JPK z deklaracją

 • Ostatnia aktualizacja wprowadziła szereg dodatkowych opcji związanych z importem i edycją dokumentów księgowych:

  1. dodano możliwość wskazywania rejestrów VAT do których zaksięgowane będą dokumenty księgowe importowane z plików JPK_FA, JPK_VAT i JPK_V7,
  2. w oknie importu (księgowania) z pliku JPK dodano także opcję księgowania tylko dokumentów rozpoczynających się od lub kończących się na określone ciągi znaków, jest to dodatkowa możliwość ograniczenia zakresu importu obok możliwości odfiltrowania pozycji w tabeli podglądu pozycji importowanego pliku lub usuwania pozycji z tej tabeli,
  3. eksport i import pozycji księgowych do/z arkusza kalkulacyjnego .xlsx lub .xls, jest to dodatkowa możliwość obok istniejącej już wcześniej opcji eksport i importu z pliku .tmdb (baza danych SQLite),
  4. dodano także możliwość masowej zmiany części właściwości zaksięgowanych dokumentów, w tym: opisu, rejestrów VAT, kolumny KPiR, stawki ryczałtu, typu dokumentu (chodzi o typ z JPK_V7, np.: FP, WEW, RO itd.), oznaczeń VAT; opcja ta jest dostępna pod przyciskiem "Narzędzia" zakładki kontekstowej "Dokumenty księgowe".

  Import dokumentów księgowych z arkuszy .xlsx i .xls znacząco ułatwia opracowanie własnych mechanizmów importu dokumentów księgowych z innych systemów/baz danych. W najbliższym czasie opiszemy to zagadnienie w szerszym zakresie.

   

 • Dzisiejsza aktualizacja to przede wszystkim zaktualizowany system wysyłki plików JPK_VAT. Dodano obsługę wysyłki JPK_VAT i JPK_V7 podpisywanych przychodem z użyciem struktury <AuthData>. Nowy system został uruchomiony przez MF dzisiaj, stary został też dzisiaj wyłączony. Nadal można pobierać UPO dla plików wysłanych starym systemem.

  Więcej informacji na ten temat:

  https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/wylaczenie-dotychczasowego-srodowiska-do-przesylania-danych-jpk/

  Zwracamy też uwagę na ten komunikat:

  https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/problemy-techniczne-przy-pobieraniu-upo/

   

  Dodatkowo wprowadzono pełną obsługę faktur "FP", czyli faktur wystawionych do paragonów fiskalnych. Faktury takie nie są wykazywane w rejestrach VAT, domyślnie także nie są wykazywane w KPiR lub ewidencji przychodu (ale można podczas księgowania to zmienić). Faktury takie są widoczne jedynie w plikach JPK_V7, ale nie są uwzględniane w sumach VAT tych plików oraz w części deklaracyjnej.

  Obsługa "FP" działa od dokumentów październikowych, w ewidencjach, deklaracjach i plikach JPK wrześniowych (trzeci kwartał dla ostatniej deklaracji VAT-7K) faktury tak oznaczone są wykazywane normalnie, wybranie symbolu dokumentu FP nie powoduje wyłączenia faktury z deklaracji we wrześniu. Prosimy księgować wrzesień tak jak dotychczas, deklaracje VAT i pliki JPK_VAT za wrzesień w październiku składamy po staremu.

  Faktury sprzedaży do paragonów, wystawiane w TaxMachine, należy oznaczać jako "Faktura do paragonu", taka faktura będzie automatycznie zaksięgowana z symbolem "FP".

  Domyślnie faktura FP jest księgowana tylko do VAT, ale można to zmienić na zakładce "Księgowanie" okna edycji danej faktury, zaznaczyć pole "Księguj do księgi". Każdorazowe zaznaczenie lub odznaczenie pola "Faktura do paragonu" automatycznie zmienia zaznaczenie pola "Księguj do księgi".

  Przypominamy, że raporty okresowe z kas fiskalnych należy od października (dokumenty październikowe) księgować z symbolem "RO".

  Więcej informacji na temat oznaczeń VAT i plików JPK_VAT z deklaracją znajdziecie Państwo na stronie:

  https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/

   

  Kolejnym ulepszeniem jest możliwość wyłączenia drukowania oznaczeń VAT na fakturach sprzedaży, opcja taka znajduje się w oknie edycji firmy na zakładce "Faktury".

   

 • Poniższe filmy pokazują jak zdefiniować oznaczenie dla produktu i w jaki sposób oznaczenia przechodzą automatycznie na kolejne obiekty, z produktu na pozycję faktury, następne na fakturę i dokument księgowy utworzony z tej faktury.

   

  Dodawanie nowego produktu i wprowadzanie oznaczenia VAT.

   

  Oznaczenie VAT przechodzi automatycznie na pozycję faktury i fakturę. Identyczny mechanizm działa przy wystawianiu dokumentu WZ. Na fakturze istnieje możliwość ręcznego dodana dodatkowych oznaczeń VAT obok tych wynikających z pozycji faktury.

   

  Wydruk faktury zawiera oznaczenia VAT.

   

  Automatyczne księgowanie faktur przenosi oznaczenia na dokumenty księgowe, skąd będą one pobierane przy generowaniu dokumentu JPK_V7.

 • Poniższe filmy pokazują jak zdefiniować oznaczenie dla produktu i w jaki sposób oznaczenia przechodzą automatycznie na kolejne obiekty, z produktu na pozycję faktury, następne na fakturę i dokument księgowy utworzony z tej faktury.

   

  Dodawanie nowego produktu i wprowadzanie oznaczenia VAT.

   

  Oznaczenie VAT przechodzi automatycznie na pozycję faktury i fakturę. Identyczny mechanizm działa przy wystawianiu dokumentu WZ. Na fakturze istnieje możliwość ręcznego dodana dodatkowych oznaczeń VAT obok tych wynikających z pozycji faktury.

   

  Wydruk faktury zawiera oznaczenia VAT.

   

  Automatyczne księgowanie faktur przenosi oznaczenia na dokumenty księgowe, skąd będą one pobierane przy generowaniu dokumentu JPK_V7.

 • Na poniższym filmie pokazujemy jak tworzy się pliki JPK_V7M(1) i JPK_V7K(1) w programie TaxMachine. Zwracamy uwagę, że odpowiedni rodzaj pliku jest wybierany automatycznie, JPK_V7K jest tworzony tylko jeżeli oznaczono pole "VAT-7 kwartalny" w oknie edycji podatnika, zakładka "Podatki", w przeciwnym przypadku program tworzy JPK_V7M. Natomiast dodając nowe JPK_V7 bezpośrednio pod "Dokumenty" nadal możliwy jest wybór dowolnej wersji pliku w oknie wyboru dokumentu.

   

 • Na poniższym filmie pokazujemy jak tworzy się pliki JPK_V7M(1) i JPK_V7K(1) w programie TaxMachine. Zwracamy uwagę, że odpowiedni rodzaj pliku jest wybierany automatycznie. JPK_V7K jest tworzony tylko jeżeli oznaczono pole "VAT-7 kwartalny" w oknie edycji podatnika, zakładka "Podatki", w przeciwnym przypadku program tworzy JPK_V7M. Natomiast dodając nowe JPK_V7 bezpośrednio pod "Dokumenty" nadal możliwy jest wybór dowolnej wersji pliku w oknie wyboru dokumentu.

   

   

  Przypominamy także, że faktury sprzedaży wystawione do paragonów, oznaczone w programie jako "FP", nie są uwzględniane w nowej deklaracji VAT, księgując w ten sposób faktury sprzedaży należy także zaksięgować raport miesięczny (lub raporty dobowe) z oznaczeniem "RO". Faktury FP nie są także uwzględniane w sumie VAT należnego w pliku JPK_V7.

  Jest to chyba najważniejsza zmiana jeżeli chodzi o księgowanie dokumentów od października 2020, do tej pory księgując faktury wystawione do paragonów należało pomniejszyć fiskalny raport okresowy o kwoty z tych faktur aby nie dochodziło do podwojenia sprzedaży. Obecnie nie należy tego robić, tylko zaksięgować cały raport okresowy ("RO") oraz faktury wystawione do paragonów jako "FP".

  Zwracamy uwagę także na to, że faktury sprzedaży "FP", wystawione w programie i księgowane w sposób automatyczny, standardowo nie są uwzględniane w przychodach (w KPiR lub ryczałcie). Można to zmienić dla każdej faktury z osobna poprzez zaznaczenie opcji "Księguj do księgi" na zakładce "Księgowanie" faktury, jednak normalnie nie powinno to być robione, bowiem przychody z faktur "FP" także powinny być księgowane z fiskalnego raportu okresowego.

 • Dodaliśmy do programu obsługę najnowszych schematów JPK_VAT: JPK_V7M(1) i JPK_V7K(1). Schematy te nie są jeszcze dostępne w oficjalnej dystrybucji, bowiem MF nie udostępniło jeszcze nowego produkcyjnego systemu ich przyjmowania. Według niepotwierdzonych jeszcze zapowiedzi nie będzie on dostępny w pierwotnie planowanym terminie, czyli w kwietniu 2020, przyjmowanie nowych JPK_V7 ma być przełożone na lipiec 2020.

  Nowe pliki JPK_V7 z deklaracją będzie można importować i scalać w ten sam sposób, jak dotychczasowe pliki JPK_VAT. Część deklaracyjna tworzona jest na podstawie pozycji części ewidencyjnej pliku (a nie jak do tej pory na podstawie zapisów w rejestrach VAT), tak więc będzie można wygenerować deklarację ze scalonych plików JPK_V7 bez potrzeby ich księgowania.

  Poniższy film pokazuje jak w wersji testowej programu dodaje się nowy plik JPK_V7M: