Dodano możliwość weryfikacji statusu VAT podatników w plikach JPK_VAT.

Funkcja weryfikacji podatników jest już dostępna w TaxMachine od dłuższego czasu, ale tylko na poziomie ewidencji księgowej. Nie było możliwości weryfikacji statusu podatników w sytuacji, gdy plik JPK był wczytany z innego programu lub scalony z innym plikiem nie pochodzącym z TaxMachine. Dzięki nowej funkcji można sprawdzać status podatników także na poziomie pliku JPK_VAT.

Funkcja ta korzysta z dodatkowych widoków pliku JPK dostępnych od wczorajszej aktualizacji. Status prezentowany jest w obu dodatkowych widokach, w arkuszu kalkulacyjnym oraz w widoku tabelarycznym.

jpk weryfikacja statusu vat