Program TaxMachine domyślnie przechowuje dane w bazie danych LocalDB.db, plik ten znajduje się w katalogu "TaxMachine" lub "PITy" w dokumentach publicznych, poniżej pokazano jak najszybciej dotrzeć do tego pliku.

Domyślna lokalizacja może być zmieniona w opcjach programu.