowadzamy wszystkie wymagane dane i klikamy "Zapisz i zamknij":

  kreator edycja podatnika

   

  Wybieramy z listy podatników właściwą osobę, robimy to klikając na podatniku i klikając przycisk "Wybierz podatnika" lub po prostu klikając na nim podwójnie, tutaj mamy tylko jednego podatnika:

  kreator wybor podatnika 2

   

  Jeżeli tworzymy PIT 37 wspólny lub dwa osobne PITy 37 dla małżonków to powtarzamy te same czynności dla podatnika, po wybraniu jednej lub dwóch osób możemy przejść do kolejnego kroku. Możemy tutaj zaznaczyć opcję wygenerowania druku ZAP-3 dla podatnika i/lub małżonka, na druku tym możemy zaktualizować dane adresowe i wskazać numer rachunku bankowego do zwrotu. Pamiętajmy, że druk ZAP-3 składamy zawsze w postaci papierowej, nie można go wysłać razem z drukiem PIT 37 jako e-deklaracja.

  kreator wybor podatnika

   

  Wprowadzanie przychodów

  W kolejnym kroku wprowadzamy przychody podatnika i ewentualnie małżonka, będą one wpisane do PIT 37. W typowych przypadkach przychody te przepisujemy z informacji PIT-11, PIT-40, PIT-11A lub PIT-40A, które otrzymaliśmy od płatnika podatku, czyli od naszego pracodawcy lub z ZUS-u.

  Klikamy zatem na przycisku "Dodaj dochód", z menu które się pojawi wybieramy PIT-11 lub PIT-40A/11A i przepisujemy dane z formularza, który dostaliśmy od płatnika, do formularza na ekranie.

  kreator dochody

   

  Tak wygląda PIT-11 na ekranie, tutaj przepisujemy kwoty z jego papierowej wersji. Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe pola nad samym formularzem, podajemy tam nazwę tego dochodu (np. nazwę pracodawcy lub inny wyróżnik, nazwa ta pojawia się w liście dochodów) oraz wartość imiennych biletów na dojazd do pracy, jeśli takowe kupowaliśmy. Przepisując dane pamiętajmy o zaznaczeniu jednego z przełączników w polu 34. Po uzupełnieniu wszystkich danych klikamy przycisk "Zapisz" na dole.

  kreator pit 11

   

  Po zapisaniu przychodu pojawia się on na liście przychodów podatnika. Jeśli podatnik ma więcej niż jeden przychód to dodajemy go w ten sam sposób. Następnie wpisujemy w identyczny sposób przychody małżonka jeśli rozliczamy PIT 37 małżeński lub chcemy sporządzić dwa osobne formularze PIT 37.

  kreator dochody 2

   

  Ulgi i odliczenia na PIT 37

  Kolejnym krokiem jest dodanie ulg i odliczeń podatkowych, które chcemy uwzględnić w naszym druku PIT 37. Możemy tutaj wybrać następujące ulgi podatkowe: ulga na dzieci, ulga na internet, ulga rehabilitacyjna i darowizny. Jeśli mamy jakieś inne, rzadko używane ulgi, to dodamy je już bezpośrednio na aktywnym formularzu po wygenerowaniu deklaracji PIT 37 przez Kreatora PIT. Wszystko jest szczegółowo opisane w Kreatorze, tak więc nie będziemy tutaj tego omawiać.

  kreator ulgi

   

  Generowanie zeznania PIT 37

  Po wprowadzeniu wszystkich danych kreator jest gotowy do stworzenia naszego PIT 37. Wystarczy kliknąć na "Utwórz zeznania..." i nasz PIT 37 pojawia się na ekranie gotowy do wysłania przez internet.

  kreator gotowe

 • Wysyłanie deklaracji PIT-37 przez internet online z programem TaxMachine PITy 2017/2018 jest bardzo łatwe. Rozlicz swój PIT-37 jeszcze dzisiaj!

  Deklarację PIT-37 możemy w programie PIT 2017 sporządzić na dwa sposoby:

  • skorzystać z Kreatora PIT
  • lub bezpośrednio na formularzu PIT-37 (czyli tak zwane aktywne formularze).

  Dla mniej doświadczonych podatników, w tym dla osób sporządzających deklaracje roczne raz w roku dla siebie czy rodziny, polecamy skorzystanie z Kreatora PIT, będzie to dla nich sposób łatwiejszy. Bardziej zaawansowani użytkownicy (mamy na myśli biura rachunkowe czy kancelarie podatkowe) często wybierają rozliczanie zeznania PIT-37 bezpośrednio na deklaracji.

  Aby rozpocząć tworzenie nowego PIT-37 z Kreatorem PIT kliknij na przycisk Kreator PIT na pasku narzędzi programu. Pojawi się okno Kreatora, w którym po kolei wprowadzasz wszystkie informacje o które prosi Kreator: podajesz dane podatnika lub podatników, informacje o ich przychodach, podajesz informacje o ulgach i odliczeniach podatkowych które będą uwzględnione w Twoim PIT 37. Wszystkie kroki są szczegółowo opisane w oknie kreatora, masz dostęp do najważniejszych informacji podatkowych.

  Po podaniu wszystkich danych, w ostatniej zakładce Kreatora PIT, klikasz na "Utwórz zeznania" i pojawia się gotowy PIT-37. Druk PIT 37, który masz na ekranie, jest aktywnym formularzem, czyli możesz go modyfikować, zmieniać kwoty i inne dane, formularz przeliczy się automatycznie jeśli zmienisz jakieś kwoty. Możesz też wrócić do Kreatora jeśli stwierdzisz, że musisz coś w nim zmodyfikować, po wprowadzeniu zmian formularz PIT-37 będzie wygenerowany ponownie.

  W przypadku tworzenia zeznania PIT 37 bezpośrednio na formularzu wszelkie dane wprowadzasz na nim, formularz PIT-37 również automatycznie się przelicza - ten sposób może być szybszy dla osób lepiej znających się na podatkach, np. dla księgowych, doradców podatkowych i innych osób, które zajmują się podatkami na codzień. Aby dodać nowy PIT bez Kreatora klikasz "Dodaj" na pasku narzędzi głównego okna programu TaxMachine PITy.

  Gdy druk PIT-37 jest już gotowy to możesz go wysłać do Urzędu Skarbowego przez Internet do systemu e-Deklaracje. Jest to bardzo łatwe - klikasz na przycisku "e-Deklaracje" na pasku narzędzi okna formularza PIT-37, następnie w oknie "Wysyłanie deklaracji - e-Deklaracje" które się pojawi wpisujesz w polu "Przychód podatnika z PIT za rok 2016" podajesz tą kwotę i klikasz "Wyślij" na dole tego okna. Po kilku sekundach deklaracja znajdzie się w Urzędzie Skarbowym, program automatycznie pobiera potwierdzenie wysyłki druku PIT-37 i możesz je wyświetlić klikając przycisk "Poświadczenie odbioru" w oknie formularza PIT-37.

  Najprawdopodobniej nie ma łatwiejszego sposobu na e-deklarację PIT-37 niż program TaxMachine PITy 2017.

  Kreator PIT-37, tutaj wprowadzasz wszystkie niezbędne dane:

  kreator sposob opodatkowania

   

  Wygenerowany druk PIT 37, wszystkie pola są wypełnione i PIT 37 może być wydrukowany i wysłany przez internet do Urzędu Skarbowego:

  pit 37

   

  Wysyłka PIT-37 przez internet online do systemu e-deklaracje z programem TaxMachine PITy:

  e deklaracje wysylka

   

  Urzedowe Poświadczenie Odbioru naszego druku PIT 37.

  edeklaracje - pit online - potwierdzenie odbioru e-deklaracji

 • Kto sporządza druk PIT 37 za 2021 rok w roku 2022? Jak wypełnić PIT 37?

  Zeznanie PIT-37 za rok 2021 sporządzają głównie podatnicy, którzy otrzymywali dochody wyłącznie w Polsce, opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową, za pośrednictwem płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Dochody jakie uwzględniamy w zeznaniu PIT 37 to głównie: ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia, umów o dzieło), ze stosunku służbowego, pracy nakładczej, z rent i emerytur krajowych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Dodatkowo wykazujemy w deklaracji PIT 37: dochody ze stypendiów, świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z praw autorskich i innych praw majątkowych, a także dochody z rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

  Jeżeli otrzymujemy jakieś inne dochody, np. dochody zagraniczne, dochody z najmu opodatkowanego skalą podatkową, dochody z działalności czy też inne dochody, otrzymywane bez pośrednictwa płatnika bądź płatnik nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od tych dochodów, to zamiast druku PIT 37 rozliczamy formularz PIT-36. Dodatkowo możliwe jest, że będziesz musiał sporządzić dodatkowe druki PIT w zależności od tego, jakie inne przychody otrzymywałeś, np.: PIT 38 dla dochodów z giełdy czy PIT 39 dla przychodów ze sprzedaży nieruchomości.

  Druk PIT-37 jest najczęściej składanym w Urzędach Skarbowych rocznym zeznaniem podatkowym, łącznie podatnicy dostarczają ponad 20 milionów tego typu druków. Jest to naprawdę duża ilość, dlatego warto wysyłać te deklaracje przez system e-Deklaracje, oszczędzamy nie tylko nasz czas i pieniądze, ale także środowisko naturalne - mniej papieru to mniej wyciętych lasów i śmieci.

  Rozliczając druk PIT-37 możemy korzystać z wszelkiego rodzaju ulg podatkowych, w tym z najpopularniejszych: z ulgi na dzieci, ulgi na internet, ulgi rehabilitacyjnej (ulgi te odliczamy na załączniku PIT/O). Możemy także korzystać z preferencyjnych sposobów opodatkowania, czyli z rozliczenia razem z małżonkiem lub rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci.

  Jak wypełnić PIT 37?

  Bardzo szybkim sposobemna druk PIT-37 jest skorzystanie z naszego bezpłatnego oprogramowania TaxMachine PITy 2021/2022, pobierzesz je całkiem za darmo z naszej witryny. Program zawiera Kreator zeznań PIT, który rozliczy Twoje zeznanie praktycznie automatycznie, jednocześnie cały czas objaśniając dostępne opcje jeśli chodzi o preferencyjne sposoby opodatkowania, ulgi podatkowe i inne istotne zagadnienia. Dodatkowo możesz bezpośrednio z programu dostarczyć PIT-37 online przez Internet do systemu e-Deklaracje (czyli tak zwane e-pity).

  Tak więc program TaxMachine PITy 2021/2022 rozliczy Twój formularz PIT 37 szybko i bezbłędnie. Masz pewność, że Twój druk PIT 37 będzie sporządzony za pomocą sprawdzonego oprogramowania, z którego na co dzień korzystają profesjonaliści w całym kraju.

  Poniżej widać przykładowy druk PIT 37 w programie TaxMachine PIT 2021/2022. Formularz tez został wygenerowany Kreatorem PIT.

   

  PIT 37 w programie PIT 2016

 • Jeśli w trakcie roku fiskalnego osiągnęliśmy przychody z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (takich jak akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne itp.), pożyczonych papierów wartościowych (czyli tak zwana sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych (takich jak: kontrakty terminowe, opcje itp.) lub z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, składamy odrębne zeznanie podatkowe na druku PIT-38. Deklarację tą składamy też w przypadku objęcia udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego lub w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa.

  Zeznanie to najczęściej wpełniamy na podstawie otrzymanych z biura maklerskiego druków PIT-8/C, wystarczy wtedy przepisać wykazane tam kwoty przychodów i koszów ich uzyskania w odpowiednie pola zeznania PIT-38, program Pity TaxMachine 2019/2020automatycznie obliczy wartość podatku do zapłaty.

  Może się też zdarzyć, że PIT-8/C nie będzie zawierał wszystkich informacji na temat niektórych poniesionych kosztów, wówczas musimy pamiętać by dodać je samodzielnie w odpowiednich polach PIT-38. W przypadku przychodów kapitałowych, które nie były sprzedane poprzez rachunek inwestycyjny, musimy samodzielnie obliczyć wartość przychodu i kosztów.

  Zeznanie PIT-38 składamy do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Małżonkowie wypełniają osobne druki PIT-38, nie ma możliwości złożenia wspólnego zeznania. W przypadku tego zeznania nie ma także możliwości skorzystania z popularnych ulg podatkowych na dzieci, na internet, ulgi rehabilitacyjnej itp.

   

  pit 38

 • Zeznanie PIT-39 składamy jeśli w roku podatkowym sprzedaliśmy nieruchomości i prawa majątkowe (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo wieczystego użytkowania gruntu), ale tylko jeśli zbytą nieruchomość lub prawo nabyliśmy lub wybudowaliśmy po 2011 r.

  Zeznanie PIT-39 składa się tylko dla nieruchomości i praw, które nie są sprzedawane w ramach działalności gospodarczej, czyli nie są składnikiem majątku firmy. W przypadku sprzedaży majątku przedsiębiorstwa nieruchomości i prawa majątkowe są traktowane jako przychód z działalności i rozliczane razem ze wszystkimi innymi przychodami firmy.

  Druk PIT-39 za 2019 rok składamy do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym sprzedaliśmy prawo majątkowe lub nieruchomość. Do tego też dnia mamy zapłacić podatek od tego zbycia.

  Jeżeli sprzedaż dokonywana jest z majątku wspólnego małżonków to każdy z nich składa osobne zeznanie PIT-39, wykazuje w nim połowę uzyskanego przychodu i połowę kosztów uzyskania tego przychodu.

  Podatek wynosi 19% od podstawy opodatkowania, czyli od wartości przychodu ze sprzedaży nieruchomości pomniejszonego o koszty uzyskania tego przychodu.

  Mamy tutaj prawo do skorzystania z ulgi podatkowej, która polega na tym, że od podstawy opodatkowania możemy odjąć wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe poczynione po dacie zbycia nieruchomości. Aby zastosować tą ulgę mamy dwa lata na wydatkowanie zarobionej na sprzedaży nieruchomości lub prawa majątkowego kwoty. Jeśli nie wydamy tych pieniędzy w tym czasie to musimy złożyć korektę druku PIT-39 i zapłacić podatek razem z odsetkami.

  Druk PIT-39 szybko rozliczysz z pomocą naszego darmowego programu TaxMachine PITy 2017/2018, pobierz go i zainstaluj, następnie skorzystaj z Kreatora PIT lub sporządź zeznanie bezpośrednio na aktywnym formularzu. Ten drugi sposób jest w tym przypadku szybszy, bowiem zeznanie PIT-39 nie jest specjalnie trudne do sporządzenia i wystarczy dosłownie wpisać kilka kwot do formularza na ekranie. Jednocześnie dostępne są dynamiczne objaśnienia do formularza, które pomagają się zorientować do czego służą poszczególne części zeznania PIT-39.

   

   pit 39

 • PIT-40 składają płatnicy (pracodawcy) rozliczając podatek dochodowy za poprzedni rok podatkowy w imieniu swojego pracownika. W takim przypadku pracownik nie musi już samodzielnie składać zeznania PIT-37. Aby płatnik sporządził PIT-40 pracownik musi złożyć oświadczenie na druku PIT-12 przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

  Pamiętajmy, że złożenie w Urzędzie Skarbowym przez pracodawcę druku PIT-40 nie wyklucza możliwości samodzielnego rozliczenia się pracownika na druku PIT-37 czy PIT-36.

  Program TaxMachine PIT 2016/2017 umożliwia bezpłatne tworzenie deklaracji PIT-40 i ich wysyłanie przez e-deklaracje (przez internet) bez żadnych ograniczeń, można wypełnić dowolną ilość druków PIT-40 (a także PIT-11, PIT-8C) dla dowolnej liczy pracodawców i ich pracowników.

  Poniżej widać druk PIT-40 wypełniony w programie TaxMachine:

  pit 40

 • Druk deklaracji PIT-4R.

 • PIT-4R to deklaracja roczna o pobranych przez płatnika zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzeń. PIT-4R składamy do końca stycznia po roku podatkowym.

  Program TaxMachine PITy 2021/2022 umożliwia bezpłatne tworzenie i wysyłkę przez internet (e-deklaracje) dowolnej ilości deklaracji PIT-4R dla dowolnej ilości płatników. Poniżej widać listę deklaracji PIT-4R dla płatnika w programie:

   

  pit 4r

   

   

  Gotowy PIT-4R, można go wysłać przez internet klikając "e-Deklaracje" na pasku narzędzi formularza. Pamiętajmy, że do wysyłki PIT-4R przez internet niezbędny jest podpis cyfrowy.

   

   

 • Druk PIT-8C jest najczęściej wypełniany w związku z osiągniętymi przez podatnika dochodami kapitałowymi. Są to dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

  PIT-8C dotyczy także tak zwanych pozostałych dochodów, do których zalicza się:

  • stypendia,
  • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, od których płatnik nie jest obowiązany pobrać zaliczki na podatek, np. w przypadku zleceniobiorców wykonujących działalność osobiście,
  • alimenty,
  • dotacje (subwencje),
  • dopłaty,
  • nagródy i inne nieodpłatne świadczenia.

  Płatnicy mogą sporządzać deklaracje PIT-8C w programie TaxMachine PITy 2021 bezpłatnie dla dowolnej liczby podatników. Możliwe jest także sporządzenie druków PIT-11, PIT-40 i PIT-4R bez ograniczeń.

  Poniżej widać PIT-8C przygotowany w programie TaxMachine:

  pit 8c

   

  Dochody kapitałowe rozliczamy na deklaracji PIT-38, pozostałe dochody natomiast najczęściej są ujmowane w PIT-36.

   

 • Najczęściej rozliczanym zeznaniem PIT jest PIT-37. Formularz ten stosują osoby które uzyskały dochody wyłączenie za pośrednictwem płatnika (pracodawcy, ZUS, inny organ emerytalny, zleceniodawcy) i wyłącznie na terenie Polski. Najczęściej są to dochody z tytułu pracy najemnej na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, ze stosunku służbowego, spółdzielczego. Są to także emerytury i renty krajowe, dochody z praw autorskich i innych praw oraz różne inne źródła dochodów, np. zasiłki z urzędu pracy itp.

  Drugim w kolejności zeznaniem jest PIT-36. Składany jest głównie przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (opodatkowaną na zasadach ogólnych), osoby które wynajmują własne nieruchomości (chodzi o wynajem "prywatny", nie wykonywany w ramach działalności gospodarczej, opodatkowany na zasadach ogólnych), a także przez podatników, którzy osiągnęli dochody z pracy poza granicami kraju. PIT-36 składają także osoby, które prowadzą działy specjalne produkcji rolnej. Poza tym, zeznanie to składa się zawsze, gdy uzyskaliśmy jakiekolwiek dochody bez pośrednictwa płatnika lub płatnik nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od tych dochodów.

  Pamiętajmy, że zeznanie PIT-36 składamy zamiast PIT-37, czyli jeśli uzyskaliśmy np.dochody z pracy w kraju i jednocześnie prowadziliśmy własną firmę to składamy tylko PIT-36, wykazujemy na tym zeznaniu dochody z pracy i dochody z firmy.

  Zeznanie PIT-28 rozliczają podatnicy, którzy osiągali przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a także osoby, które wynajmowały nieruchomości i zgłosiły w Urzędzie Skarbowym, że będą opłacać ryczałt od tych przychodów w wysokości 8,5%.

  Kolejnym zeznaniem jest PIT-36L, które przesyłają do Urzędu Skarbowego podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej oraz wybrali jako sposób opodatkowania podatek liniowy 19%.

  PIT-38 to zeznanie składane głównie przez podatników, którzy uzyskali przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (czyli tak zwana sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych i udziałów w spółkach prawa handlowego.

  Formularz PIT-39 przeznaczony jest dla osób, które uzyskały przychody ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych po 2008 roku.

  Często zdarza się, że podatnicy rozliczają więcej niż jedno zeznanie za dany rok podatkowy, np. osiągając dochody z pracy, dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym oraz dochody z giełdy składamy trzy zeznania: PIT-37, PIT-36L i PIT-38.

  Do głównych deklaracji PIT często należy dołączyć odpowiednie załączniki, są to: PIT/O, PIT/D, PIT/B, PIT/ZG, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/Z, SSE-R.