Pliki JPK_VAT można tworzyć na dwa sposoby, prosimy obejrzeć poniższy film. Pierwszy sposób, z poziomu dokumentów księgowych, tworzy plik JPK_VAT w wersji aktualnej na dany moment, drugim sposobem możemy wybrać wersję JPK_VAT do utworzenia.