Opcja eksportu i importu dokumentów szczególnie przydatna do przenoszenia faktur między bazami danych, np. klient biura rachunkowego może przesyłać wszystkie faktury sprzedaży do zaksięgowania w jednym pliku. Jest to lepsze rozwiązanie niż importowanie plików JPK_FA ze względu na ich ograniczenia.

Aby wyeksportować dokumenty należy zaznaczyć je na liście dokumentów i kliknąć "Eksport". W oknie wyboru pliku wskazujemy ścieżkę i nazwę pliku i klikamy "Zapisz". Dane zapisywane są w pliku eksportu dokumentów TaxMachine .tmdb. Wewnętrznie jest to baza danych SQLite, dzięki temu możliwe jest przygotowanie takiego pliku z danych pochodzących z innych programów.

Importowanie odbywa się poprzez kliknięcie "Import" i wskazanie pliku, lokalizacja importu musi się zgadzać z lokalizacją wyeksportowanych dokumentów, czyli faktury importujemy tylko do dokumentów sprzedaży, deklaracje firmy do dokumentów pod firmą itd. Program sprawdza przez zaimportowaniem czy lokalizacja się zgadza i nie pozwoli na import do niewłaściwej lokalizacji.