kreator pit

 • Udostępniono dzisiaj nową wersję programu TaxMachine PITy 2023/2024 z włączoną funkcją Kreatora PIT.

  Wprowadzono do kreatora zmiany związane z nowymi zwolnieniami wykazywanymi w informacjach PIT-11 i PIT-40A/11A, chodzi głównie o ulgę 4+, ulgę dla seniorów, ulgę na powrót i dodatkowe zwolnienia dla podatników do 26 roku życia. Dodano też w PIT-11 bezpośrednią obsługę pól związanych z przychodami od nie-płatników (brakowało tego w poprzednim roku) czy nowym odliczeniem na związki zawodowe.

  Ulepszono także okna edycyjne służące do wprowadzania danych z PIT-11 i PIT-40A/11A, obecnie oparte są na standardowym oknie edycji formularza używanym podczas edycji wszystkich innych formularzy dostępnych w programie. Zwracamy uwagę, że pola dotyczące danych podatnika, a także większość pól dotyczących płatnika (poza nazwą, która jest widoczna w tabeli z dochodami), nie muszą być przepisywane. Istotne są tylko pola dotyczące kwestii finansowych, czyli kwoty, przełączniki dotyczące stosowanych ulg czy limitów kosztów uzyskania.

  W najbliższym czasie planowane jest wprowadzanie kolejnych ulepszeń do kreatora, w tym możliwość korzystania z ulg także w przypadku, gdy dochody nie były wykazywane przez płatnika w PIT-11 czy PIT-40A/11A w polach dochodów zwolnionych. Wówczas, jeżeli użytkownik zaznaczy, że dane zwolnienie przysługuje podatnikowi, program automatycznie wpisze kwoty w przychody zwolnione do limitu 85528 zł. Będzie też dodana obsługa ulgi termomodernizacyjnej.

  Zmiany te powinny zmniejszyć liczbę przypadków gdy zeznanie należy korygować po wygenerowaniu kreatorem już bezpośrednio na formularzu.

  Planowane także jest dodanie kreatora do komercyjnego programu TaxMachine (nie PITy).

 • W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy nową wersję programu PITy, zawierającą nowy, znacznie ulepszony Kreator PIT.

  Nowy Kreator PIT posiada znacznie mniej kroków, dzięki temu stworzenie zeznania PIT zajmuje mniej czasu. W przypadku typowej deklaracji PIT-37 są to zaledwie 4 kroki kreatora: wybór sposobu opodatkowania (razem, osobno itd.), wskazanie podatnika lub podatników (przy rozliczeniach wspólnych), wprowadzenie dochodów podatników i wprowadzenie odliczeń i ulg podatkowych. W przypadku dochodów z działalności gospodarczej lub najmu dochodzi jeszcze jeden krok, w którym wprowadzamy zaliczki na podatek dochodowy lub ryczałt.

  Dodatkowo składki ZUS z tytułu działalności gospodarczej nie występują już jako dodatkowy krok kreatora, lecz są uwzględniane w kroku "Odliczenia" razem ze wszystkimi innymi odliczeniami.

  Zaliczki na podatek dochodowy lub ryczałt z tytułu działalności gospodarczej czy najmu także nie występują już jako osobne kroki kreatora, lecz są wprowadzane do listy zaliczek, dzięki temu mamy wszystkie rodzaje zaliczek w jednym miejscu, jest to szczególne przydatne w skomplikowanych przypadkach gdy jednocześnie rozliczane są dochody z różnych źródeł opodatkowane na różne sposoby.

  Poza tymi zmianami Kreator nadal umożliwia jednoczesne tworzenie wielu zeznań PIT w jednym przebiegu (jednocześnie mogą być tworzone wszystkie rodzaje zeznań, czyli PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-39 i PIT-28), oraz jednoczesne generowanie osobnych PIT-ów małżonków.

  Tak więc wystarczy tylko 5 kroków nowego Kreatora PITy aby rozliczyć nawet najbardziej skomplikowane zeznania PIT, a nawet rozliczyć wiele zeznań jednocześnie.

   

  Kreator PIT wszystkie zakladki

 • PIT-37 z programem TaxMachine PIT 2017/2018

  Rozliczanie druku PIT 37 z programem TaxMachine PIT 2017/2018 jest łatwe i szybkie. Najpierw pobieramy program PITy 2017/2018: klikamy na obrazku po lewej, wybieramy opcję "Uruchom" i czekamy chwilę aż się pobierze. Następnie potwierdzamy instalację, program się instaluje na komputerze i po krótkiej chwili uruchamia się automatycznie. Dodatkowo na pulpicie instalator tworzy ikonkę do programu.

  Tworzenie nowego PIT-37 z Kreatorem PIT

  Aby rozliczyć nowy PIT 37 druk klikamy na przycisku "Nowy PIT z pomocą Kreatora" i naszym oczom ukazuje się okno Kreatora deklaracji PIT:

  kreator sposob opodatkowania

   

  Jak widać Kreator PIT posiada dokumentację, dokładnie objaśniającą każdy etap rozliczania zeznania PIT 37. Najpierw wybieramy preferowany sposób opodatkowania dla naszego nowego druku PIT 37: osobno (także osobne pity małżonków), współnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca. Następnie klikamy przycisk "Następny krok" i wskazujemy podatników:

  kreator wybor podatnika

   

  Klikamy na przycisku "Wybierz podatnika", po wskazaniu podatnika możemy także wskazać małżonka w przypadku rozliczeń współnych lub osobnych małżonków. Po kliknięciu jednego z tych przycisków pojawia się okno wyboru podatnika, przy pierwszym uruchomieniu programu PITy na tej liście nie ma żadnych pozycji, dlatego klikamy przycisk "Dodaj podatnika":

  kreator wybor podatnika 2

   

  W oknie edycji podatnika wprowadzamy wszystkie wymagane dane i klikamy "Zapisz i zamknij":

  kreator edycja podatnika

   

  Wybieramy z listy podatników właściwą osobę, robimy to klikając na podatniku i klikając przycisk "Wybierz podatnika" lub po prostu klikając na nim podwójnie, tutaj mamy tylko jednego podatnika:

  kreator wybor podatnika 2

   

  Jeżeli tworzymy PIT 37 wspólny lub dwa osobne PITy 37 dla małżonków to powtarzamy te same czynności dla podatnika, po wybraniu jednej lub dwóch osób możemy przejść do kolejnego kroku. Możemy tutaj zaznaczyć opcję wygenerowania druku ZAP-3 dla podatnika i/lub małżonka, na druku tym możemy zaktualizować dane adresowe i wskazać numer rachunku bankowego do zwrotu. Pamiętajmy, że druk ZAP-3 składamy zawsze w postaci papierowej, nie można go wysłać razem z drukiem PIT 37 jako e-deklaracja.

  kreator wybor podatnika

   

  Wprowadzanie przychodów

  W kolejnym kroku wprowadzamy przychody podatnika i ewentualnie małżonka, będą one wpisane do PIT 37. W typowych przypadkach przychody te przepisujemy z informacji PIT-11, PIT-40, PIT-11A lub PIT-40A, które otrzymaliśmy od płatnika podatku, czyli od naszego pracodawcy lub z ZUS-u.

  Klikamy zatem na przycisku "Dodaj dochód", z menu które się pojawi wybieramy PIT-11 lub PIT-40A/11A i przepisujemy dane z formularza, który dostaliśmy od płatnika, do formularza na ekranie.

  kreator dochody

   

  Tak wygląda PIT-11 na ekranie, tutaj przepisujemy kwoty z jego papierowej wersji. Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe pola nad samym formularzem, podajemy tam nazwę tego dochodu (np. nazwę pracodawcy lub inny wyróżnik, nazwa ta pojawia się w liście dochodów) oraz wartość imiennych biletów na dojazd do pracy, jeśli takowe kupowaliśmy. Przepisując dane pamiętajmy o zaznaczeniu jednego z przełączników w polu 34. Po uzupełnieniu wszystkich danych klikamy przycisk "Zapisz" na dole.

  kreator pit 11

   

  Po zapisaniu przychodu pojawia się on na liście przychodów podatnika. Jeśli podatnik ma więcej niż jeden przychód to dodajemy go w ten sam sposób. Następnie wpisujemy w identyczny sposób przychody małżonka jeśli rozliczamy PIT 37 małżeński lub chcemy sporządzić dwa osobne formularze PIT 37.

  kreator dochody 2

   

  Ulgi i odliczenia na PIT 37

  Kolejnym krokiem jest dodanie ulg i odliczeń podatkowych, które chcemy uwzględnić w naszym druku PIT 37. Możemy tutaj wybrać następujące ulgi podatkowe: ulga na dzieci, ulga na internet, ulga rehabilitacyjna i darowizny. Jeśli mamy jakieś inne, rzadko używane ulgi, to dodamy je już bezpośrednio na aktywnym formularzu po wygenerowaniu deklaracji PIT 37 przez Kreatora PIT. Wszystko jest szczegółowo opisane w Kreatorze, tak więc nie będziemy tutaj tego omawiać.

  kreator ulgi

   

  Generowanie zeznania PIT 37

  Po wprowadzeniu wszystkich danych kreator jest gotowy do stworzenia naszego PIT 37. Wystarczy kliknąć na "Utwórz zeznania..." i nasz PIT 37 pojawia się na ekranie gotowy do wysłania przez internet.

  kreator gotowe

 • Rozliczanie zeznań PIT za rok 2016 z Kreatorem PIT programu PITy 2016/2017 jest bardzo łatwe. Kreator został tak zaprojektowany, aby bez większego kłopotu zeznanie PIT mogły sporządzić osoby również nie mające pojęcia o rodzajach zeznań PIT, o możliwych do zastosowania ulgach i odliczeniach, o wysyłaniu e-Deklaracji. Każdy może sporządzić rozliczenie PIT naszym programem, jest to łatwe i naprawdę szybkie.

  Poniżej przedstawiamy typowe kroki Kreatora PIT dla prostego zeznania sporządzanego na podstawie PIT-11 otrzymanego od pracodawcy. Pamiętajmy, że liczba zakładek do uzupełnienia zależy od tego, jakie dochody uzyskaliśmy, z jakich ulg korzystamy. W przypadku niektórych dochodów trzeba będzie wprowadzić większą ilość danych, jest tak na przykład przy dochodach z działalności gospodarczej, dochodach zagranicznych itd.

  Niezależnie od tego, jak bardzo skomplikowane zeznanie musimy sporządzić, Kreator PIT zawsze pilnuje by wprowadzono wszystkie niezbędne dane i generuje prawidłowe zeznania. Zeznania PIT tworzone są szybko i bezbłędnie, Kreator PIT sam dobiera odpowiednie druki, zarówno jeśli chodzi o główne formularze, jak i załączniki do nich, dzięki temu nie musisz się nawet zastanawiać, jakie druki PIT są Ci potrzebne.

  Pamiętaj, że program PITy wysyła e-deklaracje przez Internet online całkowicie samodzielnie, nie potrzebujesz żadnych wtyczek, formularzy PDF, nie musisz instalować żadnych dodatkowych programów i bibliotek, nie potrzebujesz także odtwarzacza Adobe Flash, tak jak to jest w przypadku innych programów. Program PITy TaxMachine 2015/2016 jest całkowicie samowystarczalny, nie musisz go nawet instalować - możesz np. skopiować program między komputerami lub uruchamiać z pendrive, program PIT 2015/2016 jest zawsze gotowy do działania.

  Tak więc, aby sporządzić zeznanie PIT z pomocą Kreatora PIT klikamy na przycisku "Kreator PIT" na pasku narzędzi głównego okna programu:

  okno glowne

   

  Pojawi się okno Kreatora PIT, wybieramy najpierw preferowany sposób opodatkowania i klikamy przycisk "Następny krok". Proszę zwrócić uwagę na wyświetlane na każdym kroku objaśnienia, warto się z nimi zaznajomić by dokonać właściwego wyboru.

  kreator sposob opodatkowania

   

  Następnie wskazujemy podatnika i opcjonalnie małżonka, klikamy na przycisk "Wybierz podatnika".

  kreator pit wybor podatnikow przed wyborem

   

  Z listy podatników wybieramy właściwą osobę i klikamy "Wybierz podatnika". Jeśli podatnika nie ma na liście to najpierw musimy go dodać, klikamy "Dodaj podatnika".

  kreator wobor podatnika

   

  Okno dodawania nowego podatnika, po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy "Zapisz i zamknij" i wybieramy nowego podatnika z listy (poprzedni punkt).

  kreator edycja podatnika

   

  Po wskazaniu podatników klikamy "Następny krok".

  kreator pit wybor podatnikow

   

  Następny kroki to wprowadzanie danych o przychodach podatnika i ewentualnie małżonka. Postępujemy zgodnie z objaśnieniami, klikamy na przyciskach znajdujących się nad listą przychodów by dodać nowy dochód dla podatnika i/lub małżonka.

  kreator pit dochody

   

   

  Przykładowo, po kliknięciu na "PIT-11" pojawia się okno z fragmentem druku PIT-11, do którego przepisujemy kwoty z informacji PIT-11 otrzymanej od pracodawcy, wystarczy przepisać kilka kwot.

  kreator pit 11

   

  Po wprowadzeniu przychodów przychodzi czas na ulgi podatkowe, dodajemy je w zakładce "Odliczenia".

  kreator pit odliczenia

   

  W zależności od rodzaju dodawanej ulgi pojawiają się okienka, w których wprowadzamy niezbędne dane, poniżej mamy ulgę na internet.

  kreator pit ulga na internet

   

   

  Po wprowadzeniu wszystkich danych jesteśmy gotowi do wygenerowania zeznania PIT. Kreator PIT sprawdza czy wybraliśmy optymalną metodę opodatkowania, jeśli tak nie jest to pojawia się odpowiedni komunikat jak w poniższym oknie.

  Aby wygenerować zeznanie PIT klikamy przycisk "Utwórz zeznania, zapisz i zamknij kreator".

  kreator pit tworzenie zeznania

   

  Otwiera się okno wygenerowanego zeznania PIT. Możemy je wydrukować, wysłać przez e-Deklaracje. Możliwe jest też edytowanie deklaracji PIT bezpośrednio "na formularzu". W każdej chwili możemy też wrócić do Kreatora PIT klikając przycisk "Kreator PIT". Formularz zapisujemy w bazie danych klikając "Zapisz", lub "Zapisz i zamknij".

  pit 37

   

   

 • Udostępniono dzisiaj aktualizację programu TaxMachine PITy 2021/2022, najnowsza wersja zawiera działający Kreator PIT dla zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

  Po tej aktualizacji darmowy program do PIT jest już prawie kompletny jeżeli chodzi o funkcje, nie ma jeszcze broszur informacyjnych, będą dodane gdy MF je udostępni. Po następnej aktualizacji uruchomiona będzie jeszcze obsługa ekranów wysokiej rozdzielczości, która dodana była w programie TaxMachine w zeszłym roku.

  W programie TaxMachine wprowadzono nową podstawę do zdrowotnego za styczeń 2022, wprowadzono także nowe kody terminu płatności składek ZUS, termin o kodzie 2 (do 10-tego) zostanie automatycznie zmieniony na kod 6 (do 20-tego).