jpk fa

 • Dodano JPK FA(1)

  Dodano możliwość generowania pliku JPK FA(1). Zgodnie z najnowszymi objaśnieniami Ministerstwa Finansów plik jest generowany tylko dla faktur sprzedaży.

  Inną istotną zmianą w zakresie JPK jest usunięcie możliwości generowania JPK z menu Raporty dla dokumentów księgowych, obecnie wszystkie pliki JPK, czyli JPK VAT, JPK PKPIR, JKP EWP i JPK FA, generuje się w Dokumentach pod Firmą:

   jpk pod dokumentami

   

  Zmiana ta daje możliwość wysyłki elektronicznej wszystkich plików JPK. Przypominamy, że obowiązek wysyłki co miesiąc dotyczy tylko JPK VAT, pozostałe JPK są wysyłane tylko w razie kontroli.

  Zmiany w ramach systemu fakturowania

  W związku z wprowadzeniem JPK FA zaszły niewielkie zmiany w zakresie druków faktur, dodano możliwość wyboru rodzaju faktury (faktura lub faktura zaliczkowa).

  Wysyłka nowych e-Deklaracji VAT

  Dodano wysyłkę elektroniczną nowych deklaracji VAT, w tym VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-7D(8), VAT-9M(6) i VAT-8(8).

   

   

 • Wdrożyliśmy dzisiaj nową wersję pliku JPK_FA(3) obowiązującą od 2 grudnia 2019. Oprócz generowania z wystawionych faktur program umożliwia scalanie, importowanie, księgowanie, weryfikację i wysyłanie plików JPK_FA(3).

  Nowa wersja generowana jest tylko z nowego systemu fakturowania.

  Istotną nowością w JPK_FA(3) jest możliwość określenia waluty faktury, program podczas księgowania takich plików automatycznie przelicza kwoty waluty na kwoty w PLN wg kursu z dnia poprzedniego przed dniem wystawienia faktury.

  Zwracamy uwagę, że faktury końcowe mogą nie księgować się prawidłowo, należy sprawdzić poprawność kwoty przychodu dla takich faktur.

  Poniższy film pokazuje jak wygenerować ten plik. Wysyłka i inne operacje możliwe do wykonania na tym pliku opisane są na stronie:

  https://taxmachine.pl/taxmachine-2/jpk/tworzenie-i-wysylanie-plikow-jpk.html