Ostatnie aktualizacje to głównie ulepszenia w zakresie nowego, testowego jeszcze, systemu płacowego, w tym eksport pozycji list płac, zleceń i ZUS właścicieli do KEDU ZUS, przeliczanie sum wynagrodzeń, sortowanie pracowników na liście płac i kilka innych.

Dodatkowo w wersji dla biur rachunkowych dodano możliwość definiowania sposobu numerowania faktur wystawianych w systemie automatycznego fakturowania dla biur. W związku z tą zmianą kliencie mogą mieć definiowane dodatkowe właściwości, stosowane właśnie w przy fakturowaniu, jest to:

  • numer klienta - na zakładce "Biuro rachunkowe" dodano możliwość automatycznego nadawania kolejnych numerów dla wskazanych klientów,
  • symbol klienta, stosowany także dla biur, format faktury może zawierać symbol i/lub numer biura, jest to przydatne jeżeli faktury wystawia więcej niż jeden podmiot.

Ustalanie własnego formatu numeru faktur jest opisane w pomocy pod adresem:

https://pomoc.taxmachine.pl/format-numeru-faktury-biura.html

 

Dodano też pole nazwy własnej, jeżeli ją podano to zastępuje ona nazwę firmy w drzewie i liście firm w głównym oknie programu, jest to przydatne np. w przypadku konieczności założenia więcej niż jednej pozycji dla jednej firmy czy innego podmiotu.

Wprowadzono także poprawki w systemie fakturowania, w tym poprawiono przeliczanie sum netto w liście faktur dla faktur końcowych oraz ulepszono drukowanie korekt faktur zaliczkowych.