e-deklaracje

 • e-deklaracje desktop icon 120Program TaxMachine obsługuje wysyłkę deklaracji przez internet do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Obsługiwane jest podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zwykle karta chipowa z certyfikatem) oraz podpis w postaci danych autoryzujących (przychód z PIT za rok o dwa lata wstecz niż rok wysyłki, numer NIP lub PESEL).

  Wysyłanie e-Deklaracji

  Aby wysłać zeznanie do Urzędu Skarbowego przez internet z użyciem systemu e-Deklaracje należy nacisnąć przycisk e-Deklaracje.

  E-deklaracje-pit-37.png

  Wysyłanie e-Deklaracji bez podpisu elektronicznego

  Jeśli zeznanie jest wysyłane bez użycia podpisu elektronicznego to w polu Kwota przychodu za poprzedni rok wpisać sumę przychodu podatnika z deklaracji PIT za poprzedni rok podatkowy.

  Przypominamy, że z tego sposobu wysyłki mogą korzystać tylko osoby fizyczne oraz że nie wszystkie deklaracje można wysyłać bez podpisu, więcej na temat wysyłki bez podpisu.

  E-deklaracje-wysylka-bez-podpisu.png


  Naciśnięcie przycisku Wyślij w oknie wysyłania deklaracji rozpocznie proces wysyłki. Wysyłanie trwa około 10 sekund i program TaxMachine od razu próbuje pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jeśli deklaracja dotarła do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów, została zweryfikowana i zapisana w systemie, w polu Status wysyłki pojawi się wartość 200, a Opis statusu wysyłki będzie zawierał informację o przyjęciu zeznania.

  Czasem może się zdarzyć, że UPO nie pobierze się od razu i status będzie miał wartość 301 lub 302, w takim przypadku należy spróbować ponownie pobrać poświadczenie klikając przycisk Pobierz poświadczenie. Sytuacja taka zdarza się rzadko, głównie w okresie większego obciążenia systemu e-Deklaracje, może się wówczas zdarzyć, że poświadczenie będzie dostępne dopiero po kilku godzinach od wysyłki. Należy wtedy co jakiś czas sprawdzać dostępność poświadczenia.

  Po odebraniu poświadczenia proszę nacisnąć przycisk Wyjdź.

  E-deklaracje-wyslane.png

  Wysyłanie e-Deklaracji z podpisem elektronicznym

  Wysyłając e-Deklarację z podpisem elektronicznym kwalifikowanym należy wybrać certyfikat z listy i klikamy Wyślij. Lista pokazuje certyfikaty w systemowym magazynie certyfikatów osobistych, jeżeli certyfikatu nie ma na liście to należy go zarejestrować z pomocą oprogramowania dostarczonego razem z podpisem.

  E-deklaracje-wysylka-z-podpisem.png


  Po kliknięciu Wyślij pojawi się okienko do wpisania numeru PIN karty, jego wygląd zależy od dostawcy podpisu. Po podaniu PIN-u program podpisuje deklarację i wysyła ją do systemu e-Deklaracje.

  Po udanej wysyłce powinien pojawić się kod statusu wysyłki 302, jeżeli pojawi się 301 to należy kliknąć przycisk Pobierz poświadczenie. Jeżeli mimo kilkukrotnego kliknięcia tego przycisku kod nie zmieni się na 302 to może to oznaczać przeciążenie systemu e-Deklaracje i konieczność sprawdzenia statusu po jakimś czasie.

  Pamiętajmy, że wysyłka z podpisem w imieniu podmiotu innego niż właściciel podpisu wymaga wcześniejszego złożenia w Urzędzie Skarbowym pełnomocnictwa na druku UPL-1. Jeżeli takiego pełnomocnictwa nie złożono to pojawi się status wysyłki 402 - Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji. Dotyczy to także e-Deklaracji podpisywanych przez wspólników spółek osobowych składanych w imieniu spółki.

  Po wysłaniu e-Deklaracji i otrzymaniu statusu 302 należy kliknąć Wyjdź, przy wysyłce z podpisem kwalifikowanym Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) jest dostępne dopiero po około dwóch godzinach od wysłania. Poświadczenie można pobierać z okienka E-Deklaracje lub klikając Poświadczenie odbioru w oknie formularza.

  Pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru

  Po otrzymaniu statusu 200 proszę nacisnąć przycisk Poświadczenie odbioru na pasku narzędziowym formularza.

  E-deklaracje-pit-37-upo.png


  Pojawi się nowe okno z formularzem Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które stanowi dowód doręczenia zeznania do Urzędu Skarbowego. Poniższy zrzut pokazuje UPO wygenerowane na zeznania wysłanego do systemu testowego.

  E-deklaracje-upo-druk.png

   

  Wysyłka masowa

  W programie TaxMachine można wysyłać e-deklaracje masowo, w tym celu należy przejść do "Wszystkie e-Deklaracje" lub "E-deklaracje firmy" pod firmą, zaznaczyć wiele e-deklaracji i kliknąć przycisk "E-deklaracje" na wstążce:

  e deklaracje wysyłka masowa zaznaczenie


  E-deklaracje możemy wysyłać z podpisem i bez podpisu. Przy wysyłce bez podpisu program próbuje odszukać w bazie przychód za rok poprzedni, jeżeli nie znajdzie to należy go wpisać ręcznie. Wysyłka z podpisem wymaga wskazania certyfikatu oraz wpisania PIN-u.

  Klikamy "Wyślij dokumenty bez podpisu" lub "Wyślij dokumenty z podpisem". Następnie kliknąć przycisk "Pobierz poświadczenia odbioru". Lista e-deklaracji w oknie wysyłki masowej zawiera informacje o stanie wysyłki każdego dokumentu, możliwości wysyłki bez podpisu, numerze referencyjnym, poświadczeniu odbioru itd.

  e deklaracje wysyłka masowa wysylanie

  Problemy z wysyłką

  Zobacz też

  Zapisz

 • Dodano JPK FA(1)

  Dodano możliwość generowania pliku JPK FA(1). Zgodnie z najnowszymi objaśnieniami Ministerstwa Finansów plik jest generowany tylko dla faktur sprzedaży.

  Inną istotną zmianą w zakresie JPK jest usunięcie możliwości generowania JPK z menu Raporty dla dokumentów księgowych, obecnie wszystkie pliki JPK, czyli JPK VAT, JPK PKPIR, JKP EWP i JPK FA, generuje się w Dokumentach pod Firmą:

   jpk pod dokumentami

   

  Zmiana ta daje możliwość wysyłki elektronicznej wszystkich plików JPK. Przypominamy, że obowiązek wysyłki co miesiąc dotyczy tylko JPK VAT, pozostałe JPK są wysyłane tylko w razie kontroli.

  Zmiany w ramach systemu fakturowania

  W związku z wprowadzeniem JPK FA zaszły niewielkie zmiany w zakresie druków faktur, dodano możliwość wyboru rodzaju faktury (faktura lub faktura zaliczkowa).

  Wysyłka nowych e-Deklaracji VAT

  Dodano wysyłkę elektroniczną nowych deklaracji VAT, w tym VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-7D(8), VAT-9M(6) i VAT-8(8).

   

   

 • Coraz większa grupa podatników opłaca zryczałtowany podatek od przychodów. Dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą, zarówno indywidualnie jak i w spółkach osobowych, oraz podatników, które opłacają ryczałt od przychodów z wynajmu swoich nieruchomości.

  Podatnicy opłacający ryczałt od przychodów składają do końca stycznia każdego roku podatkowego zeznanie PIT-28. W formularzu PIT 28 wykazujemy osiągnięte przychody w przekroju stawek podatkowych. W druku PIT-28 występują wszystkie określone w rozporządzeniu stawki podatku, czyli: 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% i 20%. Osoby płacące ryczałt z najmu rozliczają się tylko jedną stawką - 8,5%.

  PIT-28 pozwala na odliczenie zapłaconych składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, pamiętajmy jednak, że muszą one być faktycznie opłacone w roku podatkowym, oraz że składkę zdrowotną odliczamy tylko w wysokości 7,75% od podstawy na zdrowotne, a nie w całej opłaconej wysokości. Odliczenie zbyt wysokiej składki zdrowotnej to często popełniany błąd przy wyliczaniu deklaracji PIT-28.

  Do głównej deklaracji PIT-28 dodajemy załączniki: PIT-28A dla dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i dla najmu, oraz PIT-28B dla działalności gospodarczej w formie spółki osobowej.

  Formularz PIT 28 jest dosyć skomplikowany, dlatego tworząc go warto zastosować nasz darmowy program TaxMachine PITy 2017/2018. Deklarację sporządzisz nim szybko i bezbłędnie, program zawiera bogatą dokumentację, dzięki czemu nie powinieneś będziesz miał wątpliwości, nawet w trudniejszych przypadkach. Dodatkowo możesz korzystać z Kreatora PIT, który znakomicie upraszcza przygotowanie zeznania PIT-28 - wystarczy, że po kolei podajesz wszystkie dane, o które prosi Kreator. Na końcu utworzy on zeznanie PIT-28 dla Ciebie i będziesz mógł od razu wysłać formularz przez internetdo systemu e-deklaracje (e-pity).

  E-PIT 28 wysyłamy bardzo łatwo: klikamy przycisk "e-deklaracje" w oknie widoku formularza PIT-28, potem podajemy kwotę przychodu z PIT-28 za rok 2020 i na końcu klikamy "Wyślij". Możemy także korzystać z podpisu kwalifikowanego, jeśli go posiadamy, wtedy przychód za 2020 nie jest potrzebny, wystarczy karta chipowa z naszym podpisem - program podpisuje e-deklarację certyfikatem, który znajduje się na tej karcie.

  Wysyłka e-pit'a nie zajmuje więcej niż kilka sekund, e deklaracja od razu trafia do Urzędu Skarbowego. Jeśli w deklaracji PIT-28 mieliśmy zwrot to otrzymamy go szybciej po dostaczeniu zeznania w ten sposób.

  Pobierz nasz program i rozlicz swoje zeznanie jeszcze dzisiaj, nie ma co czekać do ostatniej chwili!

  Poniżej widać przykładowy druk PIT-28 wraz z załącznikiem PIT-28A. Ten zestaw formularzy PIT-28 nie był generowany Kreatorem PIT.

  pit 28

 • Deklarację PIT-36 za 2020 rok wypełniają osoby, które osiągały dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, oraz mają obowiązek samodzielnego odprowadzania zaliczek na podatek w trakcie roku lub samodzielnego obliczenia podatku po zakończeniu roku. Deklaracja ta jest zatem składana przez podatników, którzy nie otrzymywali przychodów od płatnika (pracodawcy, ZUS, KRUS itd.), który opłacałby podatek za nich.

  PIT-36 można wysyłać przez Internet online z użyciem e-deklaracji (e-pity). Szybko i łatwo zrobisz to programem TaxMachine PIT 2020/2021, pobierz go za darmo i stwórz PIT-36 w ciągu kilku minut.

  Deklarację PIT-36 rozliczają najczęściej podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, a także osoby wynajmujące własne nieruchomości (najem prywatny, nie w ramach działalności). Deklaracja PIT-36 nie jest składana, jeżeli działalność gospodarcza lub najem jest opodatkowany ryczałtem od przychodów, wtedy zamiast PIT-36 składamy PIT-28. Może się także zdarzyć, że podatnik ma jedną działalność na skali podatkowej, a drugą (np. w ramach spółki osób fizycznych) na ryczałcie - wtedy skłąda się zarówno PIT-36 jak i deklarację PIT-28.

  Podatnik może także wybrać opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym 19%, wtedy zamiast PIT-36 składa deklarację PIT-36L.

  Deklarację PIT-36 składają także podatnicy, którzy osiągneli przychody za granicą kraju. Dotyczy to najczęściej pracy zarobkowej za granicą Polski, ale mogą to też być innego rodzaju dochody, np. emerytury czy renty zagraniczne, działalność gospodarcza, najem, dochody z praw autorskich, działalność wykonywana osobiście.

  Deklarację PIT-36 można składać wspólnie, razem z małżonkiem. Pod warunkiem jednak, że ani podatnik ani małżonek nie uzyskują dochodów z działalności opodatkowanej ryczałtem, nie składają PIT-36L i nie płacą podatku tonażowego i karty podatkowej.

  Na PIT-36 rozliczamy także dochody małoletniego dziecka, pod warunkiem że dziecko nie musi rozliczyć się samodzielnie. Dołączamy wówczas do formularza PIT-36 druk PIT/M, na którym wykazujemy dochody dziecka.

  PIT-36 można skłądać elektronicznie przez internet z użyciem systemu e-deklaracje (e-pity). Najszybciej zrobisz to z pomocą darmowego programu TaxMachine PIT 2020/2021.

  pit 36 gotowy 

 • Wysyłanie deklaracji PIT-37 przez internet online z programem TaxMachine PITy 2017/2018 jest bardzo łatwe. Rozlicz swój PIT-37 jeszcze dzisiaj!

  Deklarację PIT-37 możemy w programie PIT 2017 sporządzić na dwa sposoby:

  • skorzystać z Kreatora PIT
  • lub bezpośrednio na formularzu PIT-37 (czyli tak zwane aktywne formularze).

  Dla mniej doświadczonych podatników, w tym dla osób sporządzających deklaracje roczne raz w roku dla siebie czy rodziny, polecamy skorzystanie z Kreatora PIT, będzie to dla nich sposób łatwiejszy. Bardziej zaawansowani użytkownicy (mamy na myśli biura rachunkowe czy kancelarie podatkowe) często wybierają rozliczanie zeznania PIT-37 bezpośrednio na deklaracji.

  Aby rozpocząć tworzenie nowego PIT-37 z Kreatorem PIT kliknij na przycisk Kreator PIT na pasku narzędzi programu. Pojawi się okno Kreatora, w którym po kolei wprowadzasz wszystkie informacje o które prosi Kreator: podajesz dane podatnika lub podatników, informacje o ich przychodach, podajesz informacje o ulgach i odliczeniach podatkowych które będą uwzględnione w Twoim PIT 37. Wszystkie kroki są szczegółowo opisane w oknie kreatora, masz dostęp do najważniejszych informacji podatkowych.

  Po podaniu wszystkich danych, w ostatniej zakładce Kreatora PIT, klikasz na "Utwórz zeznania" i pojawia się gotowy PIT-37. Druk PIT 37, który masz na ekranie, jest aktywnym formularzem, czyli możesz go modyfikować, zmieniać kwoty i inne dane, formularz przeliczy się automatycznie jeśli zmienisz jakieś kwoty. Możesz też wrócić do Kreatora jeśli stwierdzisz, że musisz coś w nim zmodyfikować, po wprowadzeniu zmian formularz PIT-37 będzie wygenerowany ponownie.

  W przypadku tworzenia zeznania PIT 37 bezpośrednio na formularzu wszelkie dane wprowadzasz na nim, formularz PIT-37 również automatycznie się przelicza - ten sposób może być szybszy dla osób lepiej znających się na podatkach, np. dla księgowych, doradców podatkowych i innych osób, które zajmują się podatkami na codzień. Aby dodać nowy PIT bez Kreatora klikasz "Dodaj" na pasku narzędzi głównego okna programu TaxMachine PITy.

  Gdy druk PIT-37 jest już gotowy to możesz go wysłać do Urzędu Skarbowego przez Internet do systemu e-Deklaracje. Jest to bardzo łatwe - klikasz na przycisku "e-Deklaracje" na pasku narzędzi okna formularza PIT-37, następnie w oknie "Wysyłanie deklaracji - e-Deklaracje" które się pojawi wpisujesz w polu "Przychód podatnika z PIT za rok 2016" podajesz tą kwotę i klikasz "Wyślij" na dole tego okna. Po kilku sekundach deklaracja znajdzie się w Urzędzie Skarbowym, program automatycznie pobiera potwierdzenie wysyłki druku PIT-37 i możesz je wyświetlić klikając przycisk "Poświadczenie odbioru" w oknie formularza PIT-37.

  Najprawdopodobniej nie ma łatwiejszego sposobu na e-deklarację PIT-37 niż program TaxMachine PITy 2017.

  Kreator PIT-37, tutaj wprowadzasz wszystkie niezbędne dane:

  kreator sposob opodatkowania

   

  Wygenerowany druk PIT 37, wszystkie pola są wypełnione i PIT 37 może być wydrukowany i wysłany przez internet do Urzędu Skarbowego:

  pit 37

   

  Wysyłka PIT-37 przez internet online do systemu e-deklaracje z programem TaxMachine PITy:

  e deklaracje wysylka

   

  Urzedowe Poświadczenie Odbioru naszego druku PIT 37.

  edeklaracje - pit online - potwierdzenie odbioru e-deklaracji

 • Składanie deklaracji rocznych PIT przez Internet (PIT online) do systemu e-deklaracje Ministerstwa Finansów staje się coraz bardziej popularne wśród podatników. Od 2010 roku ilość składanych zeznań PIT wzrosła z 320 tysięcy do ponad 5 milionów w roku 2016. W roku 2017 możemy spodziewać się dalszego wzrostu ilości wysłanych e-deklaracji.

  e-Deklaracje mają same zalety tak więc nie powinno to dziwić: nie musimy stać w kolejkach w urzędzie skarbowym lub w urzędzie pocztowym, nie tracimy także czasu i pieniędzy na dojazd. Całą operację przeprowadzamy z własnego komputera w domu lub pracy i nie zajmuje to nam więcej niż 10 sekund.

  Do wysłania deklaracji rocznych PIT przez internet do systemu e-deklaracje Ministerstwa Finansów nie jest potrzebny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu, nie ponosimy więc żadnych dodatkowych kosztów.

  Nie musimy także martwić się, czy przesłany przez Internet formularz PIT dotarł do Urzędu Skarbowego – program TaxMachine PITy wydaje poświadczenie złożenia e-deklaracji w sytuacji poprawnego przebiegu operacji wysyłki e-Deklaracji przez Internet albo wyświetli odpowiedni komunikat o napotkanych problemach lub błędach. Złożona poprawnie e-Deklaracja pozwala na wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). To poświadczenie jest traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego czy złożeniem papierowej deklaracji bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym.

  Aby wysłać zeznanie PIT do Urzędu Skarbowego przez internet z użyciem systemu e-Deklaracje (system prowadzony przez Ministerstwo Finansów) w programie TaxMachine PITy 2016/2017 należy nacisnąć przycisk "e-Deklaracje" na pasku narzędzi formularza PIT. Przypominamy, że formularz ten jest generowany przez Kreatora PIT lub jest tworzony bezpośrednio jako "aktywny formularz" bez użycia Kreatora.

   

  e deklaracje pit 37

   

  Następnie w polu "Kwota przychodu za poprzedni rok" wpisać sumę przychodu podatnika za rok 2011. Naciśnięcie przycisku "Wyślij" w oknie wysyłania deklaracji rozpocznie proces wysyłki e-deklaracji. Wysyłanie e-deklaracji trwa około 10 sekund. Jeśli edeklaracja dotarła do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów to w polu "Status wysyłki" pojawi się wartość 200, a "Opis statusu wysyłki" bedzie zawierał informację o przyjęciu zeznania. Proszę nacisnąć przycisk "Zamknij".

  Uwaga !
  Aby wysłać online przez internet zeznanie małżeńskie nie trzeba już składać w Urzędzie Skarbowym pełnomocnictwa na druku UPL-1 w formie papierowej.

   

  e deklaracje wysylka

   

  Następnie proszę naciśnąć przycisk "Pokaż poświadczenie odbioru" na pasku narzędziowym formularza. Pojawi się nowe okno z formularzem Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które stanowi dowód doręczenia zeznania do Urzędu Skarbowego. Druk ten wystawia Ministerstwo Finansów. Na poniższym zrzucie nazwa podmiotu, któremu doręczono dokument to "system testowy", u Państwa będzie "Ministerstwo Finansów".

  e deklaracje upo druk