Wdrożyliśmy dzisiaj nową wersję pliku JPK_FA(3) obowiązującą od 2 grudnia 2019. Oprócz generowania z wystawionych faktur program umożliwia scalanie, importowanie, księgowanie, weryfikację i wysyłanie plików JPK_FA(3).

Nowa wersja generowana jest tylko z nowego systemu fakturowania.

Istotną nowością w JPK_FA(3) jest możliwość określenia waluty faktury, program podczas księgowania takich plików automatycznie przelicza kwoty waluty na kwoty w PLN wg kursu z dnia poprzedniego przed dniem wystawienia faktury.

Zwracamy uwagę, że faktury końcowe mogą nie księgować się prawidłowo, należy sprawdzić poprawność kwoty przychodu dla takich faktur.

Poniższy film pokazuje jak wygenerować ten plik. Wysyłka i inne operacje możliwe do wykonania na tym pliku opisane są na stronie:

https://taxmachine.pl/taxmachine-2/jpk/tworzenie-i-wysylanie-plikow-jpk.html