pit-m

 • Dodano najnowszą wersję e-deklaracji PIT-36L(17) za rok 2021. Doszły też nowe wersje załączników:

  • PIT/B(19),
  • PIT/IP(3),
  • PIT/BR(5),
  • PIT/WZ(2),
  • PIT/M(8).

  PIT-36L(17) i PIT/B(19) wypełniane są automatycznie na podstawie zapisów w ewidencjach podatkowych.

  Do końca tygodnia zostanie dodane ostatnie brakujące zeznanie roczne PIT-36(29), wówczas też zostanie uruchomiony Kreator PIT w programie PITy 2021/2022.

 • PIT/M jest załącznikiem do deklaracji PIT-36 składanej przez rodzica lub opiekuna dziecka małoletniego, w związku z uzyskanymi w dochodami dziecka. Poniżej widać deklarację PIT-36 z załącznikiem PIT/M sporządzoną w programie PIT 2021/2022.

   

  pit m