Od 1 listopada opodatkowanie VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia przestaje mieć zastosowanie. W fakturach sprzedaży, na których występują towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, których wartość przekracza 15000 zł, wystawianych dla podmiotów innych niż osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, należy stosować oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności". Oznaczenie to zostało dodane do wszystkich wzorów faktur w programie TaxMachine, jest ono dostępne na liście rozwijanej pod numerem faktury.

Nowy system fakturowania, który udostępnimy na początku listopada, także ma zaimplementowane to oznaczenie.