Do raportu podsumowanie KPiR dodano tabelę z wykazem kwot VAT do zapłaty, zwrotu i do przeniesienia oraz tabelę z zaliczkami na podatek dokchodowy dla wszystkich właścicieli. Ulepszony raport pozwala na szybsze zorientowanie się w sytuacji jeśli chodzi o podatek VAT i podatek dochodowy.

Podobny raport dodamy niebawem dla ryczałtu.