Dodano dodatkowe widoki w oknie pliku JPK, oprócz dokumentu XML plik JPK jest także prezentowany w postaci arkusza kalkulacyjnego oraz w postaci tabel.

Arkusz można zapisać do pliku i wydrukować, natomiast tabele można drukować. Wydruki mogą być zapisywane do plików PDF.

Widok w postaci tabeli umożliwia dowolne sortowanie, filtrowanie i grupowanie danych. Obydwa dodatkowe widoki zawierają sumy dla kolumn liczbowych.

Poniżej widać plik JPK w postaci arkusza:

jpk arkusz kalkulacyjny

 

Plik JPK w postaci tabelarycznej z możłiwością dowolnego sortowania, grupowania i filtrowania:

jpk tabela

 

Oprócz tego ulepszenia poprawiono szereg problemów występujących w programie, najważniejsze poprawki:

  • przywrócono sortowanie firm wybieranych podczas księgowania po częstotliwości ich użycia,
  • poprawiono problem ze stabilnością programu występujący po nieprawidłowym zakończeniu poprzedniej instancji programu, program sprawdza czy poprzednia instanacja zakończyła wykonywanie i wymusza jej zamknięcie jeżeli proces nadal jest wykonywany.