Listę płac księgujemy do kolumny Wydatki na wynagrodzenia. Księgowana jest kwota brutto sumy wynagrodzeń.

Księgowanie listy płac