Aby zaksięgować nabycie z częściowym odliczeniem VAT należy założyć nowy rejestr VAT dla podatku naliczonego typu "Nabycie towarów i usług pozostałych odliczane według struktury sprzedaży" jak poniżej:

 

 

Procent odliczenia VAT dla tego typu nabyć ustala się w oknie edycji roku podatkowego:

 

 

Poniższy film pokazuje jak zaksięgować taki dokument:

 

 

Podobnie księguje się nabycie środków trwałych z odliczeniem według struktury sprzedaży, inny jest tylko typ rejestru VAT, wybieramy typ "Nabycie środków trwałych odliczane według struktury sprzedaży" oraz typ dokumentu podczas księgowania - "Zakup środków trwałych". Pamiętajmy, że w przypadku środków trwałych obowiązuje pięcioletni okres korekty odliczenia dla zmieniającego się współczynnika odliczenia.