Dodano możliwość wpisywania na fakturach drugiego podmiotu obok nabywcy, np. odbiorcy, płatnika itp. Dodano także możliwość osobnego określania precyzji (ilości miejsc po przecinku) dla cen jednostkowych pozycji faktur oraz dla sum na fakturach.