PIT-40 składają płatnicy (pracodawcy) rozliczając podatek dochodowy za poprzedni rok podatkowy w imieniu swojego pracownika. W takim przypadku pracownik nie musi już samodzielnie składać zeznania PIT-37. Aby płatnik sporządził PIT-40 pracownik musi złożyć oświadczenie na druku PIT-12 przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Pamiętajmy, że złożenie w Urzędzie Skarbowym przez pracodawcę druku PIT-40 nie wyklucza możliwości samodzielnego rozliczenia się pracownika na druku PIT-37 czy PIT-36.

Program TaxMachine PIT 2016/2017 umożliwia bezpłatne tworzenie deklaracji PIT-40 i ich wysyłanie przez e-deklaracje (przez internet) bez żadnych ograniczeń, można wypełnić dowolną ilość druków PIT-40 (a także PIT-11, PIT-8C) dla dowolnej liczy pracodawców i ich pracowników.

Poniżej widać druk PIT-40 wypełniony w programie TaxMachine:

pit 40