Dzisiejsza aktualizacja przynosi nowe funkcje oraz poprawki. Najważniejsze z nich to:

 • dodano możliwość wystawiania rachunków do umów o dzieło w nowym systemie płacowym, wystawianie wszystkich rachunków odbywa się pod "Zlecenia" pod pracownikiem, rodzaj zlecenia wybiera się w oknie edycji rachunku,
 • dodano możliwość wykazywania przerw w ubezpieczeniach społecznych dla właścicieli (głównie chodzi o zasiłek chorobowy), wygenerowane dla właściciela deklaracje DRA (dla firm bez pracowników) lub RCA i RSA (dla firm z pracownikami rozliczanymi w nowym systemie płacowym) zawierają informacje o przerwach,
 • ulepszono wydruk nowych list płac, jeżeli podsumowanie listy jest jedyną pozycją na stronie to kolumna z datą i podpisem pracownika nie jest drukowana na tej stronie,
 • w wersji dla biur rachunkowych dodano możliwość zapisywania dat dostarczenia dokumentów do księgowania przez klienta dla każdego miesiąca podatkowego, służy do tego przycisk na wstążce "Biuro rachunkowe", daty te są widoczne w liście miesięcy podatkowych oraz w oknie edycji miesiąca,
 • w wersji dla biur rachunkowych dodano zapamiętywanie daty wysyłki podsumowania podatkowego oraz informacji o ZUS dla każdego miesiąca podatkowego, daty te widoczne są w liście miesięcy podatkowych oraz w oknie edycji miesiąca,
 • w wersji dla biur rachunkowych dodano możliwość fakturowania dodatkowych opłat z tytułu dostarczania dokumentów księgowych po termie określonym w umowie, możliwe jest określenie terminu dostarczania dokumentów (dzień miesiąca) oraz progów procentowych dodatkowej opłaty wg liczby dni opóźnienia, ewentualnie procent za każdy dzień opóźnienia, z możliwością określenia liczby dni bez naliczania opłaty; opłata ta nie jest naliczana automatycznie dla każdego klienta, należy włączyć jej naliczanie dla każdego klienta który ma być nią obciążany,
 • w oknie edycji faktury dodano możliwość wyboru rachunku bankowego sprzedawcy z listy rachunków zdefiniowanych w oknie edycji firmy,
 • w oknie edycji firmy dodano możliwość podawania dodatkowego opisu dla rachunków bankowych, jest on widoczny podczas wybierania rachunku bankowego sprzedawcy w oknie edycji faktury,
 • w wersji dla biur rachunkowych dodano automatyczne fakturowanie płac i rachunków do zleceń i do umów o dzieło, program przelicza liczby pracowników na podstawie list płac i rachunków (tylko nowy system płacowy), ale tylko jeżeli nie podano ich liczby w oknie edycji firmy klienta, prosimy usunąć te liczby jeżeli były wcześniej wpisane w celu fakturowania,
 • ulepszono drukowanie arkuszy kalkulacyjnych i dokumentów tekstowych z użyciem podsystemu TMNet,
 • w widoku listy miesięcy i lat podatkowych dodano kolumny sum przychodów, kosztów i dochodów objętych ulgą IPBOX,
 • pełna księgowość: dodano możliwość generowania rachunku zysków i strat oraz bilansu z poziomu okna edycji planu kont,
 • dodano pełną księgowość i nowe (jeszcze testowe) płace w wersji niezarejestrowanej ("demo").

 

Zmiany lepiej pokazne są na stronie:

https://pomoc.taxmachine.pl/zmiany-2022-09-27.html