Poniższy film pokazuje jak scalić pliki JPK. Pamiętajmy, że scalać można tylko pliki tego samego rodzaju i tej samej wersji, film pokazuje scalanie plików JPK_VAT(3).