Ostatnie aktualizacje wprowadziły dużo zmian do programu:

  • dodano możliwość wyliczania marży podczas księgowania faktur-marża,
  • dodano możliwość wprowadzania waluty dokumentu księgowego i wyliczania wartości w PLN (klawisz F8) oraz wprowadzania płatności w walucie, funkcja ta niebawem będzie rozbudowana o wyliczanie różnic kursowych, dodany będzie raport różnic kursowych dla opłaconych walutowych dokumentów księgowych,
  • wprowadzono zmiany do list płac i rachunku do umowy zlecenia związane ze zwolnieniem z podatku dochodowego wynagrodzeń osób do 26 roku życia, obecnie możliwe jest podanie stawki podatku 0%, w takim przypadku program oblicza składki zdrowotne jak dla opodatkowania stawką 18%,
  • ulepszono system wysyłania e-maili, dodano możliwość wysyłania raportów tabelarycznych bezpośrednio w treści wiadomości oraz wysyłania raportów w postaci arkuszy kalkulacyjnych i plików CSV,
  • dodano możliwość bezpośredniego wysyłania e-mailem wyeksportowanych danych, w tym faktur sprzedaży, księgowań,
  • wprowadzono możliwość konfigurowania wysyłki poczty elektronicznej na poziomie firmy, w tym możliwość definiowania drugiej konfiguracji na potrzeby wysyłki do niektórych adresów pocztowych (opcja dostępna tylko w TaxMachine dla biur rachunkowych).

Jednocześnie cały czas trwają testy nowego systemu fakturowania, w tym specjalnego systemu fakturowania dla biur rachunkowych. Mamy nadzieję, że nowy system uda się udostępnić w przyszłym miesiącu.

Funkcje specyficzne dla podmiotów świadczących usługi księgowe, w tym fakturowanie dla biur, dostępne będą tylko w nowej wersji programu "TaxMachine dla biur rachunkowych".