Dzisiaj opublikowano nową wersję programu TaxMachine, najważniejsze zmiany:

  • Dodano obsługę nowego wzoru podatkowej księgi przychodów i rozchodów, doszła nowa kolumna służąca do ewidencjonowania wydatków na badania i rozwój.
  • Ulepszono okno wprowadzania dokumentu księgowego dla KPiR, rzadko używane kolumny "Inne", "Uwagi", i "Wydatki na badania i rozwój ..." wydzielono na osobną zakładkę.
  • Zlikwidowano opcje określające czy w KPiR widoczne są kolumny "Inne" i "Uwagi", obecnie kolumny te są zawsze widoczne.
  • Zlikwidowano opcję widoczności drugiej i trzeciej kolumny w oknie księgowania KPiR, obecnie są one zawsze widoczne.
  • Ulepszono system generowania raportów, zlikwidowano mechanizm "zwężania" treści nie mieszczącej się w komórce, obecnie treść jest zawsze zawijana jeżeli nie mieści się w jednej linii. Podgląd raportów na ekranie generowany jest z większą precyzją, dzięki temu nie ma różnic między podglądem a wydrukiem.
  • Dla mniejszych ekranów etykiety pól kontrahenta w oknie edycji dokumentu księgowego są zawsze chowane, nie trzeba korzystać już z opcji w oknie konfiguracji aby je schować.

Dodanie nowej kolumny spowodowało konieczność aktualizacji struktury bazy danych, podczas pierwszego uruchomienia nowej wersji programu nastąpi aktualizacja bazy danych.