Dodano możliwość masowej wysyłki i pobierania potwierdzeń dla dokumentów JPK. Do tej pory było to możliwe tylko dla e-Deklaracji, od dzisiaj ten sam mechanizm może być wykorzystywany do jednoczesnej wysyłki e-Deklaracji i plików JPK.

Wysyłka w tym trybie dla plików JPK jest możliwa tylko z podpisem elektronicznym (certyfikatem), masowy odbiór potwierdzeń jest możliwy niezależnie od sposobu podpisania dokumentu JPK przy wysyłce. Dokumenty JPK podpisywane Profilem Zaufanym nadal należy wysyłać z poziomu okna dokumentu.

Prosimy obejrzeć poniższe wideo, jest na nim pokazane jak wysyłać i sprawdzać status plików JPK.