TaxMachine 2 to nowa wersja programu. Najbardziej istotną zmianą w TaxMachine 2 jest rezygnacja z bazy (serwera) TreeDB i przejście na bazy SQL-owe:

 • SQLite jako baza lokalna, z możliwością okazjonalnej pracy wielostanowiskowej,
 • MySQL przy pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Zastosowanie tych silników bazodanowych przyniosło duży wzrost wydajności, szczególnie w przypadku większych baz danych z którymi system TreeDB nie radził sobie dobrze. Uruchomienie programu na bazie przechowującej dane ponad 400 podmiotów i 50000 e-deklaracji trwa obecnie ponad trzy razy krócej niż z serwerem TreeDB. Jeszcze większe różnice można zaobserwować przy pracy zdalnej, można liczyć na wzrost wydajności nawet 10-cio krotny.

Oprócz nowego silnika bazodanowego wprowadzono też inne istotne zmiany i ulepszenia:

 • ulepszono mechanizm automatycznej aktualizacji, obecnie składa się on z trzech podsystemów: aktualizacja plików wykonywalnych instalatorem (rozwiązanie pewniejsze), automatyczna aktulizacja w tle pozostałych plików, automatyczna aktualizacja w tle pomocniczych baz danych (w tym bazy firm),
 • wprowadzono bazę firm, obecnie znajduje się w niej prawie 2 400 000 podmiotów z CEIDG, planowane jest dodanie osób prawnych z KRS i spółek osobowych z REGON, baza aktualizuje się automatycznie (zobacz też: nowe okno wyboru kontrahenta),
 • ulepszono mechanizm aktywacji licencji, obecnie licencja aktywuje się automatycznie przy każdym uruchomieniu,
 • dodano mechanizm automatycznych kopii baz danych z możliwością konfigurowania harmonogramu wykonywania kopii,
 • dodano możliwość definiowania wielu baz danych i szybkiego przełączania się między nimi,
 • unowocześniono interfejs użytkownika, wprowadzono wstążki zamiast toolbarów, wszystkie ikony zostały zastąpione, dodano możliwość wyboru między małymi i dużymi ikonami w drzewie i listach,
 • nowy ekran startowy pokazujący postęp ładowania danych z bazy danych,
 • poprawiono drukowanie do PDF,
 • przeniesiono słowniki do bazy danych, dzięki temu są one dzielone przez wszystkich użytkowników bazy,
 • dodano zapamiętywanie kwoty przychodu za poprzedni rok przy wysyłce e-deklaracji bez podpisu,
 • w oknie wyboru firmy do dokumentu księgowy wyszukiwanie odbywa się po nazwie (wpisano litery) lub po NIP-ie (wpisano same cyfry),
 • plus wiele innych drobnych poprawek.

 

taxmachine okno glowne