Spis treści[Schowaj]
Program TaxMachine daje możliwość wystawiania faktur, w tym także faktur w walucie innej niż złoty. Program księguje automatycznie wystawione w nim faktury, umożliwia wydruk rejestru sprzedaży i tworzenie raportu JPK_FA.

1. Elementy systemu fakturowania

Węzeł Sprzedaż dodaje dodatkowe elementy do ogólnego schematu tworzenia i edycji dokumentów poprzez zdefiniowanie kartotek kontrahentów i produktów. Informacje zgromadzone w tych kartotekach mogą być używane do szybkiego uzupełniania danych w dokumentach związanych ze sprzedażą.

Dane kontrahentów i produktów dodaje się, edytuje i usuwa w sposób opisany w Główne okno programu i Okno edycji danych.

Lista kontrahentów:

Kontrahenci-lista.png


Lista produktów:

Produkty-lista.png

2. Tworzenie nowej faktury

Aby dodać nową fakturę wskaż Dokumenty sprzedaży pod węzłem Sprzedaż pod firmą i kliknij Dodaj.

Faktury-lista.png


Pojawi się okno wyboru nowego dokumentu, wskaż wzór faktury i kliknij Wybierz:

Dodawanie-faktury.png


Podczas edycji faktury lub innego dokumentu w którym wpisuje się towary lub usługi korzysta się z okna wyboru towarów i usług poprzez naciśnięcie klawisza F4 w polu nazwy towaru lub usługi. Okno wyboru kontrahenta pojawi się po kliknięciu przycisku w polu nazwy nabywcy.

Faktura-formularz.png

3. Właściwości faktury

Klikając przycisk Właściwości w oknie formularza faktury otrzymujemy dostęp do dodatkowych opcji faktury, w tym możliwość wybrania waluty faktury oraz opcje związane z płatnością za fakturę.

Faktura-wlasciwosci.png

4. Faktury walutowe

W oknie właściwości faktury możemy ustalić w jakiej walucie jest faktura. Dla innej waluty niż PLN należy wpisać kurs waluty z dnia poprzedzającego wystawienie faktury, dzięki temu program automatycznie przeliczy fakturę na PLN przy księgowaniu.

Faktura-wlasciwosci-euro.png


Faktura wystawiona w EURO:

Faktura-formularz-euro.png

5. Konfiguracja systemu fakturowania

Program TaxMachine oferuje szereg opcji jeśli chodzi o automatyczną numerację faktur, wybór sposobu wyliczania sum faktury, stałe elementy numeru faktury czy standardową treść uwag na fakturach. Opcje te są dostępne w oknie edycji firmy, na zakładce Formularze.

Faktury-konfiguracja.png

6. Automatyczne księgowanie faktur

Program TaxMachine księguje faktury i rachunki automatycznie, aby zaksięgować wystawione w danym miesiącu należy wybrać pozycję Księguj dokumenty sprzedaży z menu Narzędzia nad dokumentami księgowymi.

Faktury-ksiegowanie.png

7. Raport rejestr sprzedaży

Raport rejestru sprzedaży dostępny jest w menu Raporty.

Rejestr-sprzedazy.png


Wydruk raportu rejestru sprzedaży:

Rejestr-sprzedazy-wydruk.png