e deklaracjePrzypominamy, że w przypadku dokumentów podpisywanych danymi autoryzacyjnymi (podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu) składanych w 2017 roku należy w polu "kwota przychodu za rok 2015" wpisać kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok 2015.

Jako kwotę przychodu za rok 2015 należy rozumieć, w przypadku:

  • PIT-28 – wariant (19) – poz. 45;
  • PIT-36 – wariant (22) poz. 90 albo poz. 141 jeżeli w zeznaniu za 2015 rok podatnik występował jako małżonek;
  • PIT-36L – wariant (11) – poz. 13 lub poz. 18;
  • PIT-37 – wariant (22) - poz. 64 albo poz. 95 jeżeli w zeznaniu za 2015 rok podatnik występował jako małżonek;
  • PIT-38 – wariant (11) – poz. 24;
  • PIT-39 – wariant (7) – poz. 20;
  • PIT-40 – wariant (22) – poz. 57;
  • PIT-40A – wariant (18) – poz. 38.

* wariant złożonego zeznania lub rocznego obliczenia podatku można odnaleźć w dolnej części każdej strony formularza – jest umieszczony w nawiasie obok rodzaju formularza.

W przypadku kiedy podatnik za rok 2015 nie składał żadnego z w/w zeznań/rozliczeń w polu "kwota przychodu za rok 2015" powinien wpisać wartość „0".

Źródło: Ministerstwo Finansów.

 

Program TaxMachine potrafi automatycznie odszukać odpowiednią kwotę do wysyłki elektronicznej jeżeli w bazie znajduje się zeznanie za rok 2015, w tym celu należy kliknąć "Znajdź przychód" w oknie wysyłki.

e deklaracje wysylka bez podpisu 2015

 

Opcja wyszukiwania jest także dostępna w oknie wysyłki masowej. Program wyszuka kwoty przychodów dla wszystkich wybranych do wysyłki e-deklaracji, dla których możliwa jest wysyłka bez podpisu elektronicznego. Jeżeli program nie znajdzie kwoty przychodu to można ją wpisać ręcznie w kolumnie "Przychód za 2015".

e deklaracje wysyłka masowa przychod

Zapisz

Zapisz