program pit 11

 • PIT-11 to informacja, który otrzymują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.

  Informacja PIT-11 zawiera dane o uzyskanym u danego płatnika dochodzie w trakcie roku podatkowego. Wykazane są przychody, koszty uzyskania tych przychodów, wartość opłaconych przez płatnika (pracodawcę) zaliczek na podatek dochodowy, a także wartości opłaconych składek ZUS: na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne. Mogą także być wykazane inne kwoty w zależności od osiąganych dochodów, opłacanych składek.

  PIT-11 jest dostarczany przez pracodawcę do Urzędu Skarbowego do końca stycznia, a do podatnika do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Podatnik następnie, na podstawie kwot z tego formularza, sporządza zeznanie roczne PIT, może to być PIT-37 lub PIT-36, w zależności od tego czy i jakie dodatkowe dochody podatnik osiągał w trakcie roku podatkowego.

  Program PITy TaxMachine umożliwia sporządzanie druków PIT-11 i ich wysyłanie przez internet z użyciem systemu e-deklaracje całkowicie bezpłatnie, niezależnie od ilości obsługiwanych płatników (firm) i pracowników. Oprócz tego program PITy obsługuje inne deklaracje płacowe i pracownicze, w tym PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-12 i inne podatkowe formularze dla płatników podatku od wynagrodzeń.

  Poniższy film pokazuje jak dodać PIT-11 dla pracownika w programie TaxMachine PITy:

 • Program TaxMachine PITy 2021/2022 to świetny program także dla biur rachunkowych, doradców podatkowych i innych podmiotów rozliczających duże ilości deklaracji PIT. Program poza typowymi zeznaniami rocznymi posiada także deklaracje płatnicze (PIT-11, PIT-4R, PIT-8C i inne) z możliwością wysyłki przez e-deklaracje z podpisem i bez podpisu elektronicznego.

  Program PITy 2021/2022 ma możliwość wyboru dowolnej OPP, nie zawiera żadnych reklam, pozwala na wprowadzenie dowolnej ilości podatników, płatników, pracowników, deklaracji i zeznań, i jak zawsze jest w pełni bezpłatny.

  Pobierz bezpłatny program.

 • Ostatnie ulepszenia:

  1. Przeniesiono bazę firm pobranych z serwisu REGON (GUS, webserwis BIR1) do głównej bazy danych. Pozycje z firmami w bazie lokalnejregon.db są automatycznie przenoszone podczas pierwszego uruchomienia po aktualizacji programu,nie ma konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności dla instalacji jednostanowiskowych

  W przypadku instalacji wielostanowiskowych przeniesienie danych z regon.db odbędzie się tylko po pierwszym uruchomieniu na pierwszym stanowisku, jeżeli wpisy firm z REGON mają być także przeniesione z innych stanowisk (połączone w wpisami już przeniesionymi) to należy to ręcznie wywołać z pokazanej poniżej pozycji wstążki w głównym oknie programu:

  Od dzisiaj lista firm REGON jest wspólna dla wszystkich stanowisk korzystających z jednej bazy danych.

  2. Dodano automatyczną aktualizację pozycji REGON podczas księgowania, sprawdzenie jest wykonywane automatycznie w tle po wyborze firmy i nie ma wpływu na wydajność księgowania dokumentów nawet w przypadku gdy serwis REGON nie działa sprawnie.

  3. W oknie księgowania dokumentów dla KPiR i dla ryczałtu przeniesiono pola związane z walutą na pierwszą główną zakładkę, poniższe zrzuty pokazują o jaką zmianę chodzi. Przypominamy, że w oknie tym działają przyciski Page Down i Page Up do przeskakiwania między grupami, zmiana ta nie powinna wpłynąć negatywnie na tempo pracy.

  Oprócz wartości brutto w walucie program zapamiętuje także kwoty netto i VAT, będzie to używane po planowanym dodaniu rozliczeń (płatności) i liczeniu różnic kursowych. Dodatkowo przeliczanie z waluty prawidłowo działa także w przypadku dokumentów bez VAT.

  4. Dodawane są już zeznania i informacje roczne za 2023, w najbliższym czasie wszystkie e-deklaracje PIT za 2023 będą zaktualizowane, w tym także nowy PIT-4R, PIT-8AR oraz roczne zaznania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.