Dostawę krajową księguje się jako dokument typu Przychody, VAT należny, w polu Faktura należy wybrać Faktura VAT (zwykłe faktury VAT sprzedaży) lub Inny dokument VAT (np. raport miesięczny z kasy fiskalnej, faktury wewnętrzne, inne dokumenty VAT).


Księgowanie dostawy towaru lub usługi w KPiR (TaxMachine 2)

 

Dostawę krajową wprowadzamy do rejestru VAT typu "Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju":

rejestr sprzedazy

 

Zobacz jak dodawać rejestry VAT: http://taxmachine.pl/taxmachine/informacje/taxmachine-wprowadzenie.html#h3-3-rejestry-vat