W dzisiejszej aktualizacji dodano możliwość importu do ewidencji KPiR dokumentów księgowych wyeksportowanych z ewidencji ryczałtu. Dzięki temu można w szybki sposób skopiować księgowania z ryczałtu do KPiR.

Program nie pozwala na zmianę formy opodatkowania dla roku podatkowego, nie ma też możliwości ponownego założenia tego samego roku podatkowego. Dlatego przed importem należy założyć drugi raz ten sam podmiot (można wpisać inną nazwę własną by się nie myliło) i założyć dla niego rok podatkowy, następnie importować wcześniej wyeksportowane księgowania do kolejnych miesięcy księgowych. Pamiętajmy o dodaniu udziałów do nowego podmiotu pod właścicielem.

Opcja ta nie jest dostępna dla wersji Standard programu bowiem nie ma w niej możliwości założenia więcej niż jednej firmy. Ulepszenie z wersji standard do rozszerzonej można nabyć na: https://sklep.taxmachine.pl/ulepszenia-licencji/19-ulepszenie-taxmachine.html

Na poniższych zrzutach głównego okna programu wskazano te opcje, eksport należy wykonywać po wcześniejszym zaznaczeniu wszystkich dokumentów księgowych, Ctrl + A na klawiaturze.

 

Dokumenty zaimportowano do KPiR innej firmy. Program automatycznie wyznacza kolumnę dla nabyć, dokumenty z ryczałtu z typem dokumentu "Zakupy, wydatki, VAT naliczony" (a także nabycia wewnątrzwspólnotowe, import towarów) są księgowane w zakupy towarów i materiałów, dla typu dokumentu "Wydatki (koszty)" oraz "Import usług" program automatycznie stosuje kolumnę pozostałych wydatków. W razie konieczoności księgowania należy skorygować po imporcie.