Aby zaksięgować nabycie nabycie wewnątrzwspólnotowe należy założyć nowy rejestr VAT dla podatku należnego typu "Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów" jak poniżej:

 


Dokument nabycia księgujemy wybierając jako typ dokumentu "Nabycie wewnątrzwspólnotowe":

 

 

Inaczej WNT należy księgować jeżeli nie przysługuje pełne odliczenie VAT-u naliczonego, wówczas dokument musi być osobno zaksięgowany do rejestrów VAT, pokazano to na poniższym filmie. Tak księguje się WNT dotyczące samochodów osobowych używanych także do celów prywatnych. Dla częściowych odliczeń strukturą sprzedaży księgowanie będzie identyczne, ale należy wybrać rejestr zakupu typu "Nabycie pozostałych towarów i usług odliczane strukturą sprzedaży" podczas księgowania VAT naliczonego.