Dzisiejsza aktualizacja dodała do programu TaxMachine wysyłkę e-Dokumentu JPK VAT(1). Wysyłka obecnie odbywa się do systemu pre-produkcyjnego i służy wyłącznie do przetestowania wysyłki z Państwa komputerów, wysyłka do ostatecznego systemu produkcyjnego będzie włączona w programie po uruchomieniu ostatecznej wersji systemu przez Ministerstwo Finansów.

Dane przesyłane w ramach testów powinny być danymi fikcyjnymi i nie powinny zawierać rzeczywistych danych osobowych. System pre-produkcyjny przestanie działać 29 lipca ze względu na planowaną zmianę certyfikatu Ministerstwa Finansów.

Do wysyłania e-dokumentów JPK niezbędny jest podpis elektroniczny (certyfikat).

Przypominamy, że obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązywał od miesiąca:

  • lipca 2016 – duże podmioty (pierwsza wysyłka do 25 sierpnia 2016),
  • stycznia 2017 – małe i średnie podmioty (pierwsza wysyłka do 27 lutego 2017),
  • stycznia 2018 – mikro przedsiębiorcy (pierwsza wysyłka do 26 lutego 2018).