Krajowe nabycie towarów i usług pozostałych, czyli nie będących nabyciem środków trwałych, księgujemy jako typ dokumentu "Zakupy, wydatki, VAT naliczony", pole faktura będzie miało wartość "Faktura VAT", typ rejestru VAT to "Nabycie towarów i usług pozostałych":


Księgowanie nabycia towaru w KPiR

 

Tutaj widać jak zdefiniowano rejestr VAT dla krajowych nabyć pozostałych:

rejestr nabycia pozostale

 

Zobacz też jak dodaje się rejestry VAT: http://taxmachine.pl/taxmachine/informacje/taxmachine-wprowadzenie.html#h3-3-rejestry-vat.