płace

 • Druki płacowe, czyli druki wykorzystywane przez płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń.

 • PIT-40 składają płatnicy (pracodawcy) rozliczając podatek dochodowy za poprzedni rok podatkowy w imieniu swojego pracownika. W takim przypadku pracownik nie musi już samodzielnie składać zeznania PIT-37. Aby płatnik sporządził PIT-40 pracownik musi złożyć oświadczenie na druku PIT-12 przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

  Pamiętajmy, że złożenie w Urzędzie Skarbowym przez pracodawcę druku PIT-40 nie wyklucza możliwości samodzielnego rozliczenia się pracownika na druku PIT-37 czy PIT-36.

  Program TaxMachine PIT 2016/2017 umożliwia bezpłatne tworzenie deklaracji PIT-40 i ich wysyłanie przez e-deklaracje (przez internet) bez żadnych ograniczeń, można wypełnić dowolną ilość druków PIT-40 (a także PIT-11, PIT-8C) dla dowolnej liczy pracodawców i ich pracowników.

  Poniżej widać druk PIT-40 wypełniony w programie TaxMachine:

  pit 40

 • Druk deklaracji PIT-4R.

 • Od początku lipca 2022 likwidowane są ulga dla klasy średniej i mechanizm rolowania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, zastępuje je nowa stawka podatku 12%.

  W zawiązku z tym po następnej aktualizacji w wersji testowej nowych płac opcje ulgi dla klasy średniej i wyliczania zaliczek wg zasad z 2021 (rolowanie zaliczek) będą usunięte. Prosimy nie sporządzać w testowym systemie "produkcyjnych" list płac i zleceń za miesiące wcześniejsze niż lipiec 2022, dla których niezbędne jest stosowanie tych dwóch mechanizmów.