Informujemy, że w przypadku dokumentów podpisywanych „danymi autoryzującymi" (podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących) składanych w 2018 roku należy wpisać kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok 2016.

Jako kwotę przychodu za rok 2016 należy rozumieć, w przypadku:

  • PIT-28 – wariant (19) – poz. 45;
  • PIT-36 – wariant (23) poz. 90 albo poz. 141 jeżeli w zeznaniu za 2016 rok podatnik występował jako małżonek;
  • PIT-36L – wariant (12) – poz. 13 lub poz. 18;
  • PIT-37 – wariant (23) - poz. 64 albo poz. 95 jeżeli w zeznaniu za 2016 rok podatnik występował jako małżonek;
  • PIT-38 – wariant (11) – poz. 24;
  • PIT-39 – wariant (7) – poz. 20;
  • PIT-40 – wariant (22) – poz. 57;
  • PIT-40A – wariant (18) – poz. 38.

W przypadku kiedy podatnik za rok 2016 nie składał żadnego z ww.  zeznań lub rozliczeń w polu kwota przychodu za rok 2016 należy wpisać wartość „0".